Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

První školní den

Tento školní rok zavítalo do naší školy 38 PRVŇÁČKŮ, vznikly tak dvě třídy 1. A a 1. B. „Načančané“ holčičky v nových šatičkách i kluci v elegantních košilích usedli poprvé do školních lavic. S úsměvem je přivítaly jejich třídní učitelky Ivona Hrubišová a Jarmila Mecová, které se na všechny své nové žáčky moc těšily. A protože je první den ve škole velmi významný nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, všechny přivítal také pan ředitel školy Jaroslav Goj, paní starostka obce Mgr. Michaela Šebelová a paní zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Skýpalová. Všem děkujeme za jejich milá slova a paní starostce za krásné dárečky. Prvňáčkům přejeme, ať se jim v nové škole líbí, ať mají ve své paní učitelce dobrou rádkyni i oporu a ať jsou bezva parta. Rodičům přejeme mnoho trpělivosti a hlavně hodně radosti ze svých dětí.

                                                                          Mgr. Jarmila Mecová, tř. uč. 1. B

 

Dramec

DRAMEC to je kroužek při ZŠ Karla Svolinského, kde se můžete stát čímkoliv na světě. DRAMEC jsou hry, kdy na sebe křičíte nebo šeptáte, protože se to po vás chce. V DRAMCI jste chvíli člověkem, chvíli autobusem, vyhaslou sopkou nebo třeba hadem… Divadlo je svět bez hranic a kdo si rád hraje, nezlobí. V DRAMCI to začne být dramatické, když se chýlí vystoupení ke svému finále.
Na konci školního roku jsme Vám ukázali naše představení podle knihy Antoine de Saint-Exupéryho „Malý princ“. Každý by si rád zahrál roli prince, alespoň na chvíli, a tak se nám tam sešlo na chvíli 14 princů... K divadélku děti vyrobily maňásky a využily zkušenosti z improvizací a hereckých etud nabytých v celoročním kroužku. Samo divadlo by se nepovedlo, kdyby nepřispěli ochotní dospělí. Díky všem! Díky vedení restaurace Huťařství, vedení města i školy, panu Cochlarovi za výrobu paravánku a rodičům za podporu. Příští rok bude DRAMEC opět otevřen.

Mgr. Helena Hantkeová

  

Den s výtvarnem

V pondělí 17. 6. 2019 se opět po roce uskutečnil na naší škole Den s výtvarnem. Letošní ročník byl zaměřen na přírodu. 9. třída provedla několik instalací v přírodě v okolí školy. V lomu proběhla sochařská tvorba s 8. třídou. Opět vznikly velmi zdařilé práce, které budou k vidění na chodbě školy. Další třídy prováděly tečkovací malbu podle australských domorodců a linoryt s tiskem přírodních motivů. Děkuji tímto za pomoc panu Janisi Masmanidisovi za vedení sochařské dílny a panu Petru Niklovi za zapůjčení valníku pro sochání.                   PaedDr. Dana Heryánová

 

Školní výlet 5.A

V úterní ráno 5. 6. 2019 zamířily kroky žáků 5. A nikoli do třídy, ale do připraveného autobusu před školou. Ten měl jasný cíl - Ostrava – školní výlet.

Nejdříve žáci navštívili Landek park, kde si mohli prohlédnout v doprovodu průvodce důlní expozice. Děti měly možnost zažít na vlastní kůži pocity horníků při jejich náročné práci v dole. Poté následovala návštěva expozice báňského záchranářství. Ta představuje soubor dýchací techniky, její vývoj od konce 19. století až po současnost. Vše bylo doplněno příběhy ze záchranných akcí.

Dalším cílem malých výletníků byla ZOO v Ostravě. Ten, kdo měl štěstí, mohl zahlédnout i nové přírůstky, např. mládě velblouda dvouhrbého, turu domácího dahomey, komby Garnettovy aj. zvířat. Bez povšimnutí samozřejmě nezůstal obchůdek se suvenýry.

                                                                            Zdeněk Král

 

Podkategorie