Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Dokumenty ZŠ

Desatero pro rodiče předškoláků
GDPR-Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
GDPR-Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje
GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro děti
GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
Informace o školní družině
Informační povinnost správce
Omluvný lístek do školní družiny
Organizační pokyn k zajištění ochrany zdraví od 1. 9. 2020
Přihláška do školní družiny 2020 - 2021
Přihláška ke stravování cizí strávníci 2020-2021
Přihláška ke stravování v MŠ 2020-2021
Přihláška ke stravování v ZŠ 2020-2021
Příloha 2 ŠŘ-Klasifikační řád
Příloha 3 ŠŘ- Program proti šikanování
Příloha 4 ŠŘ - Bezpečnostní plán školy
Řád školní družiny 2019
Sešity pro školní rok 2020/21
Školní řád od 14. 10. 2020
Školní vzdělávací program ZŠ
Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD 2020 - 2021
Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2020
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020
Žádost o přijetí do 1. třídy
Žádost o uvolnění žáka
 
 
Powered by Phoca Download