Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Recitační soutěž

V pátek 9. března se v Galerii Karla Svolinského konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně. Soutěž probíhala ve třech věkových kategoriích. První kategorii tvořili naši prvňáčci. Vítězkou této kategorie se stala Z. Vojtovičová, druhé místo obsadila T. Čajánková, na třetím místě se umístil F. Křenek. Ve druhé, nejsilněji obsazené kategorii 18 žáky, se „utkali“ žáci druhé a třetí třídy. Porotu nejvíce zaujal svým projevem a výběrem básně M. Nikel, který zaslouženě zvítězil, druhé místo obsadila E. Peroutková, třetí skončila A. Strnadlová. Vítězkou třetí kategorie žáků 4. a 5. třídy se stala M. Menšíková, druhé místo obsadila A. Bednárková, třetí skončil M. Horák. Všem vítězům blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a čas, který věnovali výběru básně a učení se přednesu zpaměti.

(Více obrázků ve fotogalerii)                                                                                                    Eva Sladká

Výtvarné úspěchy

KLADENSKÁ VEVERKA

Letos proběhl již 29. ročník Mezinárodní dětské výtvarné, literární a fotografické soutěže Kladenská veverka. Tematicky byla soutěž zaměřena na vztah člověka a přírody. Z došlých 4825 prací od dětí z České republiky a z 9 zemí světa získala za své výtvarné dílko 1. místo Sára Vykrutová, žákyně III. B., která se zúčastnila vernisáže a předávání cen vítězům v Kladně. Gratulujeme.

 

Tříkrálové pomáhání 2018

Výtvarná soutěž Charity Vlašim byla pro nás také úspěšná, porota vybrala výtvarnou práci Sáry Vykrutové pod názvem „ Tři králové a vločková párty“.

                                                            Eva Halatová

Návštěva Muzea ve Frenštátě p. R.

Ve čtvrtek 1. února jsme s dětmi 8. a 9. ročníku, které nemohly sportovat, navštívili zajímavou přednášku s názvem Frenštátsko ve stínu hákového kříže. V programu se žáci seznámili, jak vypadal život ve Frenštátě p. R. a jeho blízkém okolí v letech 1939 - 1945. Na konkrétních lidských osudech i událostech si přiblížili nesnadnou dobu okupace, kdy se naši předkové rozhodovali „mezi hrdinstvím a kolaborací“.

                                                                                          Alena Charbuláková

 

Zimní sportovní den-bruslení

V rámci projektu Zimní sportovní den žáci 3. – 9. ročníku navštívili 1. února kluziště ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jelikož sněhová nadílka nedorazila a počasí tak nepřálo dalším aktivitám na sněhu, žáci, kteří se bruslení nezúčastnili, trávili tento den ve škole.

Při bruslení bylo hezké vidět, jak si žáci vzájemně pomáhali, nikdo se nechoval bezohledně a nesmál se těm, kteří pohyb na bruslích zvládali obtížněji nebo na nich dokonce stáli poprvé.

Všichni bruslaři si tak zaslouží pochvalu za vzorné chování a nadšení, se kterým na ledovou plochu vkročili.

Silvie Kokešová

Více obrázků ve fotoglerii.

Podkategorie