Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Dokumenty ZŠ

Desatero pro rodiče předškoláků
GDPR-Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
GDPR-Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje
GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti
GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
Informace ŠJ pro školní rok 2022 - 2023
Informační povinnost správce
Omluvný lístek do školní družiny
Organizační pokyn k zajištění ochrany zdraví od 1. 9. 2020
PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 /2023
Přihláška ke stravování pro školní rok 2022-23
Přihláška ke stravování pro školní rok 2022-23 Cizí strávníci
Přihláška ke stravování pro školní rok 2022-23 MŠ
Příloha 2 ŠŘ-Klasifikační řád
Příloha 3 ŠŘ- Program proti šikanování
Příloha 4 ŠŘ - Bezpečnostní plán školy
Řád školní družiny 2019
Školní řád od 14. 10. 2020
Školní vzdělávací program
ŠVP - Školní družina
Ukončení výuky v jednotlivých třídách OBĚDY
ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Vnitřní řád školní jídelny od 2. 1. 2022
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020
Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o zápis do 1. třídy
 
 
Powered by Phoca Download