Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Budeme hrát ještě někdy?

To byl nejčastější dotaz sedmáků po ukončení krátké předvánoční divadelní hry se zpěvy „Daj Bůh ščestí, milí páni…“, kterou odehráli 18.12. dopoledne pro mateřskou školu a v podvečer pro své rodiče a hosty. V sále na Huťařství si na vlastní kůži vyzkoušeli, zda to jsou opravdu „prkna, která znamenají svět“. Jejich nadšená reakce je o tom asi přesvědčila, protože ze sebe vydali maximum a v budoucnu by chtěli zase něco nového nacvičit, a to i přes to, že se vše museli naučit zpaměti. Děkuji všem sedmáckým hercům za jejich výkon, rodičům, kteří si našli čas v předvánočním shonu a přišli své děti podpořit, a všem, kteří nám pomohli vytvořit příjemnou atmosféru. Velké poděkování patří manželům Ivetě a Milanu Pilmajerovým za jejich ochotu a vstřícnost, protože nám mimo pracovní den otevřeli a připravili sál na Huťařství. Mgr. M. kahánková

Šťastné a veselé…

Já zprávu vám teď přicházím dát, že slavný den přichází. A vůle zlá bude navěky spát, ať mír nás doprovází. Už vyšla hvězda betlémská a na cestu nám září, ať cesta naše pozemská je plná šťastných tváří. Šťastné a veselé, ať naše hvězda svítí a tisíc let ať nezhasíná pro děti našich dětí… Takové bylo závěrečné přání, kterým společně zakončily hodinový program letošního předvánočního koncertu kunčické děti v kostele sv. M. Magdalény. Pak jsme už jen společně odzpívali 3 nejznámější koledy spolu s velmi početným publikem. Připojujeme se tedy i my, zaměstnanci základní školy, k přání dětí – šťastné a veselé a do nového roku 2020 hlavně pevné zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a taky trochu toho štěstíčka.                                                                                                                     Mgr. M. kahánková

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

Exkurze ve výrobně svíček UNIPAR

Žáci 2., 3.A a 3.B třídy se 10. prosince 2019 vypravili na zajímavou exkurzi do výrobny svíček UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm. Děti se na návštěvu svíčkárny moc těšily a taky si ji náležitě užily.                                                                                                                                          

Hned po příjezdu se nás ujala milá paní recepční, průvodkyně a prodavačka v jedné osobě a zajímavým způsobem nás provedla celou výrobou svíčky. Kromě jiného se děti dozvěděly,  jakého původu je "prášek",  z něhož se svíčky v UNIPARU vyrábí, že ne každá svíčka je "zdravá" (tedy spíš zplodiny, které vznikají při jejím hoření), prohlédly si různé druhy svíček, nabarvily si svoji svíčku a také si mohly vybrat z bohaté nabídky svíček a nakoupit  v obchůdku, který je součástí výrobny.                                                                                              Právě k tomuto předvánočnímu období se pěkná a kvalitní svíčka určitě hodí, proto návštěvu výrobny svíček UNIPAR nebo obchůdku určitě doporučujeme.

                                                                                             Mgr. Leona Píchová

 

 

 

 

Vánoční jarmark

V úterý 3. 12. 2019 odpoledne naše škola praskala ve švech. Ožila nejen žáky, rodiči, zaměstnanci školy ale i dalšími návštěvníky, kteří se přišli podívat na vánoční jarmark a zpříjemnit si tak začátek adventu. Ve vánočně nazdobených třídách zněly koledy a v každé z nich si návštěvníci mohli prohlédnout a nakoupit výrobky, které žáci vyráběli se svými učiteli v hodinách výtvarné výchovy, v pracovních činnostech, v hodinách vaření či odpoledních vánočních dílnách. Žáci také prodávali výrobky, které vyráběli doma se svými rodiči nebo prarodiči.             

A bylo se na co dívat - vánoční ozdoby z různých materiálů, cukroví i jiné dobroty, šperky, hračky, dekorativní i praktické předměty, vánoční přání, adventní kalendáře, výrobky z keramiky, textilu, včelího vosku, papíru ...

Návštěvníci také s chutí využili pohoštění v jídelně školy, které si připravili žáci 9. třídy. A měli se co otáčet - bylo stále plno.                                                                                           

Rekordní byl nejen počet výrobků, ale i počet návštěvníků. Rekordní byl i výtěžek z jarmarku, který každá třída využije podle svého-na výlet, na kulturní či vzdělávací akce, na odměny, apod.                                                                                                         

Pořádání vánočního jarmarku není na každé škole samozřejmostí, proto si velký dík zaslouží především všichni učitelé, kteří se svými žáky vytvořili skvělou předvánoční atmosféru, nazdobili a připravili třídy a prostory školy. Na výzdobě se podílely také děti a jejich vychovatelky ze školní družiny. Děkujeme rodičům a prarodičům za dárky, spolku OSKAR a OÚ za materiální podporu. 

                                                                                                             Mgr. Leona Píchová

 

Více obrázků ve fotogalerii.    

Podkategorie