O školní jídelně

 

Důležité upozornění k placení obědů od  1. 9. 2019

Platba možná jen inkasem nebo hotově u vedoucí jídelny.

Bezhotovostní platby na měsíc září 2019  budou staženy nejpozději 13. 9. 2019,  zkontrolujte si prosím,  aby bylo nastaveno a povoleno  inkaso.

Bezhotovostní platby na další měsíce  se budou vždy strhávat nejpozději do 5. dne daného měsíce.

Hotovostní platby uhraďte vždy nejpozději do konce prvního týdne  daného měsíce.

Hotovostní platba :

- výběrové dny pro měsíc ZÁŘÍ  : 11. – 13. 9.  2019    od 6.30 -  do 13.00 hod. 

Všichni strávníci, kteří  od 1.9.2019 budou přihlášeni ke stravování, odevzdají  vyplněnou přihlášku ke stravování v průběhu měsíce června, července nebo nejpozději do 10. září 2019.

Přihlášku odevzdejte buď  třídnímu učiteli, osobně v jídelně nebo pošlete mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Do konce srpna by bylo vhodné si nastavit povolení inkasa. Pokud inkaso nebude povoleno, je třeba stravu zaplatit ve výše uvedené dny hotově.

Bez úhrady stravného NEBUDOU MOCI BÝT STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ  PŘIHLÁŠENI !!!

Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 2. 9. 2019    všichni !!!

Strávníci ZŠ se začínají stravovat    10. 9. 2019.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny, nebo si ji stáhnout z webu školy  http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs , nebo Vám ji vedoucí jídelny pošle na požádání mailem.

U  bezhotovostních i hotovostních plateb budou staženy všechny pracovní dny.

Dny, kdy se strávníci nebudou stravovat,  je třeba si ODHLÁSIT  jednotlivě.

Výjimkou mohou  být pouze  cizí strávníci, kteří platí hotově a neodebírají stravu pravidelně ( po domluvě s vedoucí jídelny). Pro základní školu se prázdniny a státní svátky odhlašují automaticky.

STRAVA SE  VŽDY ODHLAŠUJE DEN PŘEDEM do 12.00 hodin !!! 

Pouze v pondělí ráno lze do 7.00 hodin odhlásit jídlo na daný den.

Formy odhlašování:

Odhlašování stravy  u vedoucí školní jídelny a to těmito způsoby:

 1.     Na www.strava.cz - Nejpřehlednější, strávník si přihlášky i odhlášky kontroluje sám, má přehled kdy a kolik platil. ( Doporučuji.)
 2.     E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 3.     Tel.: 556 850 128, 703 145 899

 

Nový školní rok 2019 / 2020 ve stravování

MŠ celodenní 41,-Kč (dop.svačina 10,-Kč+oběd21,-Kč+odp.svačina10,- Kč)

MŠ sedmiletí 43,-Kč (dop.svačina 10,-Kč+oběd23,-Kč+odp.svačina 10,- Kč)

Žáci 7-10 let  23,-Kč,         11-14 let  26,-Kč,          15 let a více  32,-Kč

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte, apod.) je možno si první den nepřítomnosti stravu vyzvednout ve školní jídelně  či mateřské škole do 13:15 hod.

V případě neodhlášeného obědu bude tento oběd od druhého dne nepřítomnosti dítěte v MŠ/žáka/zaměstnance účtován i VČETNĚ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ    (40,-Kč pro MŠ a 31,- Kč pro ostatní), a to i v případě, že si jej nikdo nevyzvedne.

Jana Bakšiová

Zastupující vedoucí školní jídelny

Tel:556850128,703145899
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Povolení k inkasu:

Ve své bance si zřiďte povolení k inkasu na stravné v ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem.

Číslo našeho účtu – tzn. číslo účtu příjemce je  2700543531, kód banky je 2010.  

Potvrzení o povolení inkasa na stravné ,  které obdržíte v bance, odevzdejte ve školní jídelně do 10. září 2019.

U povolení inkasa  prosím uvádějte vždy jméno strávníka. Inkaso můžete navést i přes internetbanking, vytiskněte a odevzdávejte v ŠJ, případně pošlete e-mailem.

