Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

O školní jídelně

 

Datum splatnosti stravného na měsíc květen bude nastaveno  na: 6.5.2019.

 

 

 

Důležité upozornění k placení obědů od 1.9.2018

Platba možná jen inkasem nebo hotově u vedoucí jídelny.

Bezhotovostní platby se budou vždy strhávat první pracovní den daného měsíce.  

Hotovostní platby uhraďte vždy nejpozději první pracovní den v daném měsíci.

Hotovostní platba : Výběrové dny na měsíc září:


3 a 4. 9. 2018    od 6.30 -  do 13.00 hod

Všichni strávníci, kteří budou od 1.9.2018 přihlášeni ke stravování. Odevzdají  vyplněnou přihlášku ke stravování v průběhu měsíce června, července nebo nejpozdější termín-  poslední týden v srpnu do 25.8.2018 ( Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli, osobně v jídelně nebo pošlete mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  ).

K tomuto datu by bylo vhodné si nastavit povolení inkasa. Pokud inkaso nebude povoleno je třeba stravu zaplatit ve výše uvedené dny hotově. Bez úhrady stravného NEBUDOU MOCI BÝT STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠENI !!!

Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 3. 9. 2018 všichni!!!

Strávníci ZŠ se začínají stravovat 4. 9. 2018

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny, nebo si ji stáhnout z webu školy  http://www.zskuncice.cz/o-skolni-jidelne nebo Vám ji vedoucí jídelny pošle na požádání mailem.

U  bezhotovostních i hotovostních plateb, budou staženy všechny pracovní dny - je nutné si jednotlivě odhlásit dny, kdy se strávníci nebudou stravovat. Výjimkou mohou  být pouze  cizí strávníci, kteří platí hotovostně a neodebírají stravu pravidelně ( po domluvě s vedoucí jídelny). Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

Formy odhlašování:

Odhlašování stravy pouze u vedoucí školní jídelny těmito způsoby:

 1.     Na www.strava.cz ( Nejpřehlednější, strávník si přihlášky i odhlášky kontroluje sám, má přehled kdy a kolik platil.) Doporučuji.
 2.   E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  3) Tel.: 556 850 128, 703 145 899

Nový školní rok 2018/2019 ve stravování

Cena stravného se od 1.9.2018 upravuje následovně: (  Vyhláška č. 107/2005 Sb.)

MŠ celodenní 37,-Kč (19 Kč oběd + 9,- Kč svačina dopolední 9,- Kč)

v MŠ sedmiletí 39,-Kč (21 Kč oběd + 9,- Kč svačina dopolední 9,- Kč)

Žáci 7-10 let  21,-Kč,         11-14 let  24,-Kč,          15 let a více  30,-Kč  +

Strava se zvyšuje od 1.9.2018 o 2,- Kč všem dospělím strávníkům.

STRAVA SE ODHLAŠUJE VŽDY DEN PŘEDEM do 12. hodin!!!

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte, apod.) je možno si první den nepřítomnosti stravu vyzvednout, ve školní jídelně  či mateřské škole do 13,15 hod.

V případě neodhlášeného obědu bude tento oběd od druhého dne nepřítomnosti žáka/zaměstnance účtován i včetně režijních nákladů  ( 26,- Kč) a to i v případě, že si jej nikdo nevyzvedne.

Vedoucí školní jídelny

Klosová Zdenka

Tel:556850128,703145899
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Povolení k inkasu:

Ve své bance si zřiďte povolení k inkasu na stravné v ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice p.O., číslo našeho účtu   2700543531/2010 – tzn. číslo účtu příjemce a kód banky příjemce. Potvrzení o povolení inkasa na stravné , které obdržíte v bance, odevzdejte ve školní jídelně.

U povolení inkasa, prosím uvádějte vždy jméno strávníka. Inkaso můžete navést i přes internetbanking, vytiskněte a odevzdávejte v ŠJ, případně pošlete e-mailem. Při slučování plateb u více strávníků ( sourozenců) sdružujeme všechny platby do jedné částky. Je potřeba proto nastavit dostatečnou výši limitní částky inkasa. Do poznámky uveďte jména strávníků. Nejvíce pracovních dnů v měsíci bývá 23. st. Souhlas k povolení inkasa přes prázdniny nerušte. Přeplatky za měsíc červen se budou vracet na váš účet v červenci 2018 a tím dojde k vyrovnání kont na 0,- Kč

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 K p.O

Příjmení a jméno strávníka:                                                                                      Datum narození:            

Bydliště:                                                                                                                   Třída:                                         

Kontaktní telefon:                         

Kontaktní e-mailová adresa:                                                                                                                                  

Způsob úhrady:*             INKASO+ číslo vašeho účtu:  ( vyplnit jen při změně  )                 hotovost             ANO/ NE                            

Stravovací dny, ve kterých se stravujete ( zaškrtněte) – PO, ÚT, STŘ, ČT, PÁ

Souhlasím se zpracováním GDPR. Souhlas se vztahuje pouze k číslu bankovního účtu. Byl jsem poučen, že kdykoli svůj souhlas můžu písemně odvolat.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými ve vnitřním řádě školní jídelny a budu včas hradit příspěvky.

