Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Návštěva partnerské školy

15. 6. žáci 5. a 8. tříd navštívili odborné učebny 5. ZŠ ve Frýdku Místku. Učebny byly zaměřeny na výuku robotiky, informatiky a cizích jazyků. V učebně cizích jazyků si páťáci vyzkoušeli různé aktivity- domino, puzzle, kvízy atd. Všichni se do aktivit zapojili.

V učebně robotiky se 5. A seznámila s robotickými hračkami- bee boty ("včelkami") a blueboty, které žáci ovládali pomocí tlačítek na hřbetě včelky. Vyzkoušeli si je naprogramovat a projet zadanou trasu. 5. B pracovala s ozobotem. Tato robotická pomůcka se programovala pomocí nakreslených barevných kódů. Žáci barevnými fixy nakreslili ozobotovi dráhu, ozobota po dráze pouštěli a kontrolovali, jestli robot splnil jejich nakreslené příkazy. Rozvíjeli nejen prostorovou orientaci, ale i logické myšlení.

8. třída si vyzkoušela také práci s ozobotem a poté zkoušeli programovat pomocí počítače.

Exkurze se žákům líbila a určitě se s programováním budou setkávat i v dalších letech, protože je zařazeno do nového vzdělávacího programu, na který škola plně najede v roce 2024.

L. Golová

Výlet deváťáků do Prahy

Rozloučení s deváťáky na Obecním úřadě

V pondělí 13. 6. 2022 se uskutečnilo rozloučení deváťáků s paní starostkou Michaelou Šebelovou a panem místostarostou Davidem Fojtíkem. Pro žáky bylo v zasedací síni obecního úřadu připraveno malé občerstvení, dárky a také kronika obce, kde se mohli podívat na fotografie z doby, kdy byli ještě malými miminky. Paní starostka se zajímala,  na jaký druh školy se děti dostaly. Bylo to velmi příjemné sekání.

Blanka Zemánková (třídní učitelka 9. třídy)

Pozvánka

Školní výlet 2. a 3. B třídy

Ve středu 15. 6. navštívily děti 2. třídy a 3. B třídy v rámci školního výletu DinoPark Ostrava. Vedle paleontologicky věrných modelů umístěných do dekorací připomínajících druhohorní přírodu se žáci seznámili s informacemi o jednotlivých druzích dinosaurů, o vývoji života na planetě Zemi, pohybu kontinentů apod. Vše je zpracováno zábavnou a atraktivní formou, která  žáky moc bavila. V parku se také nachází velké množství dětských atrakcí, kterých si žáci užili plnými doušky, také si mohli koupit dobroty v DinoCafé a DinoGrilu. Na Dětském paleontologickém hřišti si zahráli na paleontology, kde hledali  ukrytou kostrou pravěkého tvora. Při odchodu z parku si v malém obchůdku nakoupili dinosauří suvenýry a spokojeně  nastoupili do autobusu k návratu ke škole.

Jarmila Mecová, Eva Halatová a Iva Myslikovjanová