Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Den s výtvarnem

V pondělí 30. dubna se na naší škole uskutečnil Den s výtvarnem pro žáky 5. – 9.třídy. Letošní výtvarný den byl věnován regionálním umělcům – bratřím Strnadlovým a sochaři Janu Kneblovi z Trojanovic. V rámci dne jsme nejen malovali v trojanovickém muzeu, ale také jsme fotografovali, seznámili se s životem a dílem bratří Strnadlových a Jana Knebla, zjistili jsme, kam a proč se lidé z Trojanovic stěhovali a kde v Americe jejich potomci žijí. Ve škole jsme pak dělali koláže podle námětů děl Antonína Strnadla, zjistili jsme, co psal jeho bratr Borumír Četyna a 9. třída si vyzkoušela tvorbu soch z tvárnic. Nejlepší práce dětí, včetně soch a fotografií, by měly být v roce 2019 vystaveny v Trojanovickém památníku bratří Strnadlů. Budeme se těšit i na vaši účast a včas o akci dáme vědět. Moc děkuji panu Janisu Masmanidisovi za pomoc při tvorbě soch, panu Danielu Macurovi za zapůjčení vlečky na sochařskou tvorbu a panu Petru Niklovi za možnost tvořit sochy na rovné ploše na příjezdové cestě do lomu.

                                                                                                                                                                Dana Heryánová

Více obrázků ve fotogalerii.