Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

OSKAR

 

 

Usnesení z VH konané dne 12.2.2019

1. Valná hromada určuje:

* předsedající VH – Ivanu Kadlecovou,

* zapisovatelku VH – Lenku Davidovou,

* ověřovatele VH – Davida Strnadla.

2. Valná hromada bere na vědomí:

* zprávu o činnosti spolku za rok 2018,

* zprávu o hospodaření za rok 2018.

3. Valná hromada schvaluje:

* zprávu revizní komise za rok 2018.

4. Valná hromada schvaluje:

* změnu názvu spolku ve smyslu čl. I - Základní ustanovení, bod 1, název spolku a čl. V - Valná hromada, bod 2 c) - Kompetence valné hromady stanov spolku ze Spolek rodičů a přátel dětí školy při Základní a mateřské škole Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, na OSKAR Kunčice pod Ondřejníkem, z.s.

5. Valná hromada schvaluje:

* plán činnosti spolku na rok 2019. Plán tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

6. Valná hromada schvaluje:

* rozpočet spolku na rok 2019. Plán tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

7. Valná hromada ukládá:

* Předsedkyni spolku zajistit změnu názvu spolku ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byla tedy pověřena paní Ivana KADLECOVÁ.

Zodpovídá: Ivana Kadlecová …………………………….

(podpis)

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 12.2.2019

 

 

 

 

Zpráva o činnosti spolku za rok 2018

 

Aprílová diskotéka

Letos jsme se rozhodli pro změnu. Místo plesu se vrátíme do teenagerovských let a pořádně si zařádíme. Zkusili jsme tedy uspořádat 0. Ročník APRÍLOVÉ DISKOTÉKY. Pozvali jsme si DJ Martina Matýska, připravili tombolu, nafoukli balónky, objednali na HUŤU jídlo a pití, no a zbytek – tedy to pravé – ZÁBAVU – jsme již nechali osudu. A výsledek? Naprosto skvělá nálada, super pobavení, příjemná společnost, tance, hudby, jídla a pití dostatek. Odezva zúčastněných lidí báječná, proto budeme i nadále tuhle akci pořádat a opakovat i v dalších letech, dokud se nám neomrzí. I rodiče si totiž potřebují vyhodit z kopýtka, že??

Dětský karneval

Jako každý rok se mohly na svém vlastním maškarním plese pobavit i děti. Karneval již tradičně připravil Spolek SRPDŠ. Potěšilo nás, že i někteří dospělí přišli v maskách. Děkujeme také těm, kteří donesli drobné občerstvení. Děkujeme zejména restauraci Skalka a Kristýně Majerkové za skvělou mísu řízků. Jako každý rok jsme soutěžili, tančili a vůbec dobře se bavili. Děkujeme také všem, kdo přispěli na dobrovolné vstupné. Peníze jsou plně využity na přípravu akcí pro děti. Kromě zisku z drobného občerstvení se jedná o téměř jediný příjem spolku. Těšíme se na další společné akce a na karnevalu zase za rok.

Dětský den

Trochu jsme se tentokráte obávali deště, který trápil Kunčice již několik dní. Ráno to vypadalo nadějně, Olda se vrhnul na vaření guláše v kotli, připravili jsme areál, postavili stánky a doufali ve výdrž sluníčka. Ovšem kolem poledne se strhnul liják s větrem, měli jsme co dělat, abychom pergoly udrželi na svých místech a pěkně postupně vylévali vodu ze střech. Naprostá záchrana pro takové počasí je náš Obecní úřad se skvělými a ochotnými pracovníky, kteří nám již druhý rok poskytli a postavili velký stan nad lavicemi. Ten drží jako přikovaný.. Tímto náš spolek obci velmi děkuje. Neméně děkujeme i spolku místních hasičů, kteří i za deště začali připravovat stanoviště na soutěže pro děti. Těsně před 15. Hodinou na nás vykouklo sluníčko, obloha se projasnila a my mohli začít se zábavou pro naše ratolesti. Děti si zaskotačili na aquazorbingu, hasičům se děti hrnuly na stanoviště pořád dokola, v lomu je čekal od dalšího spolku Ochránců přírody sjezd na lanové dráze – velmi oblíbené – taky jim tímto moc děkujeme. V areálu školy soutěže i pro ty nejmenší, jízda na koloběžkách, hledání zlatých kamínků v písku, kreslení křídami na asfalt. Pro ty zkušené jsme nezapomněli ani na střelbu vzduchovkou. Občerstvení bylo dostatek, ceny pro děti a milované bonbóny taky nechyběly. Jen nás bylo letos trochu méně, v ten den totiž probíhala na BRC ještě jedna akce a pár rodin s dětmi nám ubylo.

Na druhý den jsme připravili občerstvení pro MTB, který tradičně provozují po Dětském dni v areálu školy a lomu závod v cyklistice. To nás ale počasí zradilo, pršelo a výrazně se ochladilo, ovšem teplá a silná gulášová polévka závodníky pořádně nakopla.

Oskar maratón

V neděli 17.6. se v Kunčicích běžel maraton, A kdo je to ten Oskar? Jak to celé dopadlo a jaký měl čas? OSKAR je uvažovaný nový název pro tzv. sdružení rodičů a přátel školy (též známé jako SRPdŠ nebo SRPŠ). OSKAR = Ochotný Spolek Kunčických Aktivních Rodičů. Náplň naší činnosti se měnit nebude, tradičně pořádáme ve spolupráci se školou během roku několik akcí pro děti a jejich rodiče, např. Drakiádu, Dětský maškarní karneval, Dětský den nebo také ples/zábavu pro rodiče. A s uvažovaným přejmenováním našeho spolku jsme vymysleli a uspořádali novou akci - MARATON