Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Aktuality ŠD

Putování za velikonočním zajíčkem

Dne 10. 4. 2019 ve středu se uskutečnil velikonoční den pro mladší žáky. Jejich cílem bylo najít poklad, který si musely vybojovat a tak je čekalo 8 různých stanovišť.

Na prvním stanovišti děti musely říct aspoň 2 velikonoční koledy. Na druhém měly takovou zaječí svačinku, kde musely uhádnout, o jaké ovoce či zeleninu se jedná. Na třetím měly zavázané oči a podle lana se musely dostat na konec a zazvonit na zvoneček. Na čtvrtém stanovišti děti dostaly kartičky s roztrhanými slovy a musely složit alespoň 8 pojmů. Na pátém děti musely seřadit správně název dnů pašijového týdne. Na šestém stanovišti byly na stromě zavázány obruče, ke kterým děti musely dohopsat jako zajíček a prolézt. Na sedmém stanovišti musely přenést vejce na lžíci do určitého místa. Na osmém stanovišti měly malý test, co všechno o Velikonocích znají. Po splnění všech úkolů děti musely seskládat celou mapu a jít pro poklad. Přesto že byla venku zima, tak si to děti užívaly a na tvářích byl jen smích.

                                                                                 Isabel Štefková (žákyně 9. třídy)

PŘEHLÍDKA HUDEBNÍKŮ A ZPĚVÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti, které navštěvují Školní družinu se v měsíci březnu poctivě připravovaly na plánovanou společnou akci  všech oddělení- přehlídku hudebníků a zpěváků. Šlo o to, přemoci ostych a trému a ukázat na pódiu, jak kdo dovede zaujmout obecenstvo svým vystoupením pěveckým, nebo hrou na hudební nástroj. V průběhu vyučování obvykle nebývá tolik prostoru na to, aby se všechny děti mohly projevit a ukázat ostatním kamarádům, jaké písně  umějí  zazpívat a jak dokážou zahrát na hudební nástroj, na který se učí hrát  ve svém volném čase. A tak se v pondělí 3.dubna nesl prostorami galerie K. Svolinského dětský zpěv i melodie  zahrané třeba na klavír nebo flétnu. Dětem se vystoupení líbila a jednotlivé účinkující odměnily zaslouženým potleskem Ten největší potlesk sklidili Johana Kaslová z 2.B a Ondra Vojtovič z 2.A. Všem vystupujícím dětem patří poděkování za to, že se podílely na příjemně stráveném odpoledni a také veliká pochvala za krásné výkony.

I. Myslikovjanová

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM

Na středu 12.dubna, poslední den před velikonočními prázdninami paní vychovatelky připravily pro děti  Školní družiny zábavné odpoledne s velikonoční tématikou, jehož součástí bylo hledání zajíčkova velikonočního pokladu. Na akci se děti ve všech odděleních důkladně připravovaly a v průběhu předchozích čtyř týdnů se zajímaly o období, které předchází samotným Velikonocům. Získané vědomosti zúročily například při skládání zaječího velikonočního slovního puzzle, při řešení testu v „zaječí škole“, vyzkoušely si „zaječí trenažér“, přenášení vajec do hnízda, hledaly poslepu cestu do zaječí nory, ochutnávaly „zaječí svačinku“ se zavázanýma očima a hádaly, který druh zeleniny nebo ovoce jim velikonoční zajíček přichystal, dny pašijového týdne sestavovaly na stanovišti nazvaném Zajíčkův velikonoční kalendář. Stanovišť bylo celkem 8 a na každém vysvětlovali úkoly žáci 8. třídy. Splněním úkolu děti získaly  dílek velikonočního zajíčka. Po seskládání všech 8 dílků objevily mapku, na které bylo vyznačeno místo, kde mají hledat zajíčkův velikonoční poklad. Pro každého zde byla připravena nadílka sladkostí. Dětem se program moc líbil a jejich spokojené tváře  byly známkou, že čas, vynaložený na přípravu této akce nebyl zbytečný. Poděkování patří i Mgr. M. Skýpalové a žákům 8. třídy, kteří nám pomohli s organizací a také rodičům za přípravu balíčků pro děti.

                                                                            I.Myslikovjanová

Výchovný animační program ve školní družině v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

Ve středu 22.3.2017 se děti školní družiny sešly v galerii K. Svolinského, kde na ně čekal pan Citrón se svým kamarádem- moderátorem. Od nich se děti zábavnou formou dozvěděly, jak nám ovoce a zelenina pomáhají upevňovat naše zdraví, jaké vitamíny obsahují a při jakých zdravotních potížích mohou pomáhat. Že si děti zapamatovaly spoustu informací, bylo vidět na konci programu, kdy děti dostávaly otázky a za správnou odpověď dostaly malou odměnu a téměř nikdo neodcházel s prázdnou. Dětem se program moc líbil a těší se, až noví kamarádi ze společnosti Ovocentrum s.r.o.  Valašské Meziříčí mezi ně zase někdy zavítají.

                                                                                                                                            Ivana Myslikovjanová