Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Dolňánek slaví 20 let

Dětský folklórní soubor Dolňánek vznikl jako kroužek před dvaceti lety v Mateřské škole Dolní v Kunčicích pod Ondřejníkem. U zrodu tohoto nápadu stály dvě Danušky – Dana Svobodová z Kunčic a její švagrová Dana Svobodová z Frenštátu pod Radhoštěm, která tento kroužek u nás založila a dlouhou dobu i vedla. Později převedla děti do folklórního souboru Holubjanka v místní základní škole. Hudební doprovod krátce zajišťovala Mgr. Marie Kahánková. Od roku 1996 až do současné doby doprovází děti na klavír Naďa Svobodová. Název souboru jsme pečlivě vybírali, nakonec zvítězil „Dolňánek“ podle místa vzniku.

            Poprvé se Dolňánek předvedl na Setkání dříve narozených na Huťařství v roce 1995. V tomto roce v květnu projížděl přes Kunčice „Vlak dobré vůle“ Nadace Olgy Havlové, který vezl postižené děti z celé Severní Moravy. Naše děti nastoupily v Kunčicích, předaly dárky postiženým dětem a s paní Olgou Havlovou strávily cestu z Kunčic do Frenštátu, kde náš soubor paní Olze Havlové zatancoval a zazpíval a doprovodil ji při dalším programu.

V Kunčicích se pak začalo o Dolňánku hodně mluvit a sílil zájem pokračovat v této činnosti dále. Proto v roce 1997 jsme poslali videokazetu s vystoupením dětí do Nymburku, kde se pořádal 2. ročník Festivalu mateřských škol „Mateřinka 1997“, tam jsme byli vybráni jako jediný folklór v republice. V té době se podílela na nácviku pásma i Renáta Klimešová, později převzaly vedení a nácvik Naďa Svobodová a Věra Kahánková, a tak je to dosud. Poslední dva roky pomáhá s přípravou Šárka Fialová.

První kroje, ve kterých děti vystupovaly, byly zapůjčeny z Trojanovic, ale časem jsme si nechali ušít kroje vlastní. Jedná se prakticky o zmenšenou variantu dospělého kroje ze zdejší oblasti lašsko-valašského pomezí včetně obutí do kožených starodávných krpců. Vesty pro děvčata i chlapce ušila paní Vlaďka Hrubešová, která se zabývá šitím krojů. Paní Hrubešová volila takové zpracování, které by mohlo odpovídat podobě kroje v Kunčicích pod Ondřejníkem a okolí, jak se nosil před 150 lety. Ostatní krojové součásti ušily vedoucí Dolňánku svépomocí, nebo si je nechaly ušít podle vzoru krojů, ve kterých tancují okolní folklórní soubory. Oblékání dětí do kroje je proces, který trvá takřka dvě hodiny, nejvíce času zabere zaplétání vlasů děvčatům.

Vybírat děti do Dolňánku není vůbec jednoduché. Je třeba, aby děti samy chtěly a nebály se, uměly trošku zpívat a cítit rytmus (ale v mnoha případech je i tohle umíme naučit). Limitující je také počet krojů, v současnosti jich máme 16, a také i možnost se dětem plně věnovat. V souboru tančí nejen předškolní, ale i mladší talentované děti.

Při našich vystoupeních se po dobu dvaceti let nikdy ani jedno pásmo úplně neopakovalo, vždy začínáme jak s novými dětmi, tak i s novými písněmi a pohybem. Pásmo se rodí doslova na koleně, kdy společně s Danou Svobodovou, hlavní naší choreografkou, vymýšlíme témata a k nim vybíráme vhodné písničky a tance. Díky tomu, že sama aktivně hraje ve folklórním souboru Radhošť z Trojanovic čerpáme při tvorbě z písniček a tanců zapsaných v okolí Kunčic a zdejším lašsko-valašském pomezí. Velkou výhodou je, že děti nenacvičují pouze jednou týdně v kroužku, ale mají spoustu příležitostí ke zpěvu a pohybu během dne v mateřské škole.

