Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Land art v 6. A

Land art je druh umění, které využívá pro vyjádření autorovy myšlenky krajinu nebo materiál spjatý s přírodou. Tak jako se např. maluje barvami, tak se land art může vytvořit ze dřívek, listí, mušlí, apod.

6. A se při výuce výtvarné výchovy zaměřila na tvorbu venku. Zpočátku jsme kreslili a malovali na výkresy. Poslední výuku jsme věnovali krajině se zadáním: „Vytvoř land art na motivy znamení zvěrokruhu. Použij pouze dostupný materiál z blízkého okolí. Nic neznič! Pracuj v týmu.“

Protože land art většinou vydrží venku jen tak dlouho, dokud jej přírodní síly nezmohou, je nutné pro jeho uchování pořídit fotografii. O tyto fotografie se nyní dělíme. Do kruhu vepsané symboly zvěrokruhu zachycovaly jednak celý zodiak, jednak vybrané symboly panny, býku a raka. Čtyři týmy si vybraly pro tvorbu většinou asfaltovou okružní cestu v blízkosti dětského hřiště v areálu školy. Jinde v té době už probíhala výuka (tělesná výchova, dokonce i matematika). Kolem kruhu byl ponechán prostor k průchodu kolemjdoucích. Zmínila bych odvážný kousek týmu, který se rozhodl pro prostorovou realizaci. Prostorové znamení vrhalo na zemi stín, kde se projevila jeho „kresba“. Všechna díla byla precizní a čitelná.

Land art podobného druhu si můžete vytvořit doma nebo z dlouhé chvíle na táboře nebo na dovolené. Vždy mějte na paměti, že jakákoliv práce v krajině musí respektovat podmínky v rámci mezilidských vztahů. Nelze svévolně ničit přírodu ani výtvarné dílo. Každý správný landartista si po čase své dílo má uklidit - tak jsme to provedli i my, jenom podstatně dříve, než bylo zamýšleno. V našem případě se bohužel o rozmetání díla postarali lidé ještě týž den.

Helena Hantkeová