Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Vážení aktovek

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 žáci 9. třídy vážili při příchodu do školy spolužákům aktovky. V hodině informatiky žáci 8. třídy tyto údaje zpracovávali do tabulek a vyhodnocovali. Smyslem akce je upozornit některé děti na váhu jejich aktovky a přimět je k zamyšlení nad věcmi, které v nich nosí. Spoustu věcí mohou nechávat ve školních skříňkách v šatně. Ale i velmi lehká aktovka je podezřelá!

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ ZVÁŽENÝCH AKTOVEK (%) PRŮMĚRNÁ VÁHA AKTOVKY (kg) NEJTĚŽŠÍ AKTOVKA (kg) NEJLEHČÍ AKTOVKA (kg)

VÁHA CELKEM(kg

1.A 21 90,5 3,31 4,1 2 62,9
1.B 19 89,5 4,35 10,3 2 82,7
2. 22 90,9 3,92 6 2,6 86,32
3. 25 92 4,74 7 3,4 118,55
4. 20 70 5,21 15,3 4,5 104,16
5. 24 83 3,74 6,7 1,8 74,8
6. 21 100 6,18 12,24 3 129,8
7. 16 75 3,83 8,01 1 61,3
8. 11 100 6,29 9,94 2 69,19
9. 13 100 4,55 6,03 1 59,19
CELKEM 192 89,09 4,612 15,3 1 848,91

Turnaj v halové kopané

Dne 11. listopadu 2015 se v kategorii starších chlapců naši žáci zúčastnili okrskového kola v halové kopané ve Frýdlantě n.O.. Ze všech tří zápasů odešli kluci jako poražení, ale soupeřům nic nedali zadarmo a v každém zápase vstřelili aspoň jeden gól. Vzhledem k malému počtu kluků v 8. a 9. třídě pomohli v družstvu i dva žáci 6. třídy, kteří jistě využijí nasbírané zkušenosti v dalších letech.

Školu reprezentovali: Adamec Martin, Cochlar Ondřej, Cochlar Jan, Kunz Milan, Masmanidis Janis, Nikel Ondřej, Pop Miroslav, Šnyta René, Štefek Nikolas.

                                                                                                                             Petra Švrčková

Planetárium

V úterý 10.11.2015 žáci 5. a 7. třídy navštívili ostravské planetárium. Nejprve si za doprovodu odborníků prošli novou stálou expozici věnovanou aplikované matematice, fyzice, geologii, geografii, vyzkoušeli si Měsíční gravitaci, otáčet se s pomocí gyroskopu, vytvořili minitornádo, pokoušeli se vyvolat zemětřesení, vlnou tsunami zatopit vesničku a mnoho dalšího. Pak následoval program Astronaut v projekčním sálu planetária. Věřím, že děti měly nejen zážitek, ale že si také odnesly informace do mnoha výukových předmětů.

                                                                                                        A.Charbuláková

 

My se školy nebojíme

V pondělí 26. října se zaplnila školní třída malými předškoláky, kteří se přišli seznámit se školním prostředím a se svou budoucí paní učitelkou. Vyzkoušeli si práci v lavici i u tabule, naučili se tajné písmo, hlásit se a odpovídat na otázky paní učitelky, zazpívali si, luštili tajenku a povídali si o podzimu. Pro rodiče byla přichystaná beseda o školní zralosti dítěte, kterou vedla paní učitelka Markéta Jurková. Na závěr prvního setkání vytvořily děti společně s rodiči obrázek ježka z listí a jehličí.

Eva Sladká                                                           

Podkategorie