Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

SRPdŠ

V letošním roce požádalo sdružení o změnu registrace na spolek. Na valné hromadě byly přijaty nové stanovy a rovněž byl zvolen nový výbor. Předsedou spolku a individuálním statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena Ivana Kadlecová. Místopředsedou byl zvolen Miroslav Šilhavý. Dalšími členy výboru byli zvoleni Radka Mičulková a Ing. Petr Tobolík. Členy revizní komise byly zvoleny Mgr. Michaela Šebelová, Mgr. Monika Skýpalová a Jitka Kaslová. Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku při Krajském soudu v Ostravě dne 28.3.2017. Název je „Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem“. Zkratka spolku se nemění a zůstavá SRPDŠ. Pouze sdružení se mění na spolek.

Hlavní účel spolku je zaměřen na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účelnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Individuálním členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a programem spolku. Kolektivním členem spolku může být i právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.

Valná hromada je nejvyšší orgán spolku. Je tvořena rodiči z každé třídy ZŠ a MŠ, případně dalšími individuálními členy spolku. Výbor je výkonným orgánem spolku. Majetek spolku tvoří příspěvky, dary, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti na podporu činnosti hlavní.

Zásadní změna oproti minulosti je ta, že příspěvky poskytované sdružení byly beze zbytku darovány škole, což znamenalo to, že sdružení hospodařilo pouze s dary a příjmy ze své činnosti. Do budoucna budou tyto příspěvky žáků poskytovány přímo škole a spolek nebude prostředníkem mezi rodiči a školou. Příspěvky poskytnuté kýmkoli spolku tak zůstanou jemu. Spolek nemůže vyžadovat příspěvky od lidí, kteří nejsou členy spolku.

Zdařilé akce spolku byly tyto:

Dětský karneval

Maškarní karneval pro děti se jako každý rok vydařil. Plná tělocvična dětí plnila úkoly, za splněný úkol dostaly děti nálepku a za pět nálepek dostali balíček. Těch bylo vydáno 115! Stejný počet věnečků donesla na zub paní Běčáková, které tímto moc děkujeme, stejně jako dalším maminkám, které upekly buchty, koláče, karnevalové muffiny nebo třeba něco slaného. Příjemně nás potěšilo, že tentokrát přišlo v maskách i mnoho dospělých.

Letos jsme po letech vytáhli laťku, i když tentokrát „jen“ jako jeden z úkolů. Nově jsme ale na karneval pozvali jako „dýdžeje“ Martina Matýska, kterého děti spíše znají jako trenéra taneční školy. A tak se také stalo – měli jsme tancujícího dýdžeje! Karneval nám zpestřil moderním tancem Happy, sestavou na píseň Bruno Marse a pro starší a pokročilé jsme si zopakovali Makarenu (ale zrychlenou).

No a na závěr zase sněžilo! Jak to vtipně glosoval jeden kluk přímo na karnevale, který doslova řekl: „Předpokládám, že z toho velkého černého pytle budou zase na konci padat ty papírové koule!“ Předpokládal správně. A byla to zase legrace.

Dětský den

Do přípravy a organizace dětského dne se zapojily i ostatní spolky a organizace působící v obci. Lanovou dráhu připravilo ČSOP Skalka, hasiči tradičně připravili zajímavé úkoly. Děti mohly zdolat překážkovou dráhu na odrážedlech, malovat na asfaltovou plochu, skákat na nafukovacích hradech, zahrát „cornhole“ a využít oblíbený aquazorbing. Kreativitě se meze nekladly u malování do písku (radost z písku), malování na obličej a při dalších aktivitách.

Na podzim 2017 plánujeme tradiční drakiádu a v lednu 2018 Lednové plesání.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům spolku za aktivní přístup, kterým se všichni podíleli na akcích i zasedáních spolku, obci Kunčice pod Ondřejníkem za aktivní podporu a těm zaměstnancům školy, kteří aktivně přispěli při akcích pořádaných spolkem.