Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Olomouc jako historické město, ale i přestřelka v nadzemních garážích

Už sraz před šestou hodinou ranní na kunčickém nádraží sliboval krásně prosluněný den, jelikož teploměr se už v tuto brzkou hodinu škrábal vysoko a na obloze nebyl jediný mráček. Třída 8.A se sešla v počtu 14 žáků, pana učitele a paní asistentky. Nastoupili jsme do vlaku a vydali se vstříc celodennímu programu v krásné moravské metropoli Olomouc. Po příjezdu na místo činu, jsme se vydali z nádraží do historického centra pěšky, neboť jsme měli spoustu času a byl by hřích v tomto počasí plnit MHD. Cesta vedla kolem pevnůstky, Rozária, které je součástí Bezručových sadů. Přes sady jsme se po zámeckých schodech dostali až do uliček historického centra Olomouce a na známá náměstíčka s mnoha zajímavými architektonickými památkami – kašny, sousoší, morové sloupy a v neposlední řadě také Olomoucký orloj. Tyto okázalosti města jsme si společně prošli a poté jsme si dali rozchod, který žáci využili k návštěvně informačního centra, občerstvení a nákup suvenýrů. Dále následovala společná návštěva rozhledny sv. Mořice, které se zúčastnili jen odvážní, protože obzvlášť závěrečný úsek schodiště nebyl pro slabé nátury. Odměnou pro ty co závrať překonali, byl nádherný rozhled do všech světových stran s úžasnými panoramaty, nemluvě o historickém jádru rozléhajícím se těsně pod věží.

V odpoledních hodinách jsme se vymanili z historické nostalgie a vydali se do podlažních garáží, kde nás čekala druhá polovina plánovaného programu, a to laser-game. Všichni jsme dostali svítící vesty a zbraně, rozdělili nás do dvou týmů a vypustili do tmavého bludiště, osvětleného pouze forforeskujícími značkami na podlaze a stěnách. Laser-game jsem si s žáky zahrála i já a řeknu Vám, dali mi pořádně zabrat, 15 minut běhání po bludišti ve vestě, snaha zůstat co nejdéle naživu a naopak zneškodnit protivníka, byla vyčerpávající. Po skončení, kdy jsme se vyřízení, červení a zchvácení vřítili do vestibulu, bylo vidět, že si to všichni užili naplno.

V závěru odpoledne jsme ještě jednou prošli centrum a cestou na vlak jsme ještě navštívili katedrálu sv. Václava, ve které byl příjemný chládek a klid. Když jsme se dopotáceli unaveni z celého dne na vlakové nádraží, ještě chvíli jsme počkali na náš spoj a s radostí se všichni nahrnuli do vlaku. Po dvouhodinové cestě se dvěma přestupy jsme po osmé hodině večerní opět vystoupili na kunčickém nádražíčku, kde stále svítilo slunce jako ráno, tentokrát však ze západní strany. Nikdo nám nescházel a ani k úrazu nedošlo, a tak jsme výlet zhodnotili jako úspěšný.

Žáci byli po celou dobu výletu ukázněni, přátelští a podle úsměvu na tvářích si myslím, že byli i spokojeni.

                                                                                                                                              Tereza Jalůvková

Výlet 2. třídy a 3. B

Společný výlet žáků 2. třídy a 3. B měl dva cíle. Tím prvním byla návštěva záchranné stanice v Bartošovicích, kde si děti ve vnitřních prostorách vyslechly zajímavé informace o práci ve stanici a pak už je čekala venkovní expozice živých zvířat, kde se seznámily s více než 30 druhy živočichů, zejména ptáků. Většinou šlo o trvale hendikepované jedince, které nelze vypustit zpět do přírody. Z Bartošovic naše cesta pokračovala do Teplic nad Bečvou, kde jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně. Pro děti, které vstoupily do jeskyně úplně poprvé, byla prohlídka silným zážitkem a některé už na zpáteční cestě v autobuse plánovaly další návštěvu se svými rodiči.

Eva Sladká, uč. 2. třídy

Mladí zdravotníci v Olomouci

Oblastní spolek ČČK v Olomouci ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP pořádal letos 2. června regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků, do kterého postoupily vítězné hlídky z okresních kol. Náš okres reprezentovala hlídka složená z děvčat 4. a 5. třídy kunčické školy – Viktorie. K., Markéta M., Valentýna M., Karolína S., a Tereza D.. Děvčata si z Olomouce odvezla nejenom dobrý pocit z umístění na pěkném 6. místě, ale také spoustu zážitků z Rozária a Pevnosti poznání, v jejichž prostorách se soutěž uskutečnila. Chválím děvčata za vzornou reprezentaci školy a rodičům Karolíny S. děkuji za doprovod a zajištění dopravy na soutěž.

 Eva Sladká, vedoucí kroužku MZ

V knihách nacházíme poučení i krásu slova…

Nadšení soutěžící s úsměvem na tvářích, očekáváním a s knihami v rukou se 21. června shromáždili ve školní galerii, aby svým spolužákům představili knihu, která se jim líbí. Soutěž nespočívá v rychlosti četby, ale naopak v přednesovém, výrazném čtení, z něhož jsme měli všichni velmi pěkný prožitek. Navíc soutěžící posluchačům svým čtenářským výkonem představili a doporučili tituly pro prázdninové čtení. Výkony hodnotila odborná porota ve složení: paní Mgr. M. Starnovská, knihovnice, pan starosta Ing. T. Hrubiš a paní zástupkyně Mgr. M. Skýpalová.                                                                                  

V 1. kategorii soutěžilo 10 žáků z 1.A a 1.B, z nichž 3. místo získal F. Křenek, 2. místo obsadila T. Čajánková, nejlepší výkon podala E. Polohová a získala 1. místo.                                                                    

Ve 2. kategorii (2. a 3.A,B) soutěžilo 7 dětí, z nichž bronz získal J. Irman, stříbro obdržela T. Valštýnová a zlatou pozici obhájil Š. Mičulka.                                                                                                                                    

Ze 3. kategorie (4. a 5. tř.) byli oceněni L. Madryová – 3. místo, M. Hrubiš – 2. místo, M. Menšíková – 1. místo.                                                                                                                                                                               

4. a 5. kategorie patřila druhostupňovým žákům. Ze 6. a 7. tř. byli za svůj čtenářský výkon oceněni: M. Fojtíková – 3. místo, C. Macurová – 2. místo a A. Niklová – 1. místo, z 8. a 9. tř. získali ceny M. Majerek – 2. místo, S. Kadlecová – 1. místo.

Zvláštní ocenění poroty získal M. Konečný za velmi náročný text. Všem čtenářům děkuji za velmi pěkné výkony a jejich snahu, poděkování patří jistě i vyučujícím, kteří je do soutěže připravovali a nominovali po třídních kolech. Velké poděkování patří také členům poroty za jejich čas strávený mezi dětmi a za jejich odpovědné rozhodování. Obecnímu úřadu děkuji za 4 nádherné knihy, které do soutěže věnovali, a Mgr. T. Jalůvkové za 3 věcné ceny.      5. ročník  SOUTĚŽE  V  PŘEDČÍTÁNÍ  Z  KRÁSNÉ  LITERATURY  skončil, ale již nyní se všichni těšíme na ten následující.

                                                                                               Mgr. M. Kahánková, organizátorka soutěže, uč. ČJ

 

Podkategorie