Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů

Logo

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0138

Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání a konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

V únoru 2012 se naše škola zapojila do projektu „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.“ Projekt bude ukončen v prosinci 2014.

Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných předmět (fyzice, chemii, přírodopisu). Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na naší škole prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování.

Cílem projektu je:

  • zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách Moravskoslezského kraje
  • podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd
  • rozvíjení individuálního potencionálu žáků
  • posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi

Projektový tým tvoří:

RNDr. Martin Malčík, Ph.D., vedoucí projektu
Bc. Filip Goszler, výkonný manažer
Bc. Michaela Palová, finanční manažerka

 

Mgr. Blanka Zemánková
(koordinátor projektu na ZŠ a MŠ K. Svolinského Kunčice p. O.)

 

ProjektProjektProjektProjekt