Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Den Země

V letošním  roce připadla oslava Dne Země na pátek 22. dubna, na naší škole jsme již slavili ve středu 20. dubna. Společným tématem pro všechny ročníky byla voda.

               Děti na prvním stupni se na chvíli staly malými kapičkami vody a vydaly se na svou cestu, aby si vyzkoušely, co vše může takovou kapičku vody během koloběhu potkat. Stane se součástí mraku nebo rostliny, či součástí oceánu, spadne v podobě deště do lesa nebo bude součástí těla živočicha. Děti prožily se svou kapičkou zajímavý příběh a každý  byl jiný.

               Žáci 3. A  se rozhodli, že splní 4 výzvy Velké vodní výzvy 2022 - Rybníky, potoky, řeky, jezera, prameny, studánky, mokřady, tůňky… to všechno je VODA kolem nás. Sledujte se žáky, jak voda na jaře "ožívá" a pojďte si to společně užít! Tuto výzvu vyhlásilo vzdělávací centrum TEREZA.

               Některé třídy se zabývaly spotřebou vody, hospodařením s vodou a nezapomněli i na pokusy. Hlavní program s pokusy pro všechny žáky prvního stupně připravili žáci devátého ročníku. Z dětí se na 45 minut stali malí vědci, kteří zjišťovali, proč kancelářská sponka plave na hladině, kolik kovových plíšků dají do plné sklenice vody, než přeteče, proč vajíčko plave ve vodě s rozpuštěnou solí ….

               Děti na druhém stupni se také zanořily do tématu voda, zjišťovaly spotřebu vody, důležitost mokřadů pro přírodu i člověka, skládaly obrázky, jak vypadá čistička odpadních vod, rozhodovaly, co do kanalizace patří a co nepatří, kolik vody dokáže pojmout jedna obyčejná dětská jednorázová plena a co by se mohlo stát, pokud skončí v kanalizaci. Jednotlivé třídy pak navštívily čističku odpadních vod v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde jim pan Kubín vysvětlil a také ukázal, jak čistička funguje.

Den Země byl různorodý, stejně tak, jako je různorodá voda na naší planetě.

Blanka Zemánková

Další fotografie jsou ve fotogalerii.

Zápis do 1. třídy

V měsíci dubnu proběhl pro budoucí prvňáčky zápis do 1. třídy. Po dlouhé době za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Děti se při vstupu do školy vůbec nebály a bez obav mířily do 1. třídy. Tam už je čekaly úkoly, které si už procvičily na třech setkáních školního projektu – Školy my se nebojíme. Nejprve děti povídaly o tom, co by se chtěly ve škole naučit, na co se nejvíce těší a zda už mají připravenou školní aktovku. A pak se šlo na to – společně s žáky 9. třídy zábavnou formou poznávaly barvy, geometrické tvary, skládaly puzzle, zkoušely zavazovat tkaničku, slabikovaly slova z obrázků, určovaly počet prvků, poznávaly číslice… Nakonec si i zacvičily. Za velkou snahu si vybraly děti dáreček a byla jim předána důležitá listina – PAMĚTNÍ LIST NA ZÁPIS. Třída bude početná, takže o kamarády mít nouzi nebudou.

Přejeme všem budoucím školáčkům hodně štěstí a úspěchů v 1. třídě.

Děkuji za pomoc vedení školy, žákům deváté třídy a p.uč. z mateřských škol.

Eva Halatová

Dubnový sběr papíru

Na začátku dubna proběhl po delší odmlce sběrový týden. Podařilo se nám nasbírat 2550 kg papíru. Díky tomu, že nesbíráme kartony,  jsme získali velmi dobrou výkupní cenu za 1 kg papíru, jenž činí 2,50 Kč. Částky, které jednotlivé třídy získaly, byly vloženy do třídního fondu a třídy mohou tyto peníze využít např. na uhrazení jízdného na školním výletě.

Jak se již stalo dobrou tradicí, na sběru papíru významně pomáhali žáci devátého ročníku a bez nich by to opravdu nešlo. Žáci současného devátého ročníku začali pomáhat se sběrem již v šesté třídě a vydrželi až do devítky. Patří mezi nejspolehlivější žáky, kteří mi kdy se sběrem pomáhali.

TŘÍDA

Množství nasbíraného papíru v kg

I. A

15

II.A

420

III.A

184

III.B

191

IV.A

178

V.A

56

V.B

114

VI.A

884

VII.A

103

VII.B

182

VIII.A

62

IX.A

87

Blanka Zemánková

Branné plavání

V měsíci březnu a dubnu se žáci 5. až 7. tříd zúčastnili 2 lekcí branného plavání na krytém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V první lekci si zopakovali plavecké techniky- prsa, znak, kraul, skok do neznámé vody, naučili se vytahovat tonoucího z vody, teoreticky si zopakovali resuscitaci a pomocí záchranářských míčů a plováků dopomohli unavenému plavci. 

V druhé lekci zachraňovali tonoucí figurínu a kamaráda, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci na souši, orientaci pod vodou, plavání na vytrvalost po dobu 10 minut, plavání v oblečení.

Branné plavání bylo žáky velmi kladně hodnoceno a díky plavání na vytrvalost si mnozí uvědomili, že je třeba trénovat.

Doprava byla částečně hrazena z darů škole, za které přispívajícím rodičům děkujeme.

B. Baňková, L. Golová, P. Švrčková

Výstava „Pověsti a legendy z Beskyd“ v Galerii Karla Svolinského

Vyhlášení veřejné soutěže pro děti v malování mělo za cíl zvýšit povědomí o dávných pověstech a legendách beskydského regionu. Děti malovaly obrázky na základě vyslechnutí pověsti z obce, ve které žijí nebo kde chodí do školy. Po ukončení soutěže Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí uspořádalo putovní výstavu vybraných obrázků žáků jednotlivých škol. Putovní výstava, která proběhla na přelomu března a dubna v Galerii Karla Svolinského se vydařila a návštěvníků přišlo opravdu hodně. Do soutěže se zapojilo celkem 13 škol (obcí) a také polské město Bielsko-Biala. Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem byla vybrána místní pověst “O čertově stole“. Každý návštěvník dostal u vstupu barevný žeton, kterým dal hlas obrázkům, které se mu líbily. Soutěžní obrázky byly rozvěšeny na kovových panelech a doplněny rekvizitami vyjadřujícími obsah pověstí z jednotlivých obcí. Prohlédnout jste si mohli také spoustu dalších obrázků dětí z naší školy, které se do soutěže zapojily. Přišli návštěvníci různých věkových kategorií. K dispozici pro ně byla návštěvnická kniha, do které mohli zapsat své pocity a dojmy. Výstavu můžete zhlédnout i v dalších beskydských obcích, bude ještě probíhat na sedmi školách, prohlédnou si ji můžete do konce října.

Veronika Bojková a Simona Válková, průvodkyně výstavy

Podkategorie