Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Den s CO

V pátek 1. října proběhl na naší škole DEN s CO. I přes mnohé komplikace se vydařil. Děti nadšeně plnily zadané úkoly související s mimořádnými situacemi. Na stanovišti první pomoci, které bylo v sokolovně, se snažily zachraňovat a pomáhat raněným. Na stanovišti u Penzionu Krkoška řešily nenadálé situace a povídaly si, jak se při nich chovat a jak nejlépe pomoci ostatním. Využity při tomto způsobu výuky byly moderní metody kritického myšlení.  U školy si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a hod na cíl. Kilometry nasbírané při přesunu k jednotlivým stanovištím děti věnovaly Nadaci Terezy Maxové – Hýbejte se s TERIBEAREM, do které se jednotlivé třídy přihlásily a vybraly, komu svou pomoc věnují.