Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Den Země

 

            V pátek 26. 4. 2019 si žáci připomněli Den Země. Společným tématem bylo farmaření v Kunčicích p. O. Část programu probíhala v prostorách školy, žáci 9. ročníku si připravili pro děti prvního stupně aktivity spojené s tímto tématem. Všechny třídy si vyzkoušely ze šlehačky vyrobit vlastní máslo, které následně snědly namazané na chléb. Šlehačky a chleby jsme dětem zakoupili z darů od rodičů. Starší děti pracovaly s internetem, vyhledávaly informace např. o Gretě Thunberg, přemýšlely o zkratkách eko, bio, o ochraně přírody a o klimatických změnách, které se dotýkají nás všech.

            Hlavním bodem programu byly návštěvy farem v Kunčicích p. O. Děti první a druhých tříd navštívily farmu U Macurů, třeťáci a čtvrťáci vyrazili k Řezníčkům a páťáci až osmáci si  prohlídli farmu U Menšíků.                                                                                                                             

Jaké to tedy bylo na farmě U Macurů? Hned po příchodu na nás čekala paní Markéta Macurová, která nás provedla celou farmou. Děti měly možnost zhlédnout ustájené krávy, teletník s právě narozeným jednodenním telátkem, dojírnu i výrobnu sýrů. Tímto  moc děkujeme paní Macurové za možnost prohlídky celé farmy a za její vřelý přístup k dětem.

Čtvrťáci o návštěvě farmy U Řezníčků napsali: Hned ráno jsme se šli podívat na farmu U Řezníčků. Nejdříve jsme šli k přístroji, který dojí krávy. Stroj sám očistil krávě vemeno a pak ji podojil. Krávy měly speciální matrace, které byly měkké jako naše matrace. Ve žlabech měly seno a vodu. Na farmě měli hodně zvířat, např. slepice, krávy a dva psy. Pan Řezníček nám ukázal, jak se dojí krávy. Na dojení používají stroj, kterému dali jménu Eda. Řezníčci mají 36 krav. Ukázali nám také telátko, které jsme si mohli pohladit, cestou po hospodářství jsme potkali pejska Huga a mohli jsme se také podívat do kabiny traktoru. Paní Řezníčková nám ukázala králíky.

 

            Také paní Menšíková byla na návštěvu dětí připravena. Po příchodu na farmu dostaly děti na ochutnávku borůvkový jogurtový nápoj a farmářský sýr, pak po skupinkách navštívily výrobnu sýrů. Po tomto velmi příjemném začátku hovořila paní Menšíková s dětmi na téma ochrana přírody, co to znamená eko, bio a o klimatických změnách. Přečetla jim článek  „Zpověď ekologického prasete“ od Martina Jaroše.

Pro zájemce viz odkaz: http://forum24.cz/martin-jaros-zverejnil-zpoved-ekologickeho-prasete-s-teplotou-se-fakt-neco-deje/

            Seděla jsem tam společně s žáky 6. třídy,  o nichž se dá říct, že jsou velmi hluční, neustále mluví, či něco komentují. A právě tito žáci po dobu četby čtyřstránkového textu byli naprosto potichu, poslouchali, přemýšleli….

            Moc děkujeme všem zemědělcům, farmářům, hospodářům za jejich ochotu vpustit děti do svých farem, umožnit jim podívat se do jiného světa, který je tak odlišný od toho, jenž běžně znají. Děkujeme jim za jejich čas, který  dětem věnovali.

                                                                                               Blanka Zemánková    

Více obrázků naleznete ve fotogalerii.

 

 

Výsledky Kunčického oválu

Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.

 

Úspěchy našich žáků

Stejně jako v předchozích letech se i letos podařilo dětem rodiny Hanusových proslavit Kunčice p. O. a naši školu a to reprezentací na Mistrovství České republiky v radiotechnice.

Tentokrát to byl nejmladší Marek, který získal 1. místo. Jsme na něho moc pyšní a s trochou smutku musíme konstatovat, že naši základní školu navštěvuje tento rok naposledy. Ale přejeme mu mnoho úspěchů i v dalším studiu a pyšně budeme vzpomínat na to, že byl naším žákem.

Za krásné výsledky a reprezentaci školy děkujeme.

 

 

Workshop Frýdlant n. O.

Dne 7 .května 2019 se žáci 8.ročníku zúčastnili workshopu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Děti se v dílnách SOŠ Lískovecká seznamovali s praktickými dovednostmi v rámci elektrického měření, zpracování kovů a oprav motorových vozidel.   (Více obrázků naleznete ve fotogalerii)                          Petra Švrčková

 

Podkategorie