Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Okresní kolo ve šplhu

V úterý 26.11.2019 se žáci 1.stupně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže ve šplhu na tyči, které se konalo na 11. Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku.

Soutěžní tým naší školy, který nás reprezentoval, byl složen z dětí 4 a 5 tříd. Okresního kola se zúčastnilo 10 základních škol. Školy soutěžily mezi sebou v kategorii chlapci a dívky. Chlapeckých týmu bylo 10, dívčích pouze 9.

Naše škola skončila ve velké konkurenci v kategorii dívek na 8. místě a to s celkovým časem 27:26. Chlapci skončili na krásném 5. místě s celkovým časem 20:03.

Všem žákům, kteří nás reprezentovali děkujeme.                         Michaela Vroblová

Slavnostní předávání Slabikáře

V pondělí 25. listopadu proběhlo v Obecní knihově předávání Slabikářů všem prvňáčkům naší základní školy. Nejprve děti uvítala paní Marie Starnovská, která si pro ně připravila poutavou besedu o knížkách. Žáci s opravdovým zaujetím poslouchali, jaké knížky si v knihovně mohou zapůjčit. Každý by si dokázal z nepřeberného množství zajímavých knih vybrat.

Nadšené obličeje prvňáčků se však ještě více rozzářily, když jim paní Starnovská slavnostně předala Slabikář. Hned v něm začali listovat, slabikovat a hledat další nová písmenka, která se budou učit v dalších hodinách čtení.

A my těmto začínajícím čtenářům přejeme, ať jim to nadšení hlavně dlouho vydrží!

Ivona Hrubišová a Jarmila Mecová

30 let svobody a demokracie

Nejrůznější vzpomínkové akce s vlajkami, trikolorami a zapalováním svíček, ale také koncerty a manifestace nebo odhalování laviček. Tak si lidé 17. listopadu připomínali napříč celou republikou třicáté výročí sametové revoluce.

K oslavám se přihlásila i naše škola a žákům druhého stupně připravila projektový den věnovaný nejen dějinným událostem sametové revoluce, ale např. také běžnému životu občanů za minulého režimu.

Základní povědomí o roce 1989 získali žáci zhlédnutím krátkého dokumentu Z deníku Ivany A., přičemž nejdůležitější informace, které v něm zazněly, si zaznamenávali do pracovního listu. Poté byly dětem formou prezentace vytvořené žákem 9. třídy přiblíženy zajímavosti a odlišnosti ze života za minulého režimu s akcentem na stěžejní okamžiky roku 1989. V dalších hodinách za pomocí jednoduché matematiky žáci srovnávali dřívější a dnešní ceny výrobků a služeb a porovnávali je s tehdejší a nynější průměrnou mzdou. Zahráli si počítačovou hru, která jim zábavnou formou zprostředkovala zajímavé informace i s dobovými ukázkami.

V druhé části dne vytvořili mladší žáci plakáty a transparenty s hesly, které zaznívaly při listopadových demonstracích. Starší žáci osobitým způsobem nakreslili portréty politických a kulturních osobností spjatých se sametovou revolucí, které pak doplnili základními informacemi. Celý den vyvrcholil na chodbě 2. stupně společným zpěvem písní Náměšť, Modlitba pro Martu a Kde domov můj, které děti nacvičily v hodinách hudební výchovy, a symbolicky byl zakončen cinkáním klíčů.

Klíčové momenty historie naší země je důležité si neustále připomínat, a to zvlášť těm generacím, které je nezažily, protože jsou nesmírně cenným zdrojem poučení pro budoucnost.  Děkuji všem kolegyním za jejich nápady a pomoc při realizaci projektu.

                                                                                   Hana Kubešová

 

 

 

TURNAJ VE ŠPLHU

V pátek 15. listopadu 2019 proběhl v tělocvičně školy turnaj ve šplhu žáků 1. stupně. Zúčastnily se ho děti, které v hodinách tělesné výchovy vyšplhaly a chtěly změřit své síly s ostatními. Účast byla velká, ve třech kategoriích šplhalo celkem 53 dětí. Nejpočetněji byla zastoupena kategorie 2. a 3. třídy. Diváci šplhající hlasitě povzbuzovali a tak soutěžící dosáhli velmi pěkných výsledků. Nejlepší čas dívek byl 7,12 s a chlapců 6,59 s.

Družstvo složené ze žáků 4.a 5.třídy nás bude reprezentovat na okresním kole 26.listopadu 2019 ve Frýdku – Místku.

Gratulujeme všem, kteří vyšplhali až nahoru!

                                                                       Petra Švrčková

 Projekt 9 LQ

 

Podkategorie