Školní metodik prevence

Mgr. Alena Charbuláková

konzultační hodiny pro rok 2019-2020: pondělí od 8,00 – 8,45, jinak kdykoli po předchozí telefonické či emailové domluvě

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské, například tvoří a spolupodílí se na realizaci preventivního programu školy, koordinuje a realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikových projevů chování, jako jsou např. záškoláctví, závislosti, šikana, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, sebepoškozování apod. Úplné vymezení standardních kompetencí je vymezeno ve vyhlášce č.72/2005 Sb.