V Kunčicích pod Ondřejníkem    dne                                                      podpis strávníka:

                                                                                                         Podpis zákonného zástupce:

 

 

 

 Vážení rodiče.


Obědy jsou přednastaveny jako přihlášené, proto je můžete odhlašovat do 12 hodin na další den.

Budeme rádi pokud budete tuto formu odhlašování využívat.

Odhlašování stravy pouze u vedoucí školní jídelny těmito způsoby:
Telefonem: 703 145 899 - formou SMS, z důvodu prokazatelnosti

E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

na portálu www.strava.cz

Změna mobilního čísla pro odhlašování obědů:   703 145 899

Původní pevná linka: 556 850 128 platí.

 

Odhlašování stravy pouze u vedoucí školní jídelny těmito způsoby:

Telefonem:  703 145 899 - formou SMS, z důvodu prokazatelnosti

E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na webu www.strava.cz - (info u paní vedoucí školní jídelny), přuhlašovácí jména a hesla na e-stravu předány dětem 6.4.2018 

Odhlašování obědů nejpozději do 12 ti hodin, den předem !!!!!

Stravné je hrazeno:

 •       Formou inkasa
 •       Bankovním převodem
 •       Hotově (důchodci, cizí strávníci) platba proběhne do 2. dne daného měsíce!

Obědy budou přihlášeny na celý měsíc v daný měsíc a budou z toho odečteny odhlášky z měsíce minulého, prosím odhlašujte si obědy, opačný systém než doposud, info u vedoucí školní jídelny.V případě neodhlášeného obědu bude tento oběd od druhého dne nepřítomnosti žáka účtován i včetně režijních nákladů  ( 24,- Kč) a to i v případě, že si jej nikdo nevyzvedne.

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 1. 9. 2018                       

Klosová Zdenka vedoucí ŠJ

 

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU OVOCE  a MLÉKO DO ŠKOL

Projekt se vztahuje na všechny žáky základní školy od 1.třídy až do 9.třídy, které do projektu přihlásí škola prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Ovoce,zeleninu,mléko a mléčné výrobky, dostávají děti této skupiny zcela zdarma.

Podpora je poskytována na tyto produkty:

* čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a

zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

* balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* neochucené čerstvé nebo trvanlivé mléko
* neochucené jogurty, sýry

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Ovoce do škol s firmou Bovys.

Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě bude vždy uvedeno datum balení. Dostávají i bio jogurty,čerstvé mléko a sýry na všech výrobcích je uvedeno datum spotřeby.

Jsme rádi, že i naše škola může podpořit tento úspěšný projekt.   

 

Seznam alergenů
Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

 

 

  

Množství pokrmů

Od 1.1.2017 mají školní jídelny povinnost uvádět množství pokrmu, které děti dostávají k svačince a k obědu.

Pro přehlednost jsme se rozhodli uspořádat gramáž jednotlivých jídel do tabulky, kterou najdete v příloze,  tabulka je vyvěšena ve školní jídelně a ve vestibulu mateřské školy.

PŘÍLOHA  :    Množství pokrmů

 

 Informace - změna evidence stravného

Od února 2015 je v jídelně zaveden čipový systém pro identifikaci strávníka. Rodiče tak mají přesnou kontrolu o stravování svých dětí, platbách stravného a to prostřednictvím webového rozhraní (viz. níže). K tomu je potřeba zakoupení čipu (zálohovou platbou).

Informace k zakoupení a provozu identifikačního čipu:

 

Oznamujeme, že od 1. Února 2015 je ve školní jídelně zavedeno odebírání obědů

pomocí identifikačního čipu. Cena čipu činí 115,- Kč.

 

Tento čip si přijďte zakoupit v hotovosti u vedoucí školní jídelny

každý den  od 7,30h - do 13,30h

 

 

Každý strávník si zakoupí identifikační čip za cenu 115,- Kč,

který slouží k výdeji oběda, přihlašování a odhlašování stravy a je platný po celou dobu školní docházky.

V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička.

Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový.

Při koupi čipu dostane i vstupní hesla k přístupu na internetové stránky.

 

Ztrátu identifikačního čipu je strávník povinen nahlásit vedoucí školní jídelny, čip mu bude zablokován, a pokud ho nenajde, musí si zakoupit nový. Po ukončení docházky do školní jídelny je možné do dvou měsíců nepoškozený a funkční čip vrátit.   

                                                                                          

Jak zacházet s čipem

 • Strávník si zakoupí za 115,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
 • Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
 • V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
 • Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
 • Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
 • Ztratí-li strávník čip, musí si za 115,- Kč zakoupit nový.
 • Pokud je čip poškozený, nebude vrácena záloha 115,- Kč.
 • Čipy nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat.
 • Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 115,-Kč po odevzdání nepoškozeného čipu do jídelny.

