Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Školní výlet 9. třídy

Ve dnech 7. -8. června jsme navštívili oblast Moravské brány. Vlakem jsme dojeli do Lipníka nad Bečvou, kde jsme také byli ubytováni a kde nás čekala prohlídka historické části města s průvodcem. Po obědě jsme vyrazili na pěší túru na hrad Helfštýn, a i zde jsme se dověděli spoustu z historie hradu a okolí.  Po návratu zpět do Lipníku jsme podvečer strávili v nádherné zámecké zahradě. Další den jsme se přesunuli do Teplic nad Bečvou a naštívili zde Zbrašovské aragonitové jeskyně a teplickou propast.

                                                                                   Alena Charbuláková

Nebude-li pršet, nezmoknem!

Takto odhodláni započali svůj dvoudenní školní výlet šesťáci. Celý 1. den prožili v blízkosti školy hrovými a sportovními aktivitami. Přiměřeně unavení povečeřeli ve škoní kuchyňce, podívali se na film a ulehli ke spánku. Bohaté prožitky si potřebovali sdělovat dlouho do noci, ale nakonec všechny únava přemohla.

Ráno se po vydatné snídani vydali na autobus do Frenštátu p. R., pěšky se přesunuli na Rekovice. To už ale hrozila velká bouřka, sluníčko zastřely černé mraky. Na poslední chvilku stihli žáci dojít k Janíkovi, kde se schovali před deštěm a občerstvili se. Pak už hurá na autobus a domů, aby večer dospali ve své posteli předešlou noc.

Za krásnou spolupráci při realizaci výletu chci poděkovat svým kolegyním – Mgr. S. Kokešové a PaedDr. D. Heryánové.

                                                                       Mgr. M. Kahánková, třídní učitelka 6. tř.

 

Školní výlet prvních tříd

Dne 18. 6. 2018 jsme se za krásného počasí vydali v rámci školního výletu do Liščího mlýnu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Vyjeli jsme autobusem od zastávky Huťařství k Požární zbrojnici ve Frenštátě p. R., odkud jsme šli zhruba 1km pěšky do Liščího mlýnu. Hned po přivítání a malé svačince si děti vyrobily indiánské čelenky, vymyslely jména indiánských skupin, jejich pokřiky a pomalovaly si obličeje. Vše začalo lukostřelbou. Následovala prohlídka indiánské vesničky, kde malí indiáni viděli např. potní chýši, týpí, taneční arénu, pohřebiště a zahráli si při tom spoustu indiánských her. Poté se každý z dětí mohl projet na koni Jurášovi, což využily skoro všechny.

O půl dvanácté byl dobrý oběd, po kterém následovala pauza, kdy byl otevřen krámek s indiánskými suvenýry. Na závěr byla nachystána poslední běhací hra a za splnění úkolů dostaly všechny děti odměny a medaile. Rozloučili jsme se a vyrazili zpět na autobus.

                                                                           Jarmila Mecová

 

Den dětí 2. st.

Dne 1.6.2018 k příležitosti Dne dětí, proběhl pro žáky 5. třídy až 9. třídy Dětský den, který se uskutečnil v areálu TJ Sokol. Žáci ráno dostali svačinku s pitím na posilnění a poté se přesunuli do areálu fotbalového hřiště. Žáci si vyzkoušeli netradiční sportovní disciplíny- skok do dálky pozpátku, hod špejlí, chůzi na chůdách atd. Kdo měl zájem, mohl si na ohni opéct špekáček. Nejlepší výkony ze soutěží byly ohodnoceny diplomem a sladkou cenou, všichni zúčastnění dostali sladké odměny.     

                               Lenka Golová

Podkategorie