Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

O školní družině

Školní družina má čtyři oddělení:

I. oddělení Žabky- vede Andrea Stašicová

II. oddělení Včelky – vede Ivana Myslikovjanová – vedoucí vychovatelka

III. oddělení Dráčci vede Mgr. Tereza Jalůvková

IV. oddělení Klokani vede Mgr. Helena Hantkeová

ŠD je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních mají charakter relaxace, odpočinku, slouží k regeneraci po vyučování, formou her rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté ve vyučování, rozvíjejí jejich zájmy a záliby.

ŠD I  je umístěna v přízemí. Probíhají zde činnosti i ranní družiny a v dopoledních hodinách výuka. Ostatní oddělení (II., III. a IV.) pobývají v běžných  třídách. Využíváme školní hřiště, hřiště MŠ, tělocvičnu, školní kuchyň, výtvarnu a počítačovou učebnu. Děti se svými výtvarnými dílky podílejí na výzdobě prostor chodby v přízemí školy a školní jídelny. Činnosti ve školní družině - výtvarné, pracovně technické, literárně dramatické, hudební, společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na vyučování - probíhají dle zájmu dětí formou her a pravidelně se střídají. Pravidelnost je dětmi velmi vítaná. Činnost ŠD se řídí celoročním rámcovým plánem školní družiny. Co nejvíce je za příznivého počasí využívána možnost pobytu venku na školním hřišti a v přírodě.

Akce a soutěže, kterých se ŠD zúčastňuje: Drakiáda, Halloween, Vánoční trhy, výroba dárků pro děti z MŠ a k zápisu prvňáčků, výroba upomínkových předmětů k setkání seniorů, výroba výzdoby na ples a dětský karneval, výroba Vánočních přání a novoročenek, výzdoba školních prostor – třídy, školní jídelna, třídy družin.

V rámci školní družiny mají děti možnost navštěvovat kroužky – Vybíjená a Rytmáček., nově nabízíme kroužky Dramec, Výtvarné čarování a Tvořílek.

Společné akce družin: Drakiáda, Pexesiáda, Ekotvoření, Malování na sněhu, Zimní sportovní soutěže, Vánoční putování za zvířátky, Vánoční besídka, Přehlídka hudebníků a zpěváků,Taneční minimaraton, soutěž Zdravaá výživa,  hry a soutěže ke Dni Země, Švihadlová rekordiáda, soutěž v logických hrách Chytrolín, Indiánské odpoledne, divadelní představení pro žáky školy i veřejnost. Ve všech odděleních školních družin probíhá celoroční soutěž „O nejaktivnějšího žáka ŠD“. Děti pravidelně navštěvují obecní knihovnu, zúčastňují se exkurzí a výchovných besed.

Další informace o platbě a časovém rozvržení družin, přihlášku, řád školní družiny... naleznete na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs