Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Netradiční pohybové aktivity kroužku Sportuj ve škole.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu AŠSK ČR na podporu sportu a pohybu dětí „Sportuj ve škole“. Úkolu se ujaly vychovatelky školní družiny, které vedou celkově 3 kroužky pro děti 1.-5. třídy. V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali odpoledne netradičních sportovních a pohybových her. Děti si vyzkoušely různé pohybové hry a aktivity, které v běžných hodinách tělesné výchovy nelze z časových důvodů realizovat. Dětem se odpoledne líbilo   a  s úsměvem příjemně unavené odcházely domů.

Ivana Myslikovjanová