Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Kde domov můj?

Na to jistě mysleli všichni, kteří – ať už z jakýchkoli důvodů – museli během válek opustit vlast. V pátek 4. května jsme si s žáky naší školy, několika místními občany a zástupci obce opět připomněli významnou událost v novodobých dějinách, ukončení 2. světové války. Paní místostarostka připomněla nejen obecně události, které napomohly toto válečné běsnění skončit, ale věnovala se i zápisům z obecní kroniky, vzpomněla také jednotlivá jména občanů a jejich rodin, které ztratily své nejbližší, připomněla osobnost pana Řezníčka, který se složitou cestou dostal až do Anglie a stal se členem paradesantní skupiny Wolfram. Vzpomenuto bylo také občanů, kteří zahynuli v koncentračních táborech, při bombardování, nebo padli v 1. světové válce.

Přestože žijeme v míru, je třeba i tyto těžké doby mladé generaci neustále připomínat, aby se již nikdy více neopakovaly. Děkujeme všem zúčastněným za důstojný průběh vzpomínkového aktu.

                                                                                                                                                     Marie Kahánková

Více obrázků ve fotogalerii.

Den s výtvarnem

V pondělí 30. dubna se na naší škole uskutečnil Den s výtvarnem pro žáky 5. – 9.třídy. Letošní výtvarný den byl věnován regionálním umělcům – bratřím Strnadlovým a sochaři Janu Kneblovi z Trojanovic. V rámci dne jsme nejen malovali v trojanovickém muzeu, ale také jsme fotografovali, seznámili se s životem a dílem bratří Strnadlových a Jana Knebla, zjistili jsme, kam a proč se lidé z Trojanovic stěhovali a kde v Americe jejich potomci žijí. Ve škole jsme pak dělali koláže podle námětů děl Antonína Strnadla, zjistili jsme, co psal jeho bratr Borumír Četyna a 9. třída si vyzkoušela tvorbu soch z tvárnic. Nejlepší práce dětí, včetně soch a fotografií, by měly být v roce 2019 vystaveny v Trojanovickém památníku bratří Strnadlů. Budeme se těšit i na vaši účast a včas o akci dáme vědět. Moc děkuji panu Janisu Masmanidisovi za pomoc při tvorbě soch, panu Danielu Macurovi za zapůjčení vlečky na sochařskou tvorbu a panu Petru Niklovi za možnost tvořit sochy na rovné ploše na příjezdové cestě do lomu.

                                                                                                                                                                Dana Heryánová

Více obrázků ve fotogalerii.

Úspěch mladých zdravotníků

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. První pomoc je pomoc, kterou poskytujeme člověku v případě náhlého ohrožení zdraví nebo života. V některých chvílích mohou rozhodovat minuty a nestačí jen přivolat záchrannou službu. Učit se znát správné postupy první pomoci v případě život ohrožujících stavů je nejlepší prevencí a cestou k tomu, abychom v kritické situaci nezmatkovali a postiženému dokázali doopravdy pomoci a zachránit jeho zdraví, možná i život. ČČK ve Frýdku – Místku pořádá každoročně pro děti Oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Z naší školy se jí zúčastňují žáci, kteří pracují v kroužku Mladý zdravotník. Letos naší školu v této soutěži reprezentovaly dvě hlídky mladých zdravotníků. Hlídka A soutěžila ve složení: velitel - Markéta M., členové – Tereza D., Karolína S., Viktorie K. a Valentýna M., hlídka B ve složení: velitel – Lenka M., členové – Jolana M., Karolína M., Veronika C. a Ondřej S. Obě hlídky podaly vynikající výkon, hlídka A ztratila jen 10 bodů z celkových 430 a zvítězila, hlídka B skončila s 380 body na třetím místě. Kromě zasloužených pohárů a diplomů získaly děti vítězného týmu možnost zúčastnit se regionální soutěže Hlídek mladých zdravotníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje, která se uskuteční 2. června v Olomouci. Děkuji dětem za vzornou reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů i v další soutěži.

Eva Sladká

 

BRANNÉ PLAVÁNÍ

Ve dnech 25.dubna a 2.května se žáci 5. a 6. ročníku zúčastnili na bazéně ve Frenštátu pod Radhoštěm kurzu branného plavání. Cílem tohoto kurzu je seznámit každého s vlastními možnostmi při záchraně lidského života. V kurzu se žáci učí, jak zachránit tonoucího, tak aby sami neohrozili svůj život a co nejvíce pomohli při krizové situaci. Zkouší plavat v oblečení, skákat do vody tak, aby neztratili přehled o topícím se, pomáhat unavenému plavci, doplavat s tonoucím ke břehu a vytáhnout ho pak na břeh, pracovat se záchranářskými pomůckami, resuscitovat a také prověřují své vlastní síly při všech těchto činnostech. V závěru popřáli učitelé plavání žákům, aby nikdy tyto vědomosti nemuseli použít a pokud ano, tak aby záchrana života byla úspěšná.                             Petra Švrčková

 

Podkategorie