Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Konec respirátorů

Vážení rodiče.

Na základě informací MŠMT č.j. MSMT-713/2022-7 ze dne 11. 3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest pro žáky i zaměstnance ve školách.

Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb.

V platnosti již nejsou žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol.

https://www.edu.cz/zruseni-povinnosti-nosit-ochranny-prostredek-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich-s-ucinnosti-od-14-3-2022/

Vedení školy

Konec testování ve školách

Vážení rodiče.

Na základě informací MŠMT č.j. MSMT-476/2022-5 ze dne 9. 2. 2022 se již nebudou ve školách testovat žáci ani zaměstnanci školy.

Veškeré povinnosti, které plynuly z mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy a škola jej nemůže vpustit do výuky a musí kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka odvedl domů.

Do prostorů školy vcházejí jen žáci, kteří nevykazují symptomatické příznaky virového onemocnění. Žáci i zaměstnanci školy jsou nadále povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Žáci vstupují do školy s nasazenou ochranou dýchacích cest (rouškou) a budou ji používat ve společných prostorách (chodby, jídelna, šatny, autobusová doprava jídelna).

Žáci jsou povinni používat zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd, ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška), kterou zajistí zákonní zástupci.

https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/

Vedení školy

Povinné testování

Vážení rodiče.

Na základě informací MŠMT č.j. MSMT-13469/2021-79 ze dne 28. 12. 2021 bude ve škole platit povinnost zajištění screeningového testování žáků od 17. 1. 2022 pouze v pondělí.

Účastnit se testování budou povinni všichni žáci (naočkovaní a i ti co prodělali nemoc Covid-19).

Do prostorů školy vcházejí jen žáci, kteří nevykazují symptomatické příznaky virového onemocnění, kde ve vestibulu školy použijí desinfekční gel proti Covid-19 v dávkovači.

Žáci vstupují do školy s nasazenou ochrannou dýchacích cest (rouškou) a budou ji používat ve společných prostorách (chodby, jídelna, šatny, autobusová doprava jídelna), po usazení do lavice provedou první vyučovací hodinu test a po negativním výsledku roušku odkládají.

Žáci jsou povinni používat zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd, ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška), kterou zajistí zákonní zástupci.

Podrobnosti naleznete také na: 

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – edu.cz

Doučování žáků škol

 

Karanténa

Vážení rodiče.

Pokud potřebujete vystavit karanténu, vyplňte prosím tento formulář a postupujte dále dle pokynů hygieny. Dokument je ke stažení na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs

Vedení školy