Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Prvňáčci ve školce

V pátek 8. ledna 2016 navštívily děti z 1. A své bývalé paní učitelky a kamarády v dolní mateřské školce. Jako správní tři králové putovali prvňáčci pěšky a do školky dorazili s tříkrálovou koledou. A věřte nebo ne, vykoledovali si výborné vafle se šlehačkou! Ve školce prozkoumali nové hračky, zahráli si hry v kruhu a nakonec si společně se svými mladšími kamarády vyrobili královskou korunu z papíru.

Všem dětem a především paním učitelkám a zaměstnancům školky moc děkujeme za vlídné přijetí, milou atmosféru a úžasné „vaflování“.

Mgr. Ivona Hrubišová

Lyžujeme se Sluníčkem

 

První lednový týden se děti z I. stupně zúčastnily lyžařského kurzu, nazvaného Lyžujeme se Sluníčkem, který probíhal v odpoledních hodinách v lyžařském areálu Bílá. Celkem jezdilo 28 dětí, převážná část z prvních tříd. Každý den malí lyžaři byli na svahu dvě vyučovací hodiny, mezi kterými byla přestávka na svačinu a chvilku odpočinku. Děti byly rozděleny do skupin podle svých lyžařských dovedností. V letošním roce jsme měli dvě děti, které na lyžích ještě vůbec nestály a v pátek na konci týdne poslední lyžovačku zakončily na kotvě na jižní sjezdovce. Lyžaři v lepších skupinkách se zdokonalovali na jižní sjezdovce v lyžařském stylu - jízda v hadovi, paralelní oblouk, přívrat za pomoci padáku apod. V poslední vyučovací hodině proběhly na svahu závody, na které se přijeli podívat i rodiče a mohli sami posoudit, co jejich děti dokáží a jak se vylepšily. O toto lyžování je na školách velký zájem, proto jsme rádi, že v příštím roce máme přislíbený stejný termín. Více informací bude vyvěšeno na nástěnce ve škole na přelomu

září-října. I když si děti musely celý týden plnit i své běžné školní povinnosti, na lyžování se moc těšily a příští rok jistě pojedou zas. Zároveň bychom chtěly poděkovat rodičům, kteří nám pomáhali, za jejich vstřícnost a aktivitu.

Markéta Macurová a Martina Lorencová, organizátorky

Ponožkoví pejsci

V posledním předvánočním týdnu žáci 5. třídy zaslali do nadace PESTRÁ SPOLEČNOST pejsky, které sami ušili v pracovní výchově z ponožek. Nadace PESTRÁ SPOLEČNOST se zabývá výcvikem vodících a asistenčních psů, kteří pomáhají handicapovaným lidem. Prodejem ponožkových pejsků se na výcvik přispívá. Děti tedy zdokonalili své dovednosti a přispěli nadaci. Pejsci se jim moc povedli !                         Petra Švrčková

Švihadlovaná a člověče nezlob se!

 

Poslední den před vánočními prázdninami strávili žáci naší školy při hrách. Převlékli se do barevných družstev – červená, žlutá, modrá a zelená, aby byli připraveni na hru ČLOVĚČE NEZLOB SE a také v družstvech skákali minutu přes švihadlo. Vítězné družstvo naskákalo 119 skoků v průměru na člena družstva. V barevných družstvech hráli i turnaj v přehazované. Všichni si na závěr odnesli sladkou odměnu.       Petra Švrčková

Vánoční koncert

Radostně budem zpívati…

Tímto mottem by se asi dal shrnout letošní, již tradiční, předvánoční koncert. Všichni zúčastnění – dětský pěvecký sbor základní školy, obě mateřské školy, sedmáci i dětská cimbálová muzička Ondřejníček zpívali opravdu s chutí, radostí dětem vlastní a opravdovým nasazením. Všechna vystoupení byla provázána průvodním slovem s připomenutím dávných i současných tradic. Odměnou pro účinkující byl potlesk zaplněný vděčnými posluchači. Dříve, než jsme se rozešli do svých domovů, jsme si společně zazpívali 3 nejznámější koledy. Nezbývá, než ještě znovu popřát do nového roku všem kunčickým i vzdálenějším spoluobčanům pevné zdraví, klid, spokojenost a rodinnou pohodu. Kunčičtí „koledníci“ se už nyní jistě těší na další tak příjemné setkání, jako bylo toto předvánoční.

                                                                                                                         Mgr. M. Kahánková