Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

O mateřské škole

 

 

Od 1. 1. 2009 slučuje mateřskou školu s výdejnou stravy. Mateřská škola je od roku 2010 třítřídní s výdejnou stravy. Ve školce bylo 76 dětí.

Od 1. 9. 2012 byla znovu otevřena budova MŠ „Dolní“ č. p. 316 a kapacita byla navýšena na 112 dětí ve čtyřech odděleních. Školce byla udělena výjimka z počtu dětí.

Třída Motýlků je zaměřena na ekologickou výchovu, dramatickou výchovu, spolupráci s místní organizací Ochránců přírody, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Ptáčat je zaměřena na hudbu, tanec, folklór a estetickou výchovu, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Sluníček je zaměřena na estetické cítění, výtvarnou a hudební výchovu, hru na flétnu, dramatiku, environmentální výchovu, přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Ve třídě Kuřátek jsou nejmladší děti ve věkové skupině 2 – 4 let.