Kroužky 2019-2020

Nabídku kroužků a nepovinných předmětů pro rok 2019-2020 naleznete na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs

Vyplněný formulář odevzdají žáci svému třídnímu učiteli do pátku 13.9.2019.

 

Nepovinný předmět Sportovní výchova byl z důvodu změn financování školství zrušen

Nepovinný předmět AJ pro žáky 1.-2. třídy a náboženství v nabídce zůstává.