Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Land art v 6. A

Land art je druh umění, které využívá pro vyjádření autorovy myšlenky krajinu nebo materiál spjatý s přírodou. Tak jako se např. maluje barvami, tak se land art může vytvořit ze dřívek, listí, mušlí, apod.

6. A se při výuce výtvarné výchovy zaměřila na tvorbu venku. Zpočátku jsme kreslili a malovali na výkresy. Poslední výuku jsme věnovali krajině se zadáním: „Vytvoř land art na motivy znamení zvěrokruhu. Použij pouze dostupný materiál z blízkého okolí. Nic neznič! Pracuj v týmu.“

Protože land art většinou vydrží venku jen tak dlouho, dokud jej přírodní síly nezmohou, je nutné pro jeho uchování pořídit fotografii. O tyto fotografie se nyní dělíme. Do kruhu vepsané symboly zvěrokruhu zachycovaly jednak celý zodiak, jednak vybrané symboly panny, býku a raka. Čtyři týmy si vybraly pro tvorbu většinou asfaltovou okružní cestu v blízkosti dětského hřiště v areálu školy. Jinde v té době už probíhala výuka (tělesná výchova, dokonce i matematika). Kolem kruhu byl ponechán prostor k průchodu kolemjdoucích. Zmínila bych odvážný kousek týmu, který se rozhodl pro prostorovou realizaci. Prostorové znamení vrhalo na zemi stín, kde se projevila jeho „kresba“. Všechna díla byla precizní a čitelná.

Land art podobného druhu si můžete vytvořit doma nebo z dlouhé chvíle na táboře nebo na dovolené. Vždy mějte na paměti, že jakákoliv práce v krajině musí respektovat podmínky v rámci mezilidských vztahů. Nelze svévolně ničit přírodu ani výtvarné dílo. Každý správný landartista si po čase své dílo má uklidit - tak jsme to provedli i my, jenom podstatně dříve, než bylo zamýšleno. V našem případě se bohužel o rozmetání díla postarali lidé ještě týž den.

Helena Hantkeová

? HORKÉ ? KŘESLO PRO HOSTA

Skončil se další školní  rok…

Ten letošní byl opravdu velmi zvláštní pro všechny žáky i učitele. Utekl velmi rychle a přišel konec června. Loučení s deváťáky, které nemohlo proběhnout tradičně – posledním zvoněním. Žáci se však  s těmi, kdo je po 9 let chtěli něco naučit, chtěli oficiálně rozloučit.  Připravili jsme tedy „KŘESLO  PRO HOSTA“. Sešli jsme se s deváťáky v prostorách Galerie K. Svolinského ve čtvrtek 24. 6. kolem poledne, kdy už mladší mířili ke svým domovům. Každého vyučujícího žáci usadili od onoho „horkého“ křesla, položili otázku buď vědomostní, nebo ze života. Po zodpovězení dotazu předali vyučujícímu kytičku jako poděkování, měli připraveno také malé pohoštění. Na toto neformální popovídání budeme jistě rádi vzpomínat všichni – jak žáci, tak vyučující.

Také této své deváté třídě přeji do života jen to dobré, úspěšný start na nových školách a hlavně pevné zdraví.

                                           Mgr. M. Kahánková, třídní uč.

Výlet 7. A

Třídní výlet 6. A

Dne 23. června jsme ráno měli sraz v Kunčicích na vlakovém nádraží, odkud jsme vlakem jeli do Frýdlantu nad Ostravicí a odtud se vydali na Solárku. Sice trochu mrholilo, ale výstup jsme zvládli. Na Solárce byla přestávka na svačinu. Jezdili jsme na lanovce a točili se na kolotoči jako blázni. I když byla mlha a nebylo nic vidět, vyfotili jsme se u kapličky sv. Antonína. Po občerstvení jsme pokračovali po modré značce na Skalku. V jedné chvíli jedna skupinka nepočkala na ostatní a odbočila na jinou cestu, ale brzy jsme se našli a společně došli až na vrchol Ondřejníku- Skalku (964 m n. m.). Cestou dolů do Kunčic byl hodně kamenitý terén, kde spadlo několik spolužáků (nic se jim ale nestalo) a někteří chtěli raději jít znovu do kopce než z kopce.

Výlet jsme si skvěle užili a děkujeme za doprovod paní Fajkusové a naší paní učitelce L. Golové.

Fajkusová M., Šilhavá E.

Podkategorie