Při slučování plateb u více strávníků ( sourozenců) sdružujeme všechny platby do jedné částky, je proto potřeba nastavit dostatečnou výši limitní částky inkasa. Do poznámky uveďte jména strávníků. Nejvíce pracovních dnů v měsíci bývá 23. Dbejte  prosím na to, aby v období od  1. do 5. každého měsíce  byla na vašem účtu dostatečná finanční hotovost. Souhlas k povolení  inkasa přes prázdniny nerušte. Přeplatky za měsíc červen se budou vracet na váš účet v červenci 2019 a tím dojde k vyrovnání kont na 0,- Kč

 

 

 

 

Cizí strávníci

Stravné pro tyto strávníky je hrazeno.

 

Ceny stravného od 1. 9. 2019 :

Starobní důchodci s trvalým bydlištěm v Kunčicích p.O.                         62,- Kč

Ostatní cizí strávníci                                                                       65,- Kč

Důchodci ZŠ                                                                                  26,- Kč – případně příspěvek z FKSP

Zaměstnanci ZŠ a MŠ                                                                      22,- Kč – případně příspěvek z FKSP

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 20. 6. 2019                                     Jana Bakšiová

                                                                                                  zastupující vedoucí školní jídelny  

 

 

 

 

 

 

 

Povolení k inkasu:

Ve své bance si zřiďte povolení k inkasu na stravné v ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice p.O., číslo našeho účtu   2700543531/2010 – tzn. číslo účtu příjemce a kód banky příjemce. Potvrzení o povolení inkasa na stravné , které obdržíte v bance, odevzdejte ve školní jídelně.

U povolení inkasa, prosím uvádějte vždy jméno strávníka. Inkaso můžete navést i přes internetbanking, vytiskněte a odevzdávejte v ŠJ, případně pošlete e-mailem. Při slučování plateb u více strávníků ( sourozenců) sdružujeme všechny platby do jedné částky. Je potřeba proto nastavit dostatečnou výši limitní částky inkasa. Do poznámky uveďte jména strávníků. Nejvíce pracovních dnů v měsíci bývá 23. st. Souhlas k povolení inkasa přes prázdniny nerušte. Přeplatky za měsíc červen se budou vracet na váš účet v červenci 2018 a tím dojde k vyrovnání kont na 0,- Kč

 

 

 

 

 

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU OVOCE  a MLÉKO DO ŠKOL

Projekt se vztahuje na všechny žáky základní školy od 1.třídy až do 9.třídy, které do projektu přihlásí škola prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Ovoce,zeleninu,mléko a mléčné výrobky, dostávají děti této skupiny zcela zdarma.

Podpora je poskytována na tyto produkty:

* čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a

zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

* balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* neochucené čerstvé nebo trvanlivé mléko
* neochucené jogurty, sýry

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Ovoce do škol s firmou Bovys.

Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě bude vždy uvedeno datum balení. Dostávají i bio jogurty,čerstvé mléko a sýry na všech výrobcích je uvedeno datum spotřeby.

Jsme rádi, že i naše škola může podpořit tento úspěšný projekt.   

 

Seznam alergenů
Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

 

 

  

Množství pokrmů

Od 1.1.2017 mají školní jídelny povinnost uvádět množství pokrmu, které děti dostávají k svačince a k obědu.

Pro přehlednost jsme se rozhodli uspořádat gramáž jednotlivých jídel do tabulky, kterou najdete v příloze,  tabulka je vyvěšena ve školní jídelně a ve vestibulu mateřské školy.

PŘÍLOHA  :    Množství pokrmů

 

 Informace - změna evidence stravného

Od února 2015 je v jídelně zaveden čipový systém pro identifikaci strávníka. Rodiče tak mají přesnou kontrolu o stravování svých dětí, platbách stravného a to prostřednictvím webového rozhraní (viz. níže). K tomu je potřeba zakoupení čipu (zálohovou platbou).

 

Informace k zakoupení a provozu identifikačního čipu:

Oznamujeme, že od 1. Února 2015 je ve školní jídelně zavedeno odebírání obědů

pomocí identifikačního čipu. Cena čipu činí 115,- Kč.

 

Tento čip si přijďte zakoupit v hotovosti u vedoucí školní jídelny

každý den  od 7,30h - do 13,30h

 

 

Každý strávník si zakoupí identifikační čip za cenu 115,- Kč,

který slouží k výdeji oběda, přihlašování a odhlašování stravy a je platný po celou dobu školní docházky.

V případě, že si strávník zapomene čip, bude mu v kanceláři ŠJ vydána náhradní kartička.

