Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

O školní družině

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

ŠD je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních umožňují jak regeneraci po vyučování, tak  rozvíjení  znalostí a dovedností nabytých ve vyučování, rozvíjejí jejich zájmy a záliby. Činnosti literárně dramatické, hudební, společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na vyučování - probíhají formou her a pravidelně se střídají.  Snažíme se, aby činnost v družině byla pestrá, zajímavá a dávala dětem dostatečný prostor k seberealizaci. Aktivity přizpůsobujeme aktuálnímu počasí tak, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu. K pobytu venku využíváme školní multifunkční hřiště, dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami, časté jsou i pobyty v přírodě v okolí školy. Ke svým činnostem využíváme školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyňku i výtvarnu.

Školní družina má 4 oddělení.

Personální obsazení

vedoucí vychovatelka, vychovatelka III. Odd. Dráčci

Ivana Myslikovjanová

tel. 731 272 384

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vychovatelka I. odd. Žabky

Bc. Kateřina Gajdzioková

tel. 737 772 340

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vychovatelka II. odd. Včelky

Andrea Stašicová

tel. 739 948 956    

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

vychovatelka IV. odd.  Klokani

Mgr. Helena Hantkeová

Tel  739 572 519      

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provoz ŠD

ranní družina  6:15 - 7:30

odpolední družina 11:25 – 16:30

Provoz jednotlivých oddělení se může lišit, a pokud dítě zůstává v družině déle, než je provoz oddělení, do kterého je zařazeno, přechází do oddělení s provozem delším.

Další informace o platbě, přihlášku, Řád školní družiny, Směrnici o úplatě, naleznete na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs