Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Už Martin na bílém koni…….

            tomuto svátku jsme věnovali s dětmi ve třídě Ptáčat celý týden. Postupně jsme se dovídali, kdo to byl svatý Martin, co je to posvícení a proč se vlastně pečou husy. Ve výtvarných činnostech děti vyráběly, hledaly a vybarvovaly martinské podkovy, v hudební výchově zpívaly tematické písničky.  Na závěr týdne jsme společně upekli martinské rohlíčky plněné ořechovou a čokoládovou nádivkou. Děti pomáhaly vyrobit těsto a zavinovat rohlíčky, pak je natíraly vajíčkem a po upečení cukrovaly. Toto cukroví se moc povedlo a mnohé děti si odnášely recepty domů pro maminky.

Věra Kahánková

Oslavy v mateřské škole školní – 100 let vzniku republiky – ve třídě „Ptáčat!“

S tímto tématem jsme seznamovali děti ve třídě „Ptáčat“, kterým jsme se pokusili přiblížit dobu dávno minulou a předat co nejvíce zajímavých poznatků o naší vlasti. Do oslav 100 výročí České republiky jsme zapojili i rodiče, kteří nám velmi ochotně pomohli vytvořit výstavku hraček a předmětů z minulosti. Podařilo se nashromáždit 43 různých a pro dnešní dobu zcela kuriózních předmětů. Výstavku doplňovala mapa ČR, symboly české státnosti, obrázek Prahy, vlajka naší obce a obraz vypovídající vše podstatné od roku 1918 po současnost.

             V dětech rostl zájem. Seznámily se s českou hymnou, naučily se píseň „Ach synku, synku.“ Celý týden hrdě nosily na tričku srdíčko s trikolorou symbolizující, že „Země má svátek“. Děti skládaly českou vlajku z barevných dílů, učily se ji správně vybarvovat. Vyzkoušely si, jak se peče chleba, hrály si jedno dopoledne pouze s dřevěnými hračkami a poslechly si čtení ze starých čítanek. Prohlédly si kroniku mateřské školy a černobílé fotografie, nad kterými jsme si společně  povídali – jak jsme se tehdy oblékali, s čím jsme si hráli, co bylo a nebylo. Děti byly přirozeně zvídavé, projevovaly nadšení a radost z prožitých dnů. Činností bylo opravdu hodně. Při těch výtvarných, kdy zapouštěly barvy do mokrého podkladu a kreslily tuší krásy země, se seznámily s naším národním stromem. Zahrály si divadlo s dávno zapomenutými maňásky a shlédly i černobílou pohádku. Ze současnosti jsme využili společně s kamarády ze třídy „Motýlků“ novou interaktivní pomůcku „Sweet box“ k promítnutí videoklipu „Kde domov můj“ a singlu „Za 100 let“.

            Na konci týdne oslava vyvrcholila sladkým dortem v podobě české vlajky, který pro děti upekla paní školnice Věra Kahánková.

                                                                                             Za třídu „Ptáčat“ Naďa Svobodová

Projekt – Z pohádky do pohádky

Téma ,,Pohádky“ nabízí tolik možností, jak je dětem představit, že jsme se ve třídě ,,Motýlků“ rozhodly věnovat se jim do hloubky a delší čas. Každá pohádka v sobě nese dávku fantazie, ale také myšlenku k zamyšlení a to jsme chtěly podpořit. Samozřejmě hravou formou. Vybraly jsme několik základních pohádek, o kterých si myslíme, že by je děti měly znát a s naším maskotem – čertíkem Bonifácem jsme se na létajícím koberci vždy přenesly do nějaké pohádky, kterou bylo potřeba zachránit. Tím se děti najednou ocitly uprostřed příběhu. Musely řešit nějaký klíčový problém, a aniž by o tom věděly, prožily pohádku na vlastní kůži. Všechny děti se naplno nechaly strhnout vzniklou atmosférou. Nebylo proto pro ně po návratu z pohádky zpět do třídy vůbec těžké odpovídat na otázky k pohádkám, plnit další úkoly nebo pohádku nakreslit a dramatizovat.

Jako bonus jsme s kolegyněmi z ,,Motýlků“ nacvičily pohádku ,,O šípkové Růžence“ a zahrály jsme dětem loutkové divadlo. Pak k nám do školky přijelo i profesionální loutkové divadýlko a i my jsme jely na divadelní představení do Frenštáckého kina (tentokrát s herci). Při těchto příležitostech jsme dětem také vysvětlily pravidla slušného chování v divadle.

Doufám, že se nám podařilo splnit vytyčené cíle – vštípit dětem do hloubky základní pohádky, probudit u dětí fantazii, představivost, kreativní myšlení nebo je seznámit s pravidly slušného chování v divadle. Ale co je nejhlavnější – aby si to užily.

                                                                                                                             Mgr. Aranka Barešová

Pohádkové odpoledne

Dne 28. 6. 2018 proběhlo ve třídě motýlků závěrečné ,,Pohádkové odpoledne“ s rodiči. Bylo to takové zakončení našeho projektu ,,Z pohádky do pohádky“. Program byl bohatý, každý ze třídy ,,Motýlků“ měl svou roli. Začali jsme večerníčky – předvedli se nám Pat a Mat, Bob a Bobek, Rákosníček, Včelka Mája, Šmoulové.

Starší děti z ,,Dramaťáčku“ pak vystoupily s pohádkou ,,Nesmrtelná teta“, která byla i prokládaná tancem na písničku z pohádky s názvem ,,A pohádky je konec“,  na kterou naše tanečnice tančily prvky Jógy. Všechny děti byly skvělé a moc se jim to podařilo.

Jako překvapení odpoledne přišla na řadu legrační popletená pohádka –,,Šípková Růženka a Neposlušná kůzlátka“ -  tu nacvičili rodiče předškoláků s námi učitelkami a sklidili s ní velký úspěch.

Na závěr nastal hřeb celého odpoledne a to loučení s našimi předškoláky. Princezny a princ prošli pohádkovou bránou ven do světa na zkušenou (do školy) z naší pohádkové školky. Každý předškolák  nám předtím řekl, po čem se mu bude stýskat  a na co se do školy těší, tak jsme se tím podělily se všemi přítomnými. Neodešli s prázdnou, dostali knihu a drobné dárečky.

Všem rodičům děkujeme za pěkný přístup, ochotu se vším pomoci a hlavně sehnat dětem i sobě kostýmy. Rodičům předškoláků děkujeme za spolupráci na akci a za to, že si našli čas, aby udělali dětem radost a nacvičili pohádku, u které jsme si užili hodně legrace.

Myslím, že to všechno stálo za to.

                                                                                                     Mgr. Aranka Barešová