Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

VZPoura úrazům

Ve dnech 14. a 21. září jsme na naší škole přivítali lektory projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny nazvaného Vzpoura úrazům. Lektory byli proškolení invalidové – paraplegici a kvadruplegik- kteří dětem nejen povyprávěli jejich osud, tedy jak se stali tělesně postiženými, ale zejména je seznámili s nejčastějšími příčinami úrazů. Upozornili je na rizikovost určitých životních situací a pokusili se naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

                                                                                                       Alena Charbuláková

 

Přespolní běh – 1. stupeň

V úterý 18. září  se žáci naší školy Jiří Knapek, Hana Macurová, Evelína Polohová, Robin Šigut, Patricie Ema Kadúchová, Jonáš Kasl, Sára Vykrutová, Jan Macura,  Kristýna Konvičková a Roman Řezníček zúčastnili závodu okrskového kola přespolního běhu pro 1. stupeň, který se i letos konal  na fotbalovém hřišti v Ostravici.Soutěžilo se v kategoriích: 1. – 5. ročník/dívky a 1. – 5. ročník/chlapci. Za nádherného slunného počasí všichni naši sportovci doběhli šťastně do cíle. Nejlépe se však vedlo Jiřímu Knapkovi z 1. třídy a Evelíně Polohové z 2. A třídy. Oba se ve své kategorii umístili na krásném 2. místě, což znamená, že postupují do okresního kola, které se uskuteční 2. října v Jablunkově.

Všem atletům moc gratulujeme a Jirkovi a Evelíně budeme držet palce.

Bezpečnou cestou do školy

V úterý 4. 9. jsme se vydali na procházku s cílem naučit se bezpečně chovat na silnici. Žáci deváté třídy společně s p. uč. Charbulákovou pro nás připravili skupinovou práci o dopravě v obci. Děti poznávaly základní dopravní značky, učily se o barvách na semaforu a správně přecházely cestu po přechodu pro chodce. Děkujeme za poučnou akci pro prvňáčky.

Eva Halatová a žáci 1. třídy

Slunné prázdniny končí, škola začíná…

První školní den začal pro prvňáčky už ráno doma při slavnostním oblékání. Ještě aktovku a – vyráží se! Hurá! Škola! Ve třídě si každý žáček našel svoje místo v lavici vedle svého kamaráda. U nás ve třídě jich zasedlo 20. Po přivítání dospělých a hlavně dětí, jsme si povídali o prožitých odpočinkových prázdninách a těšení se na školu. Prvňáčky přišel pozdravit i p. starosta Tomáš Hrubiš, který přinesl dětem pastelky s jejich vlastním jménem. P. ředitel Jaroslav Goj popřál žáčkům mnoho chuti a elánu do školní práce a pasoval děti na žáky 1. třídy. A pak – první školní úkol. Nachystat si věci do aktovky. Po jeho zvládnutí jsme se s dětmi rozloučili - s pocitem, že se budou na zítřejší školní vyučování moc těšit. Přeji dětem, aby škola byla pro ně místo, kde jim bude příjemně, kde se něčemu naučí a kde získají mnoho kamarádů.

                                                                       Eva Halatová, tř. uč.

 

Podkategorie