Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Netradiční pohybové aktivity kroužku Sportuj ve škole.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu AŠSK ČR na podporu sportu a pohybu dětí „Sportuj ve škole“. Úkolu se ujaly vychovatelky školní družiny, které vedou celkově 3 kroužky pro děti 1.-5. třídy. V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali odpoledne netradičních sportovních a pohybových her. Děti si vyzkoušely různé pohybové hry a aktivity, které v běžných hodinách tělesné výchovy nelze z časových důvodů realizovat. Dětem se odpoledne líbilo   a  s úsměvem příjemně unavené odcházely domů.

Ivana Myslikovjanová

 

Stříhali dohola … Josefa Kainara

Pod kombinací názvu známé písně a jejího autora se skrývala velmi poutavě vytvořená životopisná divadelní hra o básníku, dramatiku, překladateli a výtvarníku, který se živil také jako hudebník a novinář. Na divadelní představení jsme se vypravili s 8. a 9. třídou 8. ledna do Nového Jičína. Jelikož celé obecenstvo pozorně hru sledovalo, je jisté, že byla ostravským Divadlem loutek připravena poutavě, aby mladé diváky zaujala. Hra vznikla v r. 2017 ke 100. výročí narození autora, který prošel složitým osobním i tvůrčím vývojem, po uzavření vysokých škol v r. 1939 pracoval také např. v Řepišti u Ostravy na pile. Životní příběh byl vkusně proložen jeho písněmi, jako např. Stříhali dohola malého chlapečka, Jan miluje Lenku, nebo Blues železničního mostu a Starý mrtvý vrabec, které Kainar sám i zhudebnil. Zajímavý byl i způsob provedení – muppet – kdy herci sami vodí loutky v nadživotní velikosti.                                                                                                                                                                   

Žáci odcházeli z divadla spokojeni, kulturně obohaceni o nové poznatky z literatury a plni pěkných dojmů.                                                                                                          M. Kahánková, uč. ČJ                       

Vinšujeme Vám večer veselý…

Touto koledou zahájila dětská cimbálová muzika Ondřejníček další prosincový předvánoční koncert, při němž vystupují kunčické děti všech věkových kategorií. Po jejich vystoupení se obecenstvo zaposlouchalo do zpěvu a hry na zobcové flétny, které pečlivě nacvičily děti z MŠ „Dolní“, po nich se předvedli jejich vrstevníci z MŠ „Školní“ s pásmem koled při zdobení stromečku. Večerní vystoupení zakončily děti ze školního pěveckého sboru několika písněmi se zimní tematikou a koledami.

Nejkrásnější je vždy atmosféra společného zpívání všech účinkujících dětí spolu s publikem. Nejinak tomu bylo i při tomto koncertu, který jsme zakončili zpěvem tří nejznámějších koled.

Děkuji všem zainteresovaným dětem a jejich vedoucím za pečlivou přípravu všech vystoupení, obecenstvu za příjemně strávené pozdní odpoledne. Budeme se těšit na další milá setkání s našimi spoluobčany, kteří podpoří snahy dětí.      (Více ve fotogalerii)                                                                                 Mgr. Marie Kahánková

Poděkování

Jménem žáků 7. třídy a všech návštěvníků malého divadelního představení v předvánočním čase chci poděkovat panu Romanu Řezníčkovi a personálu Huťařství  za umožnění předvedení zlomku lidové divadelní hry Daj Bůh ščestí, milí páni v prostorách sálu.                                                                                  

Přeji hodně úspěchů v pracovním i osobním životě, klidné a spokojené prožití celého roku 2019 ve zdraví a štěstí.

                                                                                                             

                                                                                                        Mgr. Marie Kahánková, třídní uč. 7. tř.

Podkategorie