Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

O mateřské škole

 

 

Od 1. 1. 2009 slučuje mateřskou školu s výdejnou stravy. Mateřská škola je od roku 2010 třítřídní s výdejnou stravy. Ve školce bylo 76 dětí.

Od 1. 9. 2012 byla znovu otevřena budova MŠ „Dolní“ č. p. 316 a kapacita byla navýšena na 112 dětí ve čtyřech odděleních. Školce byla udělena výjimka z počtu dětí.

Třída Motýlků je zaměřena na ekologickou výchovu, dramatickou výchovu, spolupráci s místní organizací Ochránců přírody, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Ptáčat je zaměřena na hudbu, tanec, folklór a estetickou výchovu, samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Třída Sluníček je zaměřena na estetické cítění, výtvarnou a hudební výchovu, hru na flétnu, dramatiku, environmentální výchovu, přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

Ve třídě Kuřátek jsou nejmladší děti ve věkové skupině 2 – 4 let.