? HORKÉ ? KŘESLO PRO HOSTA

Skončil se další školní  rok…

Ten letošní byl opravdu velmi zvláštní pro všechny žáky i učitele. Utekl velmi rychle a přišel konec června. Loučení s deváťáky, které nemohlo proběhnout tradičně – posledním zvoněním. Žáci se však  s těmi, kdo je po 9 let chtěli něco naučit, chtěli oficiálně rozloučit.  Připravili jsme tedy „KŘESLO  PRO HOSTA“. Sešli jsme se s deváťáky v prostorách Galerie K. Svolinského ve čtvrtek 24. 6. kolem poledne, kdy už mladší mířili ke svým domovům. Každého vyučujícího žáci usadili od onoho „horkého“ křesla, položili otázku buď vědomostní, nebo ze života. Po zodpovězení dotazu předali vyučujícímu kytičku jako poděkování, měli připraveno také malé pohoštění. Na toto neformální popovídání budeme jistě rádi vzpomínat všichni – jak žáci, tak vyučující.

Také této své deváté třídě přeji do života jen to dobré, úspěšný start na nových školách a hlavně pevné zdraví.

                                           Mgr. M. Kahánková, třídní uč.