Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 17.1. se Jáchym Šebela, žák 8. třídy, zúčastnil Okresního kola dějepisné olympiády, na které postoupil z kola školního, kde předčil i o rok starší žáky z deváté třídy. Okresní kolo se konalo ve Frýdku-Místku na 11. Základní Škole Jiřího z Poděbrad. Žáci absolvovali písemný test, na který měli hodinu a půl, poté měli přichystáno občerstvení ve školní jídelně a ve školní knihovně je čekala krátká beseda, jak jinak, než historického charakteru. Mezi tím porota opravila a ohodnotila práce a kolem poledne vyhlásila výsledky. Jáchym se umístil na krásném 14. místě a obdržel body, kterými splňoval limit pro postup do krajského kola. Pro velkou úspěšnost však pořadatele do krajského kola mohli poslat jen 10 žáků… I přesto Jáchymovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

                                                                                                                                                             Mgr. Tereza Jalůvková

Hráli jsme si se slovní zásobou

Rozvoji používání slovní zásoby napomáhají ve školní výuce různé způsoby a činnosti. Jednou z nich je tvorba textů ze slov začínající stejnými písmeny. Posuďte, jak žáci zúročili nejen své dojmy z předešlého dne, kdy místo výuky bruslili nebo se účastnili jiných zábavných činností na sněhu, ale i své znalosti, zkušenosti a jazykové dovednosti.

Sníh – 7. třída

Saša stavila se spolužačkami sněhuláka, smála se. Sněhulák se staví snadno. Spolužáci sáňkovali, svižně sjížděli shora. Saša sáňkovala, strašně se snažila stavět sněhuláka, soupeřily se spolužačkami. Sníh schoval stromy, strašně sněžilo. Snědly snídani, salám se slaninou, sýr se salátem. Sláva, stavění sněhuláků skončilo.     Karolína Polohová

 Zimní zahrada – 7. třída

Zima začala, zimní zahrada zapadla závějí, zasněžilo zámek, zahradu, zeď ze zdiva. Za závějemi zas začaly závody. Ze zahrady zasténala Zuzanka. Zase zakopla. Zatřásla zimníkem, zavolala ze závějí: „Záchrana! Záchrana!“    Natálie Mičková

Panovník Petr – 7. třída

Petr panoval podle polského panovníka Pepy. Pepa porazil Pyrenejce. Petr potřeboval porazit panovníka Pepu, protože Pepa postupně pochtíval porazit prince Petra. Podle pyrenejského panovníka je Pepa pomalý, poťouchlý, padlý pán, protože pyrenejský posel přišel pozdě, poslal Pepův panovnický plášť. Pepa pokračoval pomaleji, protože proděravěl pneumatiku. Povoz Pepu porazil, Pyreneje ponechal patriotům.       Václav Cáb

Kateřina – 6. třída

Královna Kateřina koulovala koulemi koupaliště, kde král Krasoslav kryl královský klíč, který kradl královně Kateřině. Klíč kryl krásné krajky, které koupila. Králi Krasoslavovi kukala kočičí kukadla ke krásným krajkám. Konečně kápla kapička krve královským kýchnutím. Kateřina kvůli konečnému kýchnutí kázala koulet, konejšit krásné krajky Kateřininy. Král Krasoslav krajky kýcháním kazil.¨           Jakub Nikel

Záludná zima – 8. třída

Zima začala zalézat za zateplený zámek. „Zasypala zeleň,“ zkoumala Zuzka zevnitř zámku. Zuzčin zeť Zikmund zvolal zeshora: „Zuzko! Zbyňkovi zima zničila zápisky ze zeměpisu. Zmokly.“ „Zemědělcům zase zmrzly zemáky,“ zvolal Zbyněk. Zítra Zajdeme za Zitou?“ zamumlala znuděně Zuzka. Zbyněk zmlkl. Zikmund zkusil záležitost zamítnout znovu. Zuzka zdvihla zrak, zůstala zklamáním zírat. „Zajdeme za Zitou zítra. Zita získala ze zimy zimnici.“ Zašli za záchranářem Zoulou. Zachránili Zitino zdraví. Za Zitou zamířili Zbyněk, Zuzka. Zdalipak zavítá Zikmund?            Nikola Stašicová

Srnka se sáněmi - 8. třída

Srnka Sára svolala srnečky se srnkami. „Sylvo, svalila ses sama?“ Srnečka Sylva se stále smála. „Směj se, směj! Sesbírejte sáně a snowboardy!“ Srnec Standa supěl. Srnečky se srnci seběhli se sáněmi. Sáňkařka srnečka Sylva se skřípěním sjela strmý svah. Snowboardisté soupeřili se sáňkaři.. Snědli skvělé stánkařské sýry se sójou, slupli segedin, sushi. Srnci se srnečkami sjížděli společně, stánkaři stavěli stany, slupli sladkosti, salámy se salátem. Sluníčko se schoulilo, srnečka spokojeně spala.               Lucie Polášková

 

 

Netradiční pohybové aktivity kroužku Sportuj ve škole.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu AŠSK ČR na podporu sportu a pohybu dětí „Sportuj ve škole“. Úkolu se ujaly vychovatelky školní družiny, které vedou celkově 3 kroužky pro děti 1.-5. třídy. V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali odpoledne netradičních sportovních a pohybových her. Děti si vyzkoušely různé pohybové hry a aktivity, které v běžných hodinách tělesné výchovy nelze z časových důvodů realizovat. Dětem se odpoledne líbilo   a  s úsměvem příjemně unavené odcházely domů.

Ivana Myslikovjanová

 

Stříhali dohola … Josefa Kainara

Pod kombinací názvu známé písně a jejího autora se skrývala velmi poutavě vytvořená životopisná divadelní hra o básníku, dramatiku, překladateli a výtvarníku, který se živil také jako hudebník a novinář. Na divadelní představení jsme se vypravili s 8. a 9. třídou 8. ledna do Nového Jičína. Jelikož celé obecenstvo pozorně hru sledovalo, je jisté, že byla ostravským Divadlem loutek připravena poutavě, aby mladé diváky zaujala. Hra vznikla v r. 2017 ke 100. výročí narození autora, který prošel složitým osobním i tvůrčím vývojem, po uzavření vysokých škol v r. 1939 pracoval také např. v Řepišti u Ostravy na pile. Životní příběh byl vkusně proložen jeho písněmi, jako např. Stříhali dohola malého chlapečka, Jan miluje Lenku, nebo Blues železničního mostu a Starý mrtvý vrabec, které Kainar sám i zhudebnil. Zajímavý byl i způsob provedení – muppet – kdy herci sami vodí loutky v nadživotní velikosti.                                                                                                                                                                   

Žáci odcházeli z divadla spokojeni, kulturně obohaceni o nové poznatky z literatury a plni pěkných dojmů.                                                                                                          M. Kahánková, uč. ČJ                       

Podkategorie