Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

HASÍK ve škole

12. listopadu navštívili naši školu pracovníci IZS, kteří každoročně připravují pro školní děti program, nazvaný Hasík. Program probíhá ve spolupráci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a o. s. Citadela Bruntál. Lektoři pravidelně naše žáky seznamují se svojí prací, ale také jim radí, jak by se měli zachovat v případě, že se setkají s požárem či jinou obtížnou událostí. Protože důležitá je hlavně prevence, každoročně si děti zopakují čísla pro tísňové volání, hodnotí různé situace z pohledu bezpečnosti a jsou vedeny k zodpovědnému chování, aby se do těžké situace raději vůbec nedostaly. Letos se žákům 2. tříd program velmi líbil a nadšeni byli i z výukových materiálů, pexes, omalovánek, které od lektorů dostali.

                                                                                                          M. Jurková      

          

             

Návštěva obecní knihovny

Ve středu 14. listopadu navštívili žáci 4.B místní knihovnu. Na děti čekal zajímavý program. Paní knihovnice, Mgr. Marie Starnovská, je nejprve obeznámila s organizací a provozem knihovny, a to formou návodných otázek. Žáci přitom zjistili, mj. jaké je základní dělení literatury, proč se objevuje na některých publikacích zkratka REG, kolik knih se ve zdejší knihovně nachází, či proč se dětské knihy odlišují třemi různými barvami štítků. Poté se žáci přesunuli do zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu, kde pro ně paní knihovnice připravila pestrý výběr z oblasti dětské naučné literatury, ale i z dětské beletrie. Většina vybraných publikací byla dětem představena blíže. Nakonec dostali žáci možnost si na chvíli v některé z knih počíst a následně povyprávět ostatním, co se dozvěděli. Dětem se návštěva knihovny líbila a mnohé z nich si rovnou odnesly domů úlovek v podobě vypůjčené knihy.

Tímto bych chtěla poděkovat paní Mgr. Marii Starnovské za poutavou prohlídku knihovny a věřím, že naše čtvrťáčky zaujala natolik, že se budou do knihovny vracet se stále větší pravidelností.

                                                                                                              Hana Kubešová

Florbal

Ve středu 14. listopadu 2018 se žáci 1. stupně ze 4. a 5. třídy zúčastnili okrskového kola ve florbalu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ze sedmi škol jsme se umístili na 3. místě. V posledním dramatickém zápase o 3. místo jsme porazili pořádající základní školu T.G. Masaryka až na nájezdy. Kluci hráli velmi obětavě a vítězství si zasloužili. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.                                       Petra Švrčková

Kreslíme aktovku…

I v novém školním roce 2018/19 jsme se s dětmi zapojili do celoroční výtvarné soutěže pořádané DDM Lanškroun. Téma bylo pro prvňáčky velmi blízké – NAKRESLI AKTOVKU. Jejich nápady byly kouzelné. V kategorii 1. a 2. třídy byl vybrán a oceněn obrázek Kláry B. z 1. třídy.             Gratuluji, Eva Halatová

Podkategorie