Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Výtvarné úspěchy-Čeladenská ovečka

Základní škola v Čeladné každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž s názvem O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY. Téma letošního ročníku bylo: Kostely, kostelíky a kapličky v Beskydech. Jak se ukázalo, byl tento námět dětem velmi blízký, možná i proto, že v naší obci máme těchto staveb hned několik a jsou opravdu krásné.

Práce našich žáků byly oceněny porotou takto:

2. místo -  J. Bojko 2. A tř.

3. místo -  A. Tomečka 1. tř.

Čestné uznání výtvarné komise – L. Pavlisková 2. A tř.

Zvláštní cenu řed. ZŠ Čeladná získali 3 výtvarníci - N. Stašicová 8. tř., J. Nikel 6. tř., P. Horák 2. A tř.

Za svoje úsilí byly děti odměněny pozvánkou na slavnostní otevření výstavy, které se konalo 8. března v čeladenské škole. Tam převzaly hezké odměny a byl pro ně připraven zajímavý program. Pozvání bylo adresováno i jejich rodičům a prarodičům. Jsme rádi, že si našli čas a svoje ratolesti na vernisáž doprovodili. Věříme, že byli na svoje děti patřičně pyšní a slavnostní dopoledne také prožili radostně.

Všem oceněným blahopřejeme.

My se školy nebojíme

První setkání v rámci projektu „My se školy nebojíme“ proběhlo v listopadu, kdy se po dva týdny dětem z MŠ dolní i MŠ školní věnovala paní učitelka Ivona Hrubišová, která jim za jejich perfektní výkony vystavila Certifikát předškoláka.

V úterý 5. března proběhlo ve škole druhé setkání se skupinou rodičů a dětí z MŠ dolní a  12. března se skupinou rodičů a dětí z MŠ školní. Předškoláci pracovali ve 2. B třídě, kde si vyzkoušeli činnosti z matematiky a prvouky a zároveň se seznámili s prací na interaktivní tabuli. Nejprve si s pomocí tabule děti zazpívaly písničku Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, pak počítaly do pěti, přiřazovaly obrázky mláďat k číslům 1 – 5 a porovnávaly počet obrázků s počtem puntíků. Potom samostatně vyplnily pracovní list, kde měly ke zvířátkům nakreslit stejný počet puntíků (všichni bez chyby). V další části výuky si povídaly o jaru, jarní přírodě a jarních zvyklostech. Nakonec měly za úkol nakreslit postavu maminky nebo tatínka. Výtvory se jim moc povedly.

V době, kdy předškoláci počítali a malovali, rodičům se věnovala paní učitelka Ivona Hrubišová, která je při posezení s příjemným občerstvením seznámila se zápisem do první třídy.

Ještě nás čeká třetí, závěrečné  setkání, kdy se děti seznámí s dalšími učebnami a prostory  školy.

                                                                                                     Jarmila Mecová

Pěvecká soutěž LOUTNIČKA

Pěvecká soutěž LOUTNIČKA

12. března 2019 proběhlo také u nás školní kolo pěvecké soutěže Loutnička. Tohoto kola se mohli zúčastnit zpěváci, kteří postoupili z jednotlivých třídních kol. S potěšením můžeme napsat, že děti zpívají rády, protože celkem se ve školním kole prezentovalo 26 hlásků. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Děti předvedly písně lidové i umělé a porota, paní učitelky, které učí hudební výchovu, hodnotila hlavně intonaci, rytmus, volbu písně a přirozenost projevu.

Soutěž je pořádána jen pro žáky 1. stupně, ale malé zpěváky přišli podpořit, alespoň jako posluchači, i žáci II. stupně, které zpívání baví.

Ocenění získali tito zpěváci:

1.      kategorie

  1.       místo: Kristýna Cochlarová, 1. tř.
  2.       místo: Anna Mičková, 1. tř.
  3.       místo:  nebylo uděleno

2.      kategorie

  1.       místo: Zuzana Vojtovičová, 2. B tř.
  2.       místo: Jonáš Kasl 3. tř.
  3.       místo: Klára Balcarová 2. A tř.

3.      kategorie:

  1.       místo: Viktorie Kaděrová, 5. tř.
  2.       místo: Johanka Kaslová 4. tř.
  3.       místo: Laura Macurová 4. tř.

Vítězové všech kategorií pojedou 19. března zpívat do Frýdlantu nad Ostravicí, kde poměří svoje pěvecké dovednosti se žáky ostatních škol. Přejeme jim i v této soutěži úspěch.

                                                                                                                                                              Markéta Jurková

 

Co nikde jinde neuvidíte a neuslyšíte…

V životě se setkáme s mnoha jevy, věcmi i lidmi, které můžeme jakýmkoli způsobem konkretizovat, neboť je vidíme, či aspoň slyšíme jejich hlas. Co ale napsat o tom, CO NIKDE JINDE NEUVIDÍME A NEUSLYŠÍME? Tato zajímavá myšlenka byla tématem slohové práce v okresním kole Olympiády českého jazyka, která proběhla 29. 1. ve Frýdlantu n. O. Naši školu tam úspěšně reprezentovala I. Hrubišová, vítězka školního kola této soutěže. Soutěžící ze základních škola a víceletých gymnázií celého okresu poměřovali své znalosti i dobré nápady. Ivanka si vedla opravdu skvěle. Z 37 soutěžících ze základních škol a 16 soutěžících gymnazistů se umístila na velmi pěkném 12. místě! Ivanko, Tvoje snaha a pěkné výsledky nás opravdu těší, moc gratulujeme. Děkuji Ti za vzornou reprezentaci naší školy i obce. Zároveň Ti přeji v budoucím studiu na střední škole neméně kvalitních nápadů a úspěchů.

M. Kahánková, uč. ČJ

Podkategorie