Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Logická olympiáda 2018

Do krajského kola této soutěže je skutečně těžké se probojovat. V historii této soutěže se nám to povedlo jen třikrát a ani letos bohužel postupujícího nemáme. To však není důvodem přestat se snažit zlepšovat, pracovat na svých mentálních schopnostech a stále bojovat. Velmi hezkého výsledku, který byl jen kousek od kýženého postupu byli Kabutová S. z 5.tř., M. Strnadel a L. Polášková z 8.tř., gratuluji.

Není důležité vítězit, ale nevzdávat se!

                                                           A. Charbuláková

Halloween 2018

  Sotva jsme se pořádně usadili do školních lavic, dva měsíce utekly jako voda a jako každý rok nastal čas strašidel, duchů, vyřezávaných dýní a pavučin. Také letos se konala výtvarná soutěž, kde se mohly realizovat jak kolektivy tříd, tak i jednotliví žáci. 1. – 3. třída tvořila výrobek s halloweenskou tematikou a 4. - 9. třída se utkala ve vyřezávání dýní. Spousta žáků se úkolu zhostila s kreativitou a vytvořila neobyčejné a hlavně strašidelné kousky, které nám ozdobily vstupní vestibul školy. Obzvláště v brzkých ranních hodinách, kdy slunce ještě bylo za horami, byla výstava doslova pastvou pro oči, jelikož všudypřítomné svíčky nádherně osvětlovaly práce žáků a tvořily dokonale strašidelnou atmosféru svátku, který si i u nás získal oblibu. Žáci 9. ročníku pak obešli třídy, učitele, vedení školy, ale nezapomněli ani na nepedagogické pracovníky a s tajuplnou krabičkou vybrali od všech hlasy o nejkrásnější, nejstrašidelnější a nejoriginálnější výrobek. Výsledky byly vyhlášeny v kategoriích třídy a jednotlivci. Jednotlivci byli ještě rozděleni do tří podkategorií: 1. - 2. třída, 3. - 5. třída a 6. - 9. třída. Vybrané třídy a žáci dostali diplomy a malá ocenění v podobě upomínkových předmětů a sladkostí. Jak soutěž dopadla? Soutěž tříd: 1. místo: 9. třída, 2. místo: školní družina – I. oddělení žabky a 3. místo: 7. třída.  V soutěži jednotlivců bylo umístění následující:  I. kategorie: 1. místo obsadil Matyáš Macura z II. B, o 2. místo se dělili žáci Klára Brachniaková z I. třídy, Klára Balcarová z II. A a Kryštof Khin z II. B a 3. místo mělo také tři výherce, Marii Melicherovou z II. A, Nikolu Konvičkovou a Annu Mičkovou z I. třídy.  Ve II. kategorii se umístili na 1. místě Alexandr Chýlek z III. třídy, 2. místo obsadila Patrície Ema Kadúchová z III. třídy a 3. místo Laura Macurová z IV. B. V poslední III. kategorii pomyslné stupně vítězů obsadili:1. místo Claudie Macurová z VII. třídy, 2. místo Tereza Pytlová z VII. třídy a 3. místo Anna Balcarová z VIII. třídy. Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme každému, kdo se výtvarné soutěže zúčastnil. Celá halloweenská akce byla zakončena tradiční diskotékou v tělocvičně, kterou pořádala 9. třída. Deváťáci měli v zásobě spoustu zábavných, ale i strašidelných her, kterých se žáci, nastrojeni v různých maskách, zúčastnili s odhodláním a chutí. Celý program byl moderován Monikou Šigutovou, Annou Janasovou a Michalem Majerkem, o hudbu se postaral DJ Honza Cochlar, zbytek třídy zařizoval výzdobu, ozvučení, odměny a úklid po celé akci. Na diskotéce také vystoupily děti z pohybově tanečního kroužku Rytmáček a pod vedením vychovatelky Terezy Jalůvkové nám předvedly taneční vystoupení, které se jim i přes trému a nervozitu velmi povedlo. Všem deváťákům za zdařilou akci děkujeme.

Mgr. Tereza Jalůvková

 

Obrázky naleznete ve fotogalerii.

Za krásné dýně děkujeme našemu již pravidelnému dodavateli panu Michnovi.

Podzim s jablíčky

V říjnovém týdnu si děti 2. A zpestřily vyučování miniprojektem. Jaké bylo jeho téma? Protože letošní rok byl velmi štědrý na jablíčka, týkalo se i vyučování všeho kolem tohoto ovoce.

 Řešili jsme slovní úlohy, vážili a „prodávali“ jablíčka. Kdo počítal správně, dozvěděl se v matematických doplňovačkách, jak se dají jablka využít v jídelníčku. V českém jazyce jsme si hráli na básníky a společně tvořili verše. Naučili jsme se novou písničku, Pod naším okýnkem, a v prvouce jsme se dozvěděli, jak prožije jabloň celý rok a kolik úsilí musí vynaložit sadař, než si na ovoci pochutnáme. Jablka jsme využili také při výtvarném tvoření a na pracovní činnosti jsme se těšili snad nejvíce. Mohli jsme si v nové školní kuchyňce upéct jablečný závin a další den nás čekala vlastnoručně připravená svačinka.

Cílem tohoto projektu nebylo jen zábavné vyučování. Děti musely zvládnout běžné učivo, a protože pracovaly ve skupinkách, učily se také spolupráci, tzn. domluvit se, rozdělit si úkoly, vzájemně si pomáhat, vyslechnout názor druhého. Kromě klasického hodnocení známkami bylo jejich žádoucí chování posilováno slovním hodnocením i body za aktivitu a kázeň, a tak celý týden provázel vyučování i lehce soutěživý duch. Nešlo však o vítězství. Důležité bylo, že děti pracovaly rády a těšily se na nové úkoly a navíc získaly mnohé informace a dovednosti.

                                                                                               M. Jurková, tř. uč.

www.damevamvic.cz

Co toto znamená? To se dozvěděli naši deváťáci hned v úvodu dalšího workshopu na Lískovecké, kterou navštívili 18.10.2018 dopoledne. Po uvítání a stručném seznámení s učebními a studijními obory se rozdělili do 2 skupin. Každá z nich prošla dvěma výukovými bloky – ekonomikou a cestováním, kde si na počítačích vyhledávali údaje do pracovních listů a zahráli vědomostní zeměpisnou hru, ve 2. bloku také pracovali na počítačích, ale tentokrát si vytvářeli 3D model, opracovávali dřevěnou kostku a konstruovali model na fréze řízené počítačovým programem.

Obě lekce se žákům líbily, všichni stále pracovali se zaujetím. Nepociťovali výuku, ale i tak poznali jinou práci s počítači. Všechny takovéto aktivity středních škol mají pomoci deváťákům v jejich nelehkém rozhodování o dalším studiu – ať už v učebním, nebo maturitním oboru. (Více obrázků ve fotogalerii).

Ing. J. Klouda, Mgr. M. Kahánková

Podkategorie