Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

DOPRAVNÍ VÝCHOVA má na naší škole ZELENOU

Během dubna, který je považován na měsíc bezpečnosti, se prolínala dopravní výchova napříč vyučovacími předměty ve všech ročnících naší školy.

A závěru měsíce, v pátek 29. 4. 2022, se uskutečnilo Školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky a žákyně 4. - 9. třídy. Soutěžilo se ve třech disciplínách: e-test zaměřený na pravidla pro cyklisty, otázky ze zdravovědy a na hřišti za školou absolvování jízdy zručnosti na jízdním kole.

Z úspěšných soutěžících byla vytvořena dvě smíšená družstva, která postoupila do Okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se uskutečnilo 19. 5. 2022 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naši školu reprezentovali:

I.kategorie 10-12 let

František Řezníček

Matyáš Macura

Tereza Čajánková

Amálie Beránková

II.kategorie 12-16 let

Ondřej Strnadel

Lukáš Brachniak

Karolína Strnadlová

Magdaléna Klepáčová

Týmy sice nepostoupily do okresního kola ve Frýdku – Místku, ale skončily na krásném druhém místě. V testech ze zdravovědy i dopravní teorie měly obě družstva skvělé výsledky, bohužel jízda na nově vyznačeném dopravním hřišti je trochu zaskočila.

O tom, že jízda na kole na dopravním hřišti není nic snadného, se mohli přesvědčit v letošním roce také všichni žáci ze 4. a obou 5. tříd, kteří pod vedením Ing. Miroslava Zberovského opět mohli bez omezení skládat zkoušky pro získání Průkazu cyklisty.

Dopravní výchova na naší škole má své místo, protože znalost a dodržování pravidel silničního provozu jsou obzvlášť v dnešní mobilní době nezbytné.

Ivona Hrubišová

NAŠE VELKÁ VODNÍ VÝZVA 2022

V letošním roce se třída 3.A zapojila do programu GLOBE, ve kterém žáci bádají o přírodě a pomáhají zlepšovat stav životního prostředí nejen v okolí své školy. Během jarních měsíců se třeťáci „namočili“ do akce, kde měli za úkol splnit alespoň čtyři z devíti možností VELKÉ VODNÍ VÝZVY a sledovat, jak voda na jaře "ožívá". Vybrali jsme si a poctivě splnili první čtyři výzvy:

  1.     Půjdu si zaplavat nebo si aspoň namočím nohy do vody.
  2.     Zorganizuji úklidovou akci kolem vody.
  3.     Vyfotím si u vody selfie.
  4.     Vytvořím plakát s vodním příběhem z našeho okolí.

Na suchu jsme rozhodně nezůstali, plnění jednotlivých výzev žáky opravdu bavilo. Zaregistrovali jsme se do celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko a sbírali jsme odpadky kolem potoka nad školou. Do vody v lomu si někteří s ostychem, někteří bez ostychu namočili nohy. O kunčické studánce Magdaléna a Zázračné studánce v Tížové vytvořily děti zajímavé plakáty. U studánky Pod Papradnou zvané Eva, kterou jsme podle mapy našli v lese nad školou, třeťáci plnili úkoly a pořídili si potřebnou fotografii.

Program GLOBE v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA, které vzdělává děti již více než 40 let. Je do něj zapojeno přes 130 škol z celé ČR. V letošním roce jsme to i my.

Ivona Hrubišová

https://padlet.com/globe2/vodnivyzva

 

Zápis cizinci

Výsledky výtvarné soutěže

Výtvarná výchova v 7. třídě

Žáci 7. třídy vytvořili ve výtvarné výchově  originální atlas hub, které prošly výtvarně řešenou mutací. Inspirovali se katalogem výstavy italského designéra, kreslíře a humoristy Paola Dalponteho „Micologia fantastica“. V duchu této knížky opatřili své fantazijní houby cizojazyčným i lidovým názvem a vtipným doprovodným textem, v němž vysvětlují případný užitek nebo nebezpečí při požití člověkem. Seznámíme se tak např. s kouřovkou léčivou, která regeneruje plíce, pastelovníkem, který umí dokonale kopírovat obrazy, houbou mafiánů, která umí ohlídat dům a další. Pan Dalponte si přišel osobně vyzvednout náš vytištěný atlas v době své končící výstavy v Galerii Karla Svolinského. Aby textu lépe porozuměl, byla jeho část přeložena do italštiny. Napsal nám děkovný dopis, na který vymýšlíme odpověď a děti tak mohou uplatnit své jazykové dovednosti.

Ostatní foto je ve Fotogalerii.

Helena Hantkeová