Při ztrátě si musí strávník zakoupit čip nový.

Při koupi čipu dostane i vstupní hesla k přístupu na internetové stránky.

 

Ztrátu identifikačního čipu je strávník povinen nahlásit vedoucí školní jídelny, čip mu bude zablokován, a pokud ho nenajde, musí si zakoupit nový. Po ukončení docházky do školní jídelny je možné do dvou měsíců nepoškozený a funkční čip vrátit.   

                                                                                          

Jak zacházet s čipem

   

 

Vnitřní řád školní jídelny

při ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

 1. Výdej stravy ve školní jídelně probíhá v době od 11.15 do 13.30 hodin.
 2. Obědy pro cizí strávníky se vydají do obědníků a odvezou dolů k bočnímu vchodu, kde si je mohou od 10.45 do 11.15 hodin vyzvednout.
 3. Stravné bude hrazeno tentýž měsíc za daný měsíc ve dnech od 1. –  5. téhož měsíce.
 4. Platba stravného se provádí inkasem z vašeho účtu, jednorázovou platbou na náš účet č. 2700543531/2010, nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ.
 5. Odhlášky se přijímají nejpozději do 12.00 hodin předešlého dne. Pouze v pondělí ráno lze do 7 hodin odhlásit jídlo na daný den.
 6. Stravu lze odhlásit : a) na www.strava.cz, b) e-mailem : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , c) telefonicky na čísle 556 850 128 nebo i SMS na čísle 703 145 899
 7. V případě nepřítomnosti dítěte nebo nemoci si rodiče mohou 1. den nepřítomnosti oběd vyzvednout do obědníku  v jídelně do 13.15 hodin.
 8. Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona viz. § 122 odst. 2 téhož zákona. Pokud je nepřítomnost dítěte delší než 1 den, není umožněno brát obědy do obědníku, je nutno je odhlásit. Od druhého dne nemoci, kdy dítě nebude přítomno ve škole nebo ve školském zařízení a stravu si neodhlásí, už se nejedná o školní stravování  a proto mu bude doúčtována finanční částka rovnající se adekvátní části provozních nákladů (věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla. Od 1. září 2019 činí tato částka  40,- Kč na 1 oběd pro děti v MŠ a 31,- Kč na 1 oběd pro žáky ZŠ (bez nákladů na potraviny). Může mu být poskytnuto jídlo v rámci doplňkové činnosti a to za cenu stanovenou pro tyto jiné osoby, kterým je poskytováno jídlo v rámci doplňkové činnosti
 9. Dozor v jídelně vykonávají pedagogičtí pracovníci popř. ostatní zaměstnanci školy dle rozpisu.
 10. Žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce, do jídelny vcházejí na pokyn dozírajícího. Jsou vždy řádně a čistě upraveni, vstup ve cvičebním úboru není povolen.
 11. Po zaevidování se čipem je strávníkovi vydán oběd. Pokud čip zapomene doma, požádá o náhradní stravenku. Dítě si odebere polévku, kterou nalévá kuchařka, podle chuti si vezme nápoj, salát, nebo kompot a samo si rozhodne o velikosti porce. Přílohu si může nechat přidat. Samo si rovněž vybere místo k sezení.
 12. Během jídla děti dodržují zásady slušného chování a řídí se pokyny dozoru, kuchařek a ved.ŠJ.              
 13. Nápoj musí  strávník  konzumovat pouze v jídelně ze skleničky.
 14. Na základě doporučení Pedagogické rady ze dne 4.11.2004 je strávníkům povoleno odnášet nedojedené zbytky sladkých pokrmů (koláče, buchty, koblihy, vdolky) nebo ovoce ze školní jídelny k pozdější konzumaci. Pokud strávníci odnesený pokrm nedojedí do 14.00 hodin, jsou povinni jej zlikvidovat. Pozdější konzumace po této hodině není z hygienických důvodů přípustná.
 15. Do jídelny v době výdeje stravy mají přístup pouze strávníci, kteří mají zaplacenou stravu.

           

           Podpisem přihlášky strávníci nebo jejich zákonní zástupci potvrzují, že  se seznámili s tímto vnitřním řádem školní jídelny.

 

 

 

           Vypracovala: Jana Bakšiová, vedoucí ŠJ                                                 Schválil: Jaroslav Goj, ředitel školy

 

           V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 1. září 2019.