Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Loutnička – okrskové kolo pěvecké soutěže

V úterý 20. března 2018 se ve Frýdlantě nad Ostravicí konalo okrskové kolo pěvecké soutěže pod názvem „Loutnička“. Naši školu reprezentovaly žákyně Z. Vojtovičová, L. Macurová a Z. Konvičková, které se ve školním kole umístily ve své kategorii na prvním místě.

Okrskového kola se zúčastnilo 33 žáků 1. až 5. ročníku. V takto velké konkurenci si ve své kategorii L. Macurová a Z. Konvičková vyzpívaly první místo a Z. Vojtovičová obsadila krásné druhé místo.

Gratulujeme a děkujeme za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

Silvie Kokešová

Vybíjená

Dne 13.3. a 15.3.2018 se družstva naší školy zúčastnila okrskového kola turnaje ve vybíjené ve Frýdlantě n. O.. Nejprve dívčí družstvo v úterý obsadila 3. místo a ve čtvrtek smíšené družstvo zůstalo těsně před branami finále na 5. místě. Členy družstva byli žáci 4. a 5. třídy a všem jim za bojovnost patří poděkování. 

                                                                                          Petra Švrčková

 

My se školy nebojíme - 2. setkání

Dne 9. 3. 2018 zazvonil ve třídě pro předškoláčky zvoneček podruhé a začalo další setkání projektu „My se školy nebojíme“. Děti opět zasedly do školních lavic a začaly tvořivě a hravou formou“ pracovat“. Tématem tohoto setkání byla matematika a prvouka. S dětmi jsme hovořili o tolik toužebně očekávaném ročním období - o jaru, pohybově předváděli jarní hry a počasí. Hrou na barvy děti dopočítávaly a dokreslovaly, pomocí prac. listu, kuličky k jarní hře. Dramatizovali jsme známou pohádku, počítali postavy v ní. Velmi pozorně vyslechly pohádku „ O zelené pastelce“…a poté si sami pastelku z pohádky vyrobily. Bylo kouzelné je při této činnosti pozorovat. Děti komunikovaly s p. uč. velmi vstřícně a s nadšením. Nakonec jsme si společně zazpívali písničku a dokreslili sluníčku paprsky tak dlouhé, aby dosáhly až k nebi a jarní slunce brzy přivolaly.

Mé poděkování patří p. uč. R. Klimešové a N. Svobodové.

3., poslední setkání se uskuteční před zápisem, při kterém budoucí žáčci projdou zábavnou trasu s úkoly, vyrobí si kouzelný klíček od školy, setkají se se spolužáky,……………….

a pak už jen – „HURÁ DO ŠKOLY“.

Eva Halatová

(Více obrázků ve fotogalerii)

Než půjdu do školy

Aby byl vstup dítěte do 1. třídy úspěšný a snadnější, je pro rodiče dobré vědět, jak má být jejich dítě na školu připraveno. Dítě, vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž.

A právě o tomto tématu proběhla na obou mateřských školách „Beseda o škole“, kterou připravila a vedla paní učitelka Mgr. Markéta Jurková. Rodiče se dověděli informace z oblasti školní zralosti, jak to chodí u zápisu a v naší škole obecně. Beseda probíhala formou diskuze s rodiči a byla obohacena spoustou konkrétních případů z praxe paní učitelky. Tato akce byla pro mateřskou školu i rodiče velkým přínosem, proto bych chtěla paní Mgr. Markétě Jurkové i vedení školy poděkovat za její uskutečnění.

Naďa Svobodová

učitelka MŠ školní

Podkategorie