Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Den s CO

V pátek 1. října proběhl na naší škole DEN s CO. I přes mnohé komplikace se vydařil. Děti nadšeně plnily zadané úkoly související s mimořádnými situacemi. Na stanovišti první pomoci, které bylo v sokolovně, se snažily zachraňovat a pomáhat raněným. Na stanovišti u Penzionu Krkoška řešily nenadálé situace a povídaly si, jak se při nich chovat a jak nejlépe pomoci ostatním. Využity při tomto způsobu výuky byly moderní metody kritického myšlení.  U školy si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a hod na cíl. Kilometry nasbírané při přesunu k jednotlivým stanovištím děti věnovaly Nadaci Terezy Maxové – Hýbejte se s TERIBEAREM, do které se jednotlivé třídy přihlásily a vybraly, komu svou pomoc věnují.

 

„Uč se hrou s DoprApkou!“

Vážení rodiče, milé děti, ne vždy musí být mobil v ruce jen pro zábavu. O tom, že umí poutavou formou také vzdělávat, vás může přesvědčit aplikace DoprApka, která je určená žákům 1. až 9. tříd ZŠ.

DoprApka je mobilní výuková aplikace pro výuku dopravní výchovy na základních školách. Je navržena tak, aby si žáci pravidelným opakováním dopravních témat zafixovali a zautomatizovali správné chování v silničním provozu.

Aplikace je koncipována jako hra s příběhem, jejíž obtížnost se přizpůsobuje věku žáka. Celkem má 16 misí. Po úspěšném splnění mise se další „odemkne“ za 14 dní. Každý školní rok přinese nový herní příběh.

Naše škola získala unikátní kód, pomocí kterého se mohou žáci propojit se školním účtem a nahranými body přispět do celkového skóre školy.

Rodiče mohou dětem pomoci nejen při instalaci do telefonu, ale především tím, že si spolu aplikaci vyzkouší a podpoří své děti v bezpečném pohybu v dopravním prostředí.

Podrobnější informace, stejně jako kód pro přihlášení do aplikace, visí na nástěnce ve vestibulu školy nebo vám jej poskytnou třídní učitelé.

                                                                                                                      Ivona Hrubišová

Dopravní výchova v 1. třídě

Děti jsou také účastníky silničního provozu - jako cestující v autě, jako cyklisté a jako chodci. Proto potřebují znát důležitá pravidla, kterými se musí řídit ve všech těchto "rolích". Dne 9. září navštívila 1. třídu dopravní policistka, aby děti s těmito pravidly seznámila.

Vysvětlila jim, proč a jak se musí v autě správně připoutat, ukázala dětem, jak vypadá vybavené kolo a správně nasazená cyklistická helma, vysvětlila jim, co znamenají některé dopravní značky a proč i při přecházení přechodu pro chodce musíme být pozorní a opatrní. Děti ji překvapily znalostí důležitých telefonních čísel, na která by v naléhavém případě telefonovaly a také si takový telefonický rozhovor vyzkoušely. Ve skupinkách si zahrály hry s dopravní tematikou a poskládaly různé puzzle a jiné skládačky.

Na závěr dostaly za odměnu od paní policistky drobný dárek.

 

 

VZPoura úrazům

Opět po třech letech jsme u nás přivítali dvojici paraplegiků, kteří přišli předat žákům 4., 5. a 6. ročníku informace o bezpečném a naopak nebezpečném chování, které může vézt k úrazu, a to i tak fatálnímu, že následky mohou být nevratné. Seznámili je se svými příběhy a příběhy jejich dalších známých kolegů a přátel „vozíčkářů“. Popsali, jak komplikované a složité jsou pro ně zdánlivě jednoduché činnosti, nad kterými my „zdraví“ ani nepřemýšlíme. Je pravdou, že někdy takovýto závažný zdravotní stav může zapříčinit i nemoc či cizí zavinění, ale pořád je největší procento úrazů právě díky nerozvážnému chování lidí. Děti byly komunikativní, zvídavé a bylo vidět, že je toto téma zajímá a snad jim to pomůže více přemýšlet nežli zbytečně riskovat. S tématem bezpečí a prevence úrazů pracujeme během školního roku v různých předmětech či projektové výuce, ale myslím si, že toto autentické „setkání“ je pro žáky přínosné a důležité.

Program je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny a pro žáky je zdarma.

Podkategorie