Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ

Pravidelná školení celé sborovny probíhají u nás již několik let. Témata si vybíráme dle aktuálních potřeb a požadavků. Např. vloni to byla distanční výuka, roky před tím práce s hyperaktivním žákem, aktivizace žáků ve výuce, komunikace a jiné. V letošním roce, konkrétně v pondělí 30. 8. 2021, jsme absolvovali kurz na téma šikana a kyberšikana, jak jim předcházet a jaké jsou možnosti řešení. Na téma šikana v dětských kolektivech jsme se již před několika lety školili, je ale pravda, že se sbor částečně obměnil, situace ve společnosti i mezi dětmi se neustále vyvíjí, a proto jsme se rozhodli si toto znovu oprášit a doplnit. Velmi oceňujeme profesionální tým lektorů z Centra primární prevence Renarkon, se kterými hodláme i nadále spolupracovat.

Alena Charbuláková