Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem - Naučná stezka - Dřeviny naší krajiny

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí - Revolvingový fond

Číslo smlouvy: Čj.:107692/ENV/12  5950/330/12

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Název projektu: Obnova školního areálu v Kunčicích pod Ondřejníkem - Naučná stezka - Dřeviny naší krajiny

 

Řešená naučná stezka prochází celým školním areálem. V průběhu projektu byly vybrány vhodné druhy našich domácích dřevin, a to podle svých stanovištních nároků, prostorových parametrů atd. K 15 stromům bude zhotoven informační sloupek. Ovocné dřeviny budou vybrány a umístěny do prostoru nazvaného ve studii „Zahrádky“. Dětské zahrádky jsou ve studii navrženy jako výukový prostor. Jedná se o venkovní učebnu, která má jakési centrum s výukovým altánem a pak jednotlivé venkovní třídy. Každá třída zde má mít svůj pozemek, který dostanou žáci k dispozici v první třídě a budou se o něj starat po celou dobu základní školní docházky. V rámci tohoto projektu si mají děti vybrat konkrétní ovocný strom a následně si ho vysadit. Vzhledem k tomu, že zahrádky budou vybudovány v dalších dvou letech, jsou ovocné stromy vysazeny prozatímně ve školním sadu. V trase naučné stezky bude umístěno dřevěné molo, které může také sloužit při výuce. Žáci a učitelé si budou moci na molo sednout či lehnou, prostě najít si jinou polohu než znají ze školních lavic či běžných venkovních laviček.Molo bude jistě vítaným prvkem (mobiliářem) i při trávení volného času dětí i ostatních návštěvníků. Školní areál bude přístupný mimo výuku široké veřejnosti.

Harmonogram projektu

 

měsíc/rok

aktivita

II.2013

začátek projektu
kreslení žáků na téma stromy v naší krajině
výstava ve školní galerii
plánování výsadeb

IV-VI.2013

doprava dřevin, výsadba stromů, výsadba keřů

IV-VI.2013

návrhy popisu stromu pro informační tabule
návrhy informačních tabulí

V.2013

doprava dřevin, výsadba ovocných dřevin

VIII.2013

 zhotovení informačních cedulí

VII-VIII.2013

doprava materiálu, zhotovení mobiliáře - dřevěná mola

VIII.2013

konečná administrativa projektu

VIII.2013

vypracování závěrečné zprávy
ukončení projektu

 

Popis jednotlivých aktivit

V únoru 2013, v prvním týdnu výuky, žáci ve výtvarné výchově kreslili na téma Dřeviny naší krajiny a tímto způsobem byl zahájen celý projekt. K prezentaci a zhodnocení prací byla uspořádána výstava ve školní galerii (galerie Karla Svolinského). V rámci Dnu Země byly žáky ZŠ a dětmi z MŠ za asistence učitelů a zahradníků provedena výsadby 13 vzrostlých stromů. Tři stromy pak zasadili v odpoledních hodinách rodiče s panem starostou.

Na Den dětí vysadily děti společně s rodiči část keřů v místě plánované venkovní tělocvičny. Další část keřů vysadili žáci 9. třídy.

O prázdninách byla v rámci projektu zhotovena dřevěná mola, která budou sloužit pro výuku a další aktivity žáků. Mola vznikala v průběhu několika odpoledních brigád, kterých se zúčastnili pracovití tatínci.

Přehled aktivit

Aktivita

Dosažený výstup

výsadba stromů

16 ks

výroba informačních tabulí

16 ks

výsadba ovocných dřevin

9 ks

výsadba keřů

15 ks

zhotovení mobiliáře – dřevěného mola

15m2 a 5m2 – 2 ks

 

 

EU peníze školám

EU peníze školám - plakát

Vzdělávací materiály jsou uloženy u ředitele školy.

Kontakt:

Mgr. Tomáš Kolesa
Tel.: 556 850 184
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.