Bylo by složité vyjmenovat všechny akce, na kterých se Dolňánek prezentoval, tak alespoň připomeneme ty nejdůležitější. Zúčastnil se osmnácti oblastních kol Mateřinka (Prostějov, Valašské Meziříčí, Bruntál, Břidličná, Vrbno atd.),  patnácti kol celostátní přehlídky „Mateřinka  Nymburk“, (která slaví stejně jako my letos 20 let trvání),  každoročně jarních i letních folkórních slavností ve Frenštátě p.R., v naší vesnici vystupujeme na Setkání dříve narozených i na Dni obce, naše děti jsou zvány k předtančení na závěrečné kolony Taneční školy manželů Syrkových a vystupují na různých slavnostech a přehlídkách v širokém okolí.    

Na založení souboru a jeho práci se podílely:

Dana Svobodová – nácvik s dětmi v počátcích založení, tvorba choreografií, odborný dohled

Mgr. Marie  Kahánková - hudební doprovod v počátcích Dolňánku

Renáta Klimešová – organizační zajištění, zaplétání copů děvčatům

Naděžda Svobodová – nácvik s dětmi, hudební doprovod

Věra Kahánková – nácvik s dětmi, pohyb

Šárka Fialová – pomoc s nácvikem

Dvacetileté výročí Dolňánku bychom nemohli slavit bez jejich zapálení a oddanosti pro folklór a práci s dětmi, ale také bez nadšeného přístupu dětí a jejich rodičů. Po celou dobu trvání souboru nás velice významně podporuje i náš zřizovatel – Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem, za to vše moc děkujeme.

 

 

 

Co o Dolňánku říká paní Mgr. Kateřina Niklová

Dvacet let pokračuje Dolňánek bez přestávky každý rok s novými dětmi a novým pásmem. Diváci již mohli vidět např. Ptáčky, Řemeslníky, Muzikanty, Ovečky, Koníky a další vždy nějak tematicky zaměřená pásma, ve kterých děti tancují, zpívají a hrají si, důležitou roli hrají také rekvizity. To, že děti nemají pohyby jen mechanicky naučené, ale je vidět, že ví, co dělají a jak má který pohyb vypadat, dokazuje i hodnocení poroty na dětské přehlídce folklórních souborů ve Frenštátě letos v květnu, kdy jedna z lektorek ohodnotila, že děti se snad musely jít podívat, jak kovář kuje, protože jejich ztvárnění bylo na jejich dětský věk velice přesvědčivé. A tato porotkyně nebyla vůbec daleko od pravdy – děti z MŠ Kunčice jezdí pravidelně do rožnovského skanzenu, kde takového kováře, mlynáře či dráteníka potkávají.

Přestože porotci na přehlídce dětských folklorních souborů doporučovali vedoucím učitelkám Dolňánku, že by měly pokračovat s dětmi i dále, že by to byla věčná škoda, pustit takové šikovné tanečníky a zpěváčky, paní učitelky Naďa a Věrka se drží koncepce, že Dolňánek je určen především pro předškoláky a každý rok přichází nové děti, se kterými se začíná prakticky od nuly. A opravdu se jim daří rok co rok naučit tyto děti pohybovat se na jevišti, sebevědomě vystoupit před lidmi, pohybovat se v rytmu, tancovat a zpívat s chutí. Všem, kdo pracují s dětmi v nějakém folklorním souboru, to může připadat jako zázrak, dokázat toto všechno během jediného roku. Ale i v tom je jedinečnost Mateřské školy v Kunčicích pod Ondřejníkem, to je zkrátka DOLŇÁNEK.

Naše slovo závěrem

            Práce s dětmi je vždy náročná, ale za to krásná. Folklór k našemu okolí neodmyslitelně patří a pro naše děti se stal součástí každého dne. Písnička zpívaná dětmi vždy vykouzlí úsměv na tváři a když se toto všechno smíchá dohromady, vznikne vám něco, co rozdává radost všem a všude. Takové jsou děti z Dolňánku! Přejeme jim hodně štěstí, spoustu krásných písniček a nadšených posluchačů.

Zpracovaly: Mgr. Kateřina Niklová, Naděžda Svobodová, Věra Kahánková