Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

O základní škole

V naší škole nabízíme:

 • kvalitní všestranné vzdělávání dětí od 6 do 15 let
 • průměr 20 žáků na třídu umožňuje vysoké zohlednění individuálních vývojových, zdravotních i jiných specifik žáka
 • vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro 1. – 9. ročník
 • výuka je kvalitně zabezpečená po stránce pedagogické i materiální, klidné a bezpečné prostředí
 • kvalitní úroveň výuky
 • klidná atmosféra a zkušenosti umožňují učitelům citlivě zohledňovat individuální potřeby a zájmy žáka

Rodinná povaha školy nepřeje šikaně, vandalismu, drogám ani dalším negativním jevům.

Posuďte sami co nabízíme:

 • vysoce aprobovaný pedagogický sbor složený z 13 učitelek, 2 učitelů a 3 vychovatelek
 • odborná učebna chemie a fyziky, hudebna, pracovní a keramická dílna, cvičná kuchyňka
 • počítačová učebna s připojením k vysokorychlostnímu internetu, bohatý výběr výukových programů
 • vlastní velká tělocvična a rozsáhlý víceúčelový sportovní areál
 • výuka dvou cizích jazyků – angličtina a němčina
 • nepovinné předměty - náboženství a sportovní výchova
 • zájmové kroužky – pěvecký, zdravotnický, folklórní, florbalový, výtvarný, keramický, vaření a další
 • volný a bezplatný přístup na internet a do žákovské knihovny
 • bohaté a moderní vybavení školy učebními pomůckami
 • moderní audiovizuální a didaktická technika
 • školní družina (provoz 6.30 - 7.30, 11.25 - 16.20)
 • školní jídelna zajišťuje vedle obědů i mléko do škol a ovoce do škol
 • blízkost autobus. zastávky Kunčice Huťařství (5 min) a vyhovující autobusové spoje

A ještě něco navíc. V prostorách školy žákům a veřejnosti slouží Galerie Karla Svolinského s trvalou expozicí uměleckých děl. Existence galerie ovlivňuje výtvarnou aktivitu našich žáků, kteří pravidelně dosahují úspěchů i na mezinárodních výtvarných soutěžích. Součástí galerie je nový kulturní sál využívaný pro žákovská vystoupení, pro koncerty a přednášky.