Přístup k elektronickým žákovským knížkám

Přístupová hesla a přihlašovací jména

Podařilo se dítěti nebo i rodičům ztratit přihlašovací údaje. Nebo jste si je změnili a nezapamatovali? 

Nebo se vám nelíbí váš přihlašovací login (není odvozen od jména dítěte).

Prosím kontaktujte třídní učitelku nebo zástupce ředitele. Údaje vám budou znovu předány(zaslány mailem), případně změněny na lehce zapamatovatelné.

Velice nám záleží na tom, abyste měli každodenní informace ze školy.

 

 

 

Zavedením elektronických ŽK sledujeme včasné a úplné předávání informací o prospěchu směrem k vám. Databáze známek bude probíhat minimálně 1x za 14 dní.

Adresa (link) pro přihlášení je: https://www.iskola.cz/zskpo

Pro přihlášení vyplňte jméno a heslo (z lístečku) a v nastavení si změňte své heslo na zapamatovatelné.

 

 

 

Po přihlášení si změňte heslo - viz. obrázek:

Děkuji za spolupráci.