Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Aktuality ŠD

Naše družinky

I my v našich družinách jsme využily bohaté sněhové nadílky, k tomu abychom si společně s dětmi užily zimní radovánky. Děti samozřejmě nejvíce bavily závody na bobech a lopatách a vlastně ježdění na čemkoliv J. Také jsme postavily mnoho zajímavých a originálních sněhuláčků a díky odhrnování sněhu na zadním parkovišti, si děti mohli postavit iglú. Vyzkoušeli jsme si malování barvami do sněhu a nechali jsme zmrznout různé materiály na okenním parapetu. Pokud nám počasí moc nepřálo ani to nás nezastavilo v naší činnosti a řádili jsme v družinách. Tento čas nám dal možnost na chvíli si odpočinout od sáňkování a zamyslet se nad tím, jak zachytit všechny krásy předchozích zimní dnů, v rámci výtvarné a pracovní výchovy. Témata pro tyto činnosti se nám nabízejí již při samotném pohledu do kalendáře. Pomineme - li samotné svátky vánoční a s nimi spojené přípravy už tady máme Tři krále, pro které jsme vyrobili papírové koruny. Vodovými barvami jsme namalovali různé podoby zimní krajiny a vyrobili jsme si i malé sněhuláčky. V těchto dnech se nám Paní zima předvádí v celé své kráse a v průběhu několika dalších týdnů tomu nebude, zcela bezpochyby, jinak. Přes to všechno všichni již pomalu doufáme a vyhlížíme příchod prvních jarních měsíců a s nimi spojené další nápady pro tvůrčí činnosti.

                                                                                                                        Bc. Kateřina Gajdzioková

 

 

tri

 

 

Kroužek Tvořílek

Náplní kroužku, jak již název napovídá, je tvoření všeho druhu. Využíváme různé metody, materiály a pomůcky, které od nejjednoduššího po složitější postupně přestavuji dětem. V tomto školním roce, jsme kroužek zahájili již tradičně práci s obyčejným papírem. Děti vyráběli barevné deštníčky, které nám ozdobily okna družiny. Postupně se seznamují i s jinými materiály, které mohou najít i v běžném prostředí kolem sebe. Máme za sebou již výrobu strašidýlka z filcu, letadélka s přistávací plochou z kartonu, zkoušku tkaní na tkalcovském stavu a barevné skládané 3D deštníky. Děti nejen poznávají možnosti výroby, ale především rozvíjejí svojí manuální zručnost, kreativitu a spolupráci.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Bc. Kateřina Gajdzioková

 

 

Kroužek DIGI Robotík

I letos, kdy nás již od začátku roku provázení různá epidemiologická  omezení, se koná v naší družině mnoho kroužků. Jedním z takových je i velice oblíbený DIGI Robotík. Letos je rozdělen do dvou skupin. Jedná je zaměřena na naše nejmenší – prvňáčky. Druhou navštěvují již ,,ostřílení ”druháci.

Hlavním úkolem u prvňáčků, bylo seznámení s náplní kroužku, seznámení se s pomůckami, se kterýma budou po dobu školního roku pracovat.  Robotické včelky a berušky byly plně nabité a tak stačilo jen dětem vysvětlit, jak s nimi mají pracovat. V době plné techniky to nebylo nikterak těžké. Děti velice rychle pochopily princip programování a učení vystřídala zábava. Vyzkoušely si naprogramovat berušky a včelky tak, aby projely spletitými uličkami města, vyluštily písmenkové rébusy a zdolaly překážky, které jim děti nachystaly z dřevěných stavebnic. I když se někdy stalo, že berušky i včelky cestu a překážky úplně nezvládly, děti to neodradilo a pustily se do nového programování.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Bc. Kateřina Gajdzioková

 

 

 

Družina Žabky

Letošní družinu Žabky navštěvují naší noví prvňáčci, kteří jsou velice šikovní a snaživí.  I když mají za sebou již nějaký ten pátek ve velké škole i tak je pro ně vše nové a mnohdy náročné.  Proto se snažíme jim v družině poskytnout trochu toho oddechu po vyučování. Avšak ani zde nezahálíme. Ať už to je vzdělávání hravou formou, tvoření, pohybové hry či hry obecně.

Proto jsme se rozhodli za pěkného počasí vydat na procházku. Naše obec je krásná a bylo by škoda nevyužít její možnosti, jako jsou nedaleké lesy, louky a přírodní stezky. Procházku jsme využili jak pro procvičení celého těla, sběr podzimních přírodnin, plnění úkolů, abychom procvičili i hlavičky, ale i po tvořivé stránce, kdy jsme vyrobili skřítkům domečky. Všichni jsme se vraceli příjemně nabití energií z lesa a užili si mnoho legrace a poznání.

Bc. Kateřina Gajdzioková