Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Logická olympiáda

V říjnu se uskutečnila školní kola této již docela známé soutěže, kterou pořádá společnost Mensa. Do krajského kola sice nepostoupil nikdo, výsledky však byly o poznání lepší nežli v předchozích letech, a o to nám také jde - vítězit sami nad sebou a posouvat se vždy alespoň o kousíček dopředu.

V kategorii A- I. stupeň - byli nejlepší tito žáci: Kryštof Menšík z 5.tř., Marek Hanus z 2.tř. a Daniel Sebera z 5.tř.,

a v kategorii B –2.stupeň- Jana Mikulková z 8.tř., Anita Nytrová z 8.tř. a Ondřej Cochlar z 9.tř.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Blahopřejeme

Den s CO - chování za mimořádných situací

Den s CO

V pátek 9. října se jako každoročně konal DEN S CO / civilní obranou /. Pro deštivé počasí proběhly soutěže, které připravili žáci 9. třídy v budově školy. Celkem 14 družstev, sestavených z žáků každého ročníku, soutěžilo ve znalostech chování v mimořádných situacích, v obratnosti, v hodu na cíl a i ve střelbě na laserové střelnici. Mladší se tak učili od starších a někdy bystré nápady malých spolužáků pomohly vyřešit obtížnou situaci. Kapitáni, vždy nejstarší, se snažili dovést své družstvo do cíle s největším počtem bodů. Nejvíce se dětem líbilo stanoviště policie z Frýdlantu n O. Na závěr dne nám jejich psovodi na hřišti předvedli své psi a jejich výcvik.      Petra Švrčková

 

A takto popsala stejnou akci žákyně 8. třídy Anita Nytrová

 

Den s CO proběhl 9. 10. 2015 ve školní budově. V soutěži proti sobě soupeřilo 14 družstev, z  toho bylo deset kapitánů z osmé třídy a čtyři ze sedmé třídy.  Děti soutěžily na celkem na devíti stanovištích. Stanoviště byly rozmístěny ve třídách na druhém stupni, ve cvičné kuchyňce a v tělocvičně. Každý tým měl cca 10-14 členů. Po skončení závodu byla na hřišti přehlídka psovodů. Dětem se ohromně líbila, především mladším školákům.

Děti z osmé (a některé ze sedmé) třídy perfektně zvládli roli vůdce smečky a všichni dosáhli dobrých výsledků, ovšem nesmíme zapomenout na naše deváťáky, kteří pro nás hezky nachystali všechna stanoviště.                                                                                                        

                                                                               

Exkurze do Štramberku

Naučná i poučná exkurze do Štramberku

Dne 29. 9. 2015 se pátá třída vydala do Štramberku po stopách dávné historie. Téměř všechny děti v předchozích letech navštívily Štramberskou trúbu, ale jen málokdo věděl, že ve Štramberku je jeskyně a že se v tomto městě těží vápenec, hornina o které jsme se učili v přírodovědě. Skupinky dětí si připravily krátké referátky o objektech, které jsme chtěli vidět - Národní sad, jeskyni Šipka, lom na Kotouči, muzeum Zdeňka Buriana a v neposlední řadě i Kamenárku, místo, kde se vyskytuje motýl jasoň červenooký a ještěrka zadní, tvorové, které nenajdete nikde jinde v ČR. Nezahlédli jsme je sice, ale děti vytvořily z kamení nápis KPO, jako památku na naši návštěvu. K naši spokojenosti přispělo i krásné počasí a pekárna, na kterou jsme narazili při odchodu ze Štramberka. V ní jsme zhlédli výrobu Štramberských uší, které si děti zakoupily. Už nyní se těšíme na další společný výlet, na kterém na vlastní oči uvidíme věci, o kterých se učíme.                                          Pavla Mynářová                                                                                                                                                                   

                                                                                                              

 

Adaptační program

Zážitkový program pro šesťáky

Adaptační pobyt

V rámci vylepšování vztahů mezi žáky třídy a vzájemného poznávání se s novými spolužáky proběhl dne 10. 9. 2015 zážitkový program. Aktivity pro děti zajistili čtyři lektoři ze Sdružení zážitkové pedagogiky z Kopřivnice. Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako prostředku výchovy a vzdělání.

Byli jsme spokojení s organizací pobytu i přístupem lektorů, kteří si děti svými nadšením ihned získali.

Toto jsou reakce některých žákyň:

Na seznámení jsme si dali sirku mezi zuby a s ní každý řekl, jak se jmenuje a co měl k snídani. Potom jsme hráli hru Čtverečky. Hodně jsme se naběhali. Nejvíc se nám líbila koulovaná v tělocvičně. Na podobném pobytu jsme byli už v 5. třídě, ale ve škole se nám to líbilo více. Tenhle program se nám zatím nejvíc osvědčil a doporučujeme pro všechny třídy. Bylo to super.

Vendula Dostálová, Anna Janasová, Lucie Chovančíková a Isabel Štefková
Mgr. Renáta Polášková, tř. uč.
Ivana Myslikovjanová, asistent pedagoga

Podkategorie