Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Návykové látky

Závislost na droze

Pro každého rodiče je tato problematika velkým strašákem, nicméně je dobré o problémech se zneužíváním návykových látek určitě hovořit. Důvodů, proč lidé drogy užívají je celá řada, např. únik ze stresové situace, potřeba dodat si odvahu, dodat si sebevědomí, touha být členem skupiny, získat nové zážitky ad.

Negativní důsledky užívání drog jsou jak psychické -emoční labilita, poruchy paměti, změna hierarchie hodnot, psychotické poruchy, ztráta vůle, fyzické-zejména chátrání organismu, problémy s hygienou, riziko infekčních chorob, ale i sociální-ztráta zaměstnání, nezájem o školu, narušené vztahy s blízkými.
Rodiče se často ptají, kde a v čem chybovali a zda se dalo předejít tomu, aby jejich dítě začalo vůbec s drogami koketovat. Podle odborníků neexistuje předem rozpoznatelná osobnost, závislosti předurčená, píše se jen o rizikových faktorech. Mezi ně patří například zvýšený stres u dítěte, nefunkční rodina, a to ať s příliš liberální tak i pedantickou výchovou, chybějící sociální zakotvení- chybějící přiměření vrstevníci, uvádí se i závislost v rodině, neúspěch ve škole, nižší úroveň vzdělání, zvýšený vliv party, která bere drogu jako normu, ale i městské prostředí, kde je snazší dostupnost drogy.

Alarmy, kterých je dobré si u svého dítěte všímat:

  • náhlá změna přátel - party
  • záškoláctví
  • viditelná náladovost, změny v chování
  • pozbytí zájmu o dosavadní aktivity-kroužky, kamarády apod.
  • větší finanční spotřeba a nevyjasněné ztráty financí v rodině
  • velká unavitelnost (nebo i náhlá aktivita spojená s přemírou energie)

V případě, že máte u svého dítěte podezření, že zneužívá návykové látky, je dobré s ním o tom nejprve promluvit. Pokuste se mu sdělit, že máte o něj strach a co Vás k tomu vede. Zvažte možnost otestovat dítě na přítomnost drogy v těle (testy jsou k dispozici v každé lékárně). Dobře si však promyslete, co s informací, kterou takto získáte, provedete. Pokud bude test pozitivní, těžko si poradíte sami, doporučuji pak využít nabídku některého z krizových center, popř. i návštěvu psychologa. Také zde platí, že čím dříve vše zjistíte, tím rychleji a lépe situaci zvládnete. I proto doporučuji nepodceňovat zdánlivé banality u svého dítěte, což jsou například společensky tolerované drogy jako alkohol a cigarety, nebo problém užívání konopných látek (problém některými bagatelizovaný), právě proto, že uživatelé tvrdých drog také nezačali např. kokainem, heroinem, pervitinem apod.

Pokud přijde Vaše dítě domů očividně pod vlivem návykové látky, jeho zdravotní stav je ohrožen, je důležité navštívit s ním lékaře, popř. přivolat rychlou zdravotnickou službu. Máte-li pocit, že jeho život ani zdraví nejsou v ohrožení, pak jej však určitě hlídejte, pokuste se uklidnit a promyslete další kroky.