Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Jako každoročně, i letos proběhla na 1. stupni naší školy čtenářská soutěž. Téma bylo blízké všem věkovým kategoriím – Pohádka, která byla zfilmována. Děti četly pohádky s velkým nadšením a vyprávěly si mezi sebou, jakou pohádkovou knížku si vybrali a co se jim na pohádce líbí nejvíce, jaké postavy v ní vystupují, své zážitky z četby… Žáci se se svými pohádkovými pracemi zapojili do soutěže ve velkém počtu, bylo velmi těžké vybrat ty nej… ,protože byly velmi zajímavě zpracovány a dotvořeny krásnými ilustracemi. Děkujeme všem čtenářům a výhercům gratulujeme.                                                               Eva Halatová

Výsledková listina čtenářské soutěže

I. kategorie 1. třída

1. místo Robin Š.

2. místo František Ř.

3. místo Tereza Č.

II. kategorie 2. a 3. třída

1. místo Lukáš J.

2. místo Lukáš B., Sára V.

3. místo Ema P. K.

III. kategorie 4. a 5. třída

1. místo Martin H.

2. místo Kristýna M.

3. místo Veronika B.

Cesta za historií

V rámci školního projektu Cesty za historií měli žáci osmé a deváté třídy příležitost navštívit jeden z nejvýznamnějších památníků holokaustu nacházející se na polském území – bývalý koncentrační tábor Osvětim. Nutno podotknout, že jen díky zájmu z řad rodičů a přátel školy a vybraných žáků 7. třídy se podařilo exkurzi zorganizovat.

Před plánovaným poznávacím zájezdem byl v hodinách dějepisu věnován prostor tématu holokaustu. Žákům byl vyložen pojem holokaust, tj. hromadné vyvražďování (nejen) židovského obyvatelstva za 2. světová války, byli seznámeni s různými typy koncentračních táborů, jež byly demonstrovány na konkrétních příkladech - Terezín a Osvětim.

Ve čtvrtek 5. dubna jsme vyrazili na exkurzi bývalého vyhlazovacího tábora Osvětim (Auschwitz). Během jízdy jsme si z úst paní průvodkyně vyslechli informace o stručné historii Polska, o osobnosti Adolfa Hitlera, a byly nám také připomenuty počátky druhé světové války. Do cíle jsme dorazili krátce po deváté hodině. Ještě předtím byli žáci poučeni o pravidlech chování v památníku, která jsou nutná dodržovat.

Do památníku jsme vstoupili spolu se dvěma česky hovořícími průvodci. Navštívili jsme několik bloků tábora, ve kterých se nacházejí expozice, a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, např. o fungování a životě ve vyhlazovacím táboře, o podmínkách, ve kterých lidé žili a nesmyslně umírali, o prvních pokusech s plynem – cyklonem B, měli jsme možnost shlédnout dochované věci, které se našly po obětech. Ve druhé části – Březince (Birkenau) jsme pak navštívili dřevěné domy, ve kterých byli vězni ubytovaní. Nakonec jsme také měli příležitost poklonit se obětem – Čechům, kteří zahynuli ve zdejším koncentračním táboře.

Osvětim. I když většina žáků o ní slyšela již dříve jako o tragickém symbolu lidských dějin, teprve během exkurze měli možnost hlouběji pochopit, jakým hrůzám a utrpením byli vystaveni lidé odsouzeni na smrt totalitárním režimem, který ve 40. letech 20. století ohrožoval celou Evropu, tedy nás všechny.

                                                                                                                      Hana Kubešová

Více obrázků ve fotogalerii

Velikonoční tvoření

Ve středu 21. 3. zůstalo v 6. třídě několik děvčat s třídní učitelkou trochu déle, než byla jejich vyučovací povinnost. Z březového proutí a břečťanu jsme vyráběli velikonoční ozdoby na dveře nebo do interiéru, které si mohou ještě doma dozdobit patřičnými symboly. Práce je bavila, proto si domů odnesly pěkný přírodní výrobek.                     M. Kahánková, třídní uč. 6. tř.

Výtvarné úspěchy nekončí…

Ve výtvarné soutěži DDM Lanškroun byla za měsíc únor vyhodnocena práce Magdaleny Klepáčové.

Krásná umístění v V. ročníku výtvarné soutěže O POHÁR ČELADENSKÉ OVEČKY -- tentokrát na téma „ Zvířata v Beskydech“ získali tito žáci naší školy: 1. místo – M. Macura a 3. místo J. Kaslová. V pátek 16. 3. se obě děti zúčastnily slavnostní vernisáže s předáváním cen. Gratulujeme.

 

                                                                                                        Eva Halatová

Podkategorie