Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Jinotaje v poezii

jsme se 25. září s žáky 6. a 7. třídy vydali hledat do  naší knihovny. Tam nás již čekala paní knihovnice Radka Zemanová. Po krátkém seznámení s knižním fondem a provozem knihovny žáci usedli v zasedací místnosti k pozornému čtení z básnických sbírek. Po určené době četby měli za úkol zpracovat malý pracovní list. Na základě svých poznatků z četby pak v závěru dvouhodinové lekce sdělovali všem ostatním své dojmy. Činnost je zřejmě zaujala, protože vydrželi pracovat v klidu a zodpovědně. Před odchodem zpět do školy jsme s malou kytičkou poděkovali paní knihovnici za umožnění výuky v prostředí knihovny. Také já chci poděkovat knihovnicím za dobrou spolupráci a těším se na další netradiční hodiny češtiny.

                                                                                               Mgr. M. Kahánková, uč. ČJ                

                                    

                                                           

Legiovlak

Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky se žáci 8. třídy zúčastnili akce pořádané Československou obcí legionářskou s názvem Legiovlak, která zavítala do železniční stanice Frýdek-Místek. Cílem exkurze, která se uskutečnila v pátek 21. září 2018, bylo připomenutí úlohy československých legií za 1. světové války a jejich podílu na vzniku ČSR.

Hlavní součástí komentované prohlídky Legiovlaku byla návštěva různě zařízených a vybavených vagonů, přesněji jejich dobových replik, které českoslovenští legionáři využívali k bojům a přesunům po transsibiřské magistrále až do Vladivostoku, odkud se vojáci plavili přes Kanadu či Panamu zpět do Evropy.

Průvodce, shodou okolností bývalý žák naší školy, se nám snažil přiblížit nejen důležité historické události a souvislosti, ale také, a k tomuto účelu byla expozice značně přizpůsobena, všední život legionářů ve velmi náročných podmínkách rozlehlých oblastí Ruska. Postupně jsme si prohlédli tzv. těplušky, tedy vagony, kde vojáci spali, dále poštovní, zdravotní, štábní aj. vozy vlaku. Žáci měli mj. možnost shlédnout a porovnat legionářské stejnokroje z Francie, Itálie a Ruska, a dozvědět se, jak se říkalo jednotlivým částem oděvů či obuvi. Na výstavě samozřejmě nechyběly ani zbraně, které tehdejší vojáci používali. Kdo chtěl, mohl si na závěr exkurze koupit některý z drobných upomínkových předmětů, a podpořit tím tento unikátní projekt Československé obce legionářské.  

Podle bezprostředních ohlasů žáků se exkurze celkově vydařila a u některých probudila hlubší zájem o téma československých legií.

                                                                                                                                                Hana Kubešová

 

VZPoura úrazům

Ve dnech 14. a 21. září jsme na naší škole přivítali lektory projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny nazvaného Vzpoura úrazům. Lektory byli proškolení invalidové – paraplegici a kvadruplegik- kteří dětem nejen povyprávěli jejich osud, tedy jak se stali tělesně postiženými, ale zejména je seznámili s nejčastějšími příčinami úrazů. Upozornili je na rizikovost určitých životních situací a pokusili se naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

                                                                                                       Alena Charbuláková

 

Přespolní běh – 1. stupeň

V úterý 18. září  se žáci naší školy Jiří Knapek, Hana Macurová, Evelína Polohová, Robin Šigut, Patricie Ema Kadúchová, Jonáš Kasl, Sára Vykrutová, Jan Macura,  Kristýna Konvičková a Roman Řezníček zúčastnili závodu okrskového kola přespolního běhu pro 1. stupeň, který se i letos konal  na fotbalovém hřišti v Ostravici.Soutěžilo se v kategoriích: 1. – 5. ročník/dívky a 1. – 5. ročník/chlapci. Za nádherného slunného počasí všichni naši sportovci doběhli šťastně do cíle. Nejlépe se však vedlo Jiřímu Knapkovi z 1. třídy a Evelíně Polohové z 2. A třídy. Oba se ve své kategorii umístili na krásném 2. místě, což znamená, že postupují do okresního kola, které se uskuteční 2. října v Jablunkově.

Všem atletům moc gratulujeme a Jirkovi a Evelíně budeme držet palce.

Podkategorie