Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Všichni spolu

I přes komplikace, které nám všem – především žákům, rodičům, učitelům a hlavně kuchařkám přinesla rekonstrukce školní jídelny, jsme odhodlaní a nastartovaní vše zvládnout. Prostě VŠICHNI SPOLU. Prvňáčkům hned první den pomohli jejich noví patroni deváťáci, kteří je doprovodili do naší prozatímní jídelny, v jídelně jim pomohli přinést oběd ke stolu, po obědě na ně dohlédli a doprovodili je také zpět ke škole.  Bylo hezké poslouchat jejich rozhovory na téma – co jste dělali dnes ve škole, na co koukáš v televizi, kdo je tvůj kamarád… Už jen to, že navzájem slyšeli svoje jména a drželi se za ruce, bylo pro malé prvňáčky velkou oporou v nezvyklé situaci. Deváťáci, děkujeme.

                               Leona Píchová

Přivítání prvňáčků

V pondělí 6. září jsme slavnostně přivítali naše nejmladší žáky  - prvňáčky. Rodiče, děti i učitelé byli rádi, že i přes některá opatření, která stále musíme dodržovat, jsme se konečně mohli sejít ve škole a navíc v takovém krásném prostředí, jakým je školní galerie. Budoucí prvňáčci přišli spolu se svými rodiči dobře naladění, krásně oblečení a se zvědavostí v očích očekávali, co se bude dít. Nejdříve je přivítala jejich paní učitelka, poté pan ředitel a na závěr paní starostka, která každého prvňáčka potěšila pěkným dárkem a hezkými slovy je povzbudila do nového školního roku. Po společném fotografování děti odešly s paní učitelkou a paní vychovatelkou do své třídy, kde si spolu popovídaly, zazpívaly si, pochlubily se svými krásnými aktovkami a prohlédly si vše, co si v následujících dnech odnesou ve svých aktovkách a co ve škole budou potřebovat. Na závěr tohoto krásného dopoledne zvládly s pomocí rodičů a paní vychovatelek i povinné testování. Držme jim i nám všem palce, ať následující školní rok proběhne nejen pro prvňáčky co nejpohodověji.

                                                                                Leona Píchová

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ

Pravidelná školení celé sborovny probíhají u nás již několik let. Témata si vybíráme dle aktuálních potřeb a požadavků. Např. vloni to byla distanční výuka, roky před tím práce s hyperaktivním žákem, aktivizace žáků ve výuce, komunikace a jiné. V letošním roce, konkrétně v pondělí 30. 8. 2021, jsme absolvovali kurz na téma šikana a kyberšikana, jak jim předcházet a jaké jsou možnosti řešení. Na téma šikana v dětských kolektivech jsme se již před několika lety školili, je ale pravda, že se sbor částečně obměnil, situace ve společnosti i mezi dětmi se neustále vyvíjí, a proto jsme se rozhodli si toto znovu oprášit a doplnit. Velmi oceňujeme profesionální tým lektorů z Centra primární prevence Renarkon, se kterými hodláme i nadále spolupracovat.

Alena Charbuláková

Zamlžená Skalka a výlet 4. A

Dne 23. 6. jsme si vyšlápli od školy na Skalku. Bylo sice zamračeno, ale nás kromě p. třídní uč. Blanky Baňkové doprovázela  p. asistentka Renáta Strnadlová, a také  p. Baňka s obrovským bílým psem Arčim. Arči je bílý kuvač a umíme o něm zpívat písničku. Arči do kopce táhl všechny, kteří už nemohli. Museli dojít. Nahoře na Skalce nás totiž čekal čert s pokladem. Všude byla mlha, ale čerta jsme našli a poklad nám dal, sotva nás uviděl v naší bojovné náladě. Jenže i přes velké svačiny nám rychle vyhládlo, takže dolů nás táhla vidina táboráku na BRCu. Začalo poprchávat, ale nám to nevadilo a klobásky i párečky se náramně povedly. Po přílivu této energie jsme si zazpívali s kytarou, zahráli bojovku s vodními bombami a  přetahovali  jsme se s lanem. Jenže energii bylo potřeba opět doplnit, a tak jsme se přesunuli k cukrárně a potravinám na BRCu a užili si všech možných dobrůtek. Je pravda, že někteří se vraceli z výletu přejedeni, unaveni nebo dokonce i trochu mokří, ale  s úsměvem a hřejivým pocitem, že  nám bylo spolu krásně.

Blanka Baňková

Blanka Baňková

Podkategorie