   

Omlouvání obědů

Obědy omlouvejte do 12.00h  předešlého pracovního dne osobně, telefonicky na č. tel. 556 850 128, 703 145 899

e-mailem na adrese jidelna@zskunciceTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte prosím u žáka (dítěte) celé jméno a třídu.

1. den onemocnění žáka se strava vyzvedává do jídlonosiče od 10.30 do 13.15 hod. Pokud se jedná o žáka ZŠ – pak v jídelně ZŠ a žáci MŠ si vyzvednou oběd v příslušných MŠ podle toho, kterou z nich dítě navštěvuje. Další obědy je nutno odhlásit, protože pak se již nejedná o školní stravování a žáku bude doúčtována finanční částka rovnající se adekvátní části provozních nákladů  věcných a mzdových) připadající na zhotovení jídla. Od 1.9.2018 činí tato částka 26,- Kč.

Podpisem přihlášky ke stravování potvrzujete, že jste tyto informace vzali na vědomí.

 

Cizí strávníci

Stravné pro tyto strávníky je hrazeno.

 • Formou inkasa
 • Hotově ( důchodci)
 • Převodem z účtu, nebo hotově, platba proběhne do 20. dne daného měsíce

Ceny stravného

Starobní důchodci s trvalým bydlištěm v Kunčicích p.O.                                    55,- Kč

Ostatní cizí strávníci                                                                                      58,- Kč

Důchodci ZŠ                                                                                                 26,- Kč – případně příspěvek z FKSP

Zaměstnanci ZŠ a MŠ                                                                                    22,- Kč – případně příspěvek z FKSP

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 1. 9. 2018                                          Klosová Z. vedoucí ŠJ

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

při ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

 1. Výdej stravy ve školní jídelně probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin.
 2. Obědy pro cizí strávníky a obědy do obědníků se vydávají od 10.30 do 11.15 hodin.
 3. Stravné bude hrazeno tentýž měsíc za daný měsíc ve dnech od 1. –  5. téhož měsíce.
 4. Platba stravného se provádí strhnutím z vašeho účtu, kde máte nastaveno povolení k inkasu.
 5. Odhlášky se přijímají nejpozději do 12.00 hodin předešlého dne.
 6. V případě nepřítomnosti dítěte nebo nemoci si rodiče mohou 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout do obědníku  v jídelně do 13.15 hod.
 7. Dozor v jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci popř. ostatní zaměstnanci školy dle rozpisu.
 8. Žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce, do jídelny vcházejí na pokyn dozírajícího. Jsou vždy řádně a čistě upraveni, vstup ve cvičebním úboru není povolen.
 9. Po předložení platné stravenky je strávníkovi vydán oběd. Pokud stravenku zapomene doma, požádá o náhradní stravenku. Dítě si odebere polévku, kterou nalévá kuchařka, podle chuti si vezme nápoj, salát, nebo kompot a samo si rozhodne o velikosti porce. Přílohu si může nechat přidat. Samo si rovněž vybere místo k sezení.
 10. Během jídla děti dodržují zásady slušného chování a řídí se pokyny dozoru, kuchařek a ved.ŠJ.              
 11. Nápoj musí  strávník  konzumovat pouze v jídelně ze skleničky.
 12. Na základě doporučení Pedagogické rady ze dne 4.11.2004 je strávníkům povoleno odnášet nedojedené zbytky sladkých pokrmů (koláče, buchty, koblihy, vdolky) nebo ovoce ze školní jídelny k pozdější konzumaci. Pokud strávníci odnesený pokrm nedojedí do 14.00 hodin, jsou povinni jej zlikvidovat. Pozdější konzumace po této hodině není z hygienických důvodů přípustná.
 13. Do jídelny v době výdeje stravy mají přístup pouze strávníci, kteří mají zaplacenou stravu.
 14. Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona viz. § 122 odst. 2 téhož zákona. Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 1 den, není umožněno brát obědy do obědníku, je nutno je odhlásit. Od druhého dne nemoci, kdy dítě nebude přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a stravu si neodhlásí, už se nejedná o školní stravování  a proto mu bude doúčtována finanční částka rovnající se adekvátní části provozních nákladů (věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla. Od 1. ledna 2011 činí tato částka  24,- Kč na 1 oběd (bez nákladů na potraviny). Může mu být poskytnuto jídlo v rámci doplňkové činnosti a to za cenu stanovenou pro tyto jiné osoby, kterým je poskytováno jídlo v rámci doplňkové činnosti
 15. Telefonní číslo pro odhlášky: 556 850 128, 703 145 899
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 16. www.strava.cz

 

Podpisem přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s tímto vnitřním řádem školní jídelny.

 

Vypracovala: Z. Klosová, vedoucí ŠJ             Schválil: Jaroslav Goj, ředitel školy

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 1. září 2018.