Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Školní výlet prvních tříd

Dne 18. 6. 2018 jsme se za krásného počasí vydali v rámci školního výletu do Liščího mlýnu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vyjeli jsme autobusem od zastávky Huťařství k Požární zbrojnici ve Frenštátě p. R., odkud jsme šli zhruba 1km pěšky do Liščího mlýnu. Hned po přivítání a malé svačince si děti vyrobily indiánské čelenky, vymyslely jména indiánských skupin, jejich pokřiky a pomalovaly si obličeje. Vše začalo lukostřelbou. Následovala prohlídka indiánské vesničky, kde malí indiáni viděli např. potní chýši, týpí, taneční arénu, pohřebiště a zahráli si při tom spoustu indiánských her. Poté se každý z dětí mohl projet na koni Jurášovi, což využily skoro všechny.

O půl dvanácté byl dobrý oběd, po kterém následovala pauza, kdy byl otevřen krámek s indiánskými suvenýry. Na závěr byla nachystána poslední běhací hra a za splnění úkolů dostaly všechny děti odměny a medaile. Rozloučili jsme se a vyrazili zpět na autobus.

                                                                           Jarmila Mecová

 

Den dětí 2. st.

Dne 1.6.2018 k příležitosti Dne dětí, proběhl pro žáky 5. třídy až 9. třídy Dětský den, který se uskutečnil v areálu TJ Sokol. Žáci ráno dostali svačinku s pitím na posilnění a poté se přesunuli do areálu fotbalového hřiště. Žáci si vyzkoušeli netradiční sportovní disciplíny- skok do dálky pozpátku, hod špejlí, chůzi na chůdách atd. Kdo měl zájem, mohl si na ohni opéct špekáček. Nejlepší výkony ze soutěží byly ohodnoceny diplomem a sladkou cenou, všichni zúčastnění dostali sladké odměny.     

                               Lenka Golová

Dětský den – 1. stupeň ZŠ

Oslavy Mezinárodního dne dětí neminuly žáky naší školy ani letos. Ve čtvrtek 31. května byl pro děti 1. stupně připraven program plný soutěží, který se konal na fotbalovém hřišti TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem.

Před příchodem všech dětí na hřiště připravili žáci deváté třídy v čele s p. uč. Alenou Charbulákovou osm stanovišť:

1. Házení kroužků na tyč

2. Slalom s fotbalovým míčem mezi kužely

3. Běh s papírovou čepicí na hlavě

4. Kutálení poloplné PET lahve nohou

5. Běh ve dvojici se svázanýma nohama

6. Pinkání pingpongovým míčkem na pálce během chůze

7. Živé běhací Člověče nezlob se

8. Ohniště – opékání párků, chleba a dalších pochutin

Soutěžící byli rozděleni do osmi družstev různého věku, aby si poměřili pohybové dovednosti rovnými silami a vystřídali se na všech stanovištích. U ohniště bylo odpočinkové místo, kde děti opékaly a svačily. Každá disciplína byla bodována a po sečtení bodů proběhlo vyhlášení třech nejúspěšnějších družstev, která byla odměněna sladkostmi.

I přesto, že bylo velmi teplé a slunné počasí, děti si svůj den užívaly plnými doušky.

Tímto chceme také poděkovat TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem za poskytnutí zázemí, které jsme v maximální míře využili.

Mgr. Jarmila Mecová

Soutěž dětských výtvarných prací

Každoročně kunčická škola ve spolupráci s ČSOP Kunčice p. O. vyhlašuje výtvarnou soutěž.

Letošní téma, Příroda v pohádkách, bylo velmi úzce svázané s přírodou a zároveň dopřálo dětem široké pole působnosti. Vždyť v každé pohádce se motivy přírody vyskytují. Prací, které vznikaly v naší škole i ve školách okolních, bylo přihlášeno opravdu mnoho a porota to neměla s výběrem těch nejlepších vůbec jednoduché.

18. května mohla být v Galerii Karla Svolinského výstava slavnostně zahájena a nejúspěšnější mladí výtvarníci si převzali za svá díla krásné ceny. Příjemnou atmosféru pomohl vytvořit svým vystoupením školní pěvecký sbor, který vede p. učitelka Marie Kahánková.

Výstavu uvedl p. David Fojtík. Děti jistě potěšila slova Jaroslava Goje, řed. školy i Tomáše Hrubiše, starosty obce, kteří ve svých projevech nešetřili chválou.

Blahopřejeme všem vystavujícím mladým výtvarníkům a přejeme jim, aby je kreslení i vztah k přírodě bavil i nadále.

Výstava potrvá do 10. 6. 2018

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

 

Podkategorie