Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Sběr papíru

Školy my se nebojíme - 2. setkání

Dne 8. 3. jsme se v odpoledních hodinách společně sešli s rodiči a předškoláky při 2. setkání Školy my se nebojíme. Bylo zaměřeno na matematiku a mat. představy. Děti počítaly předměty, poznávaly čísla, pracovaly s interaktivní tabulí – určovaly geometrické tvary a vyplňovaly pracovní list s daným počtem prvků. Na závěr nakreslily svoji maminku. S rodiči bylo hovořeno o projektu ŠMSN, odkladech školní docházky, zápise do 1. třídy, výuce AJ. Potřebné informace také předalo vedení školy – p. řed. Kateřina Bumbalíková a p. zást. Monika Skýpalová. Děkuji jim za přítomnost na akci, Eva Halatová

Divadlo ve škole

Dne 7. března přijelo do naší školy Divadélko pro školy z Hradce Králové, které žákům zahrálo v Galerii dvě představení – pro 1. stupeň Africkou pohádku a pro 2. stupeň Legendu V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla.

Děti z 1. stupně viděly kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat, ztvárněných loutkami – opice, žirafa, had a slon. Ústřední postavou je známý cestovatel a dobrodruh Emil Holub, který vypráví o svých zážitcích z cest, při kterých ho provází opičí kamarád. Smyslem interaktivního představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým tvorům. Na pozadí lehce ztřeštěných příběhů se děti dozvěděly něco o Africe a seznámily se s osobou legendárního českého cestovatele.

Představení pro 2. stupeň se týkalo osobností Jana Wericha a Jiřího Voskovce působících v Osvobozeném divadle. Poznali jsme je (V+W) od doby studentských let přes úspěchy v divadle a spolupráci s hudebním skladatelem Jaroslavem Ježkem až k fašistické okupaci našeho území a zavření divadel.

Každá etapa byla vysvětlena a podpořena ukázkou některého z představení V+W (West Pocket Revue, Nebe na zemi…), kterou dvojice herců Troníček + Moravec uměla přesvědčivě podat. Divadlo střídalo poučnou složku s humornými glosami, ve kterých herci V+W reagovali na současné dění ve světě i u nás, za doprovodu kytary zazpívali některé písně a přiblížili tak i osobnost Jaroslava Ježka. Dvojice T+M navíc reagovala i na to, co se dělo přímo v sále, což se žákům líbilo nejvíce. Právě vtažení diváků do hry v situaci, kdy se ještě nehraje - např. když se chystají kulisy - je připisováno i divadlu V+W. Říkalo se jim tehdy forbíny, což jsou krátké improvizované scénky k pobavení.

Byla to zábava pro děti i dospělé, proto je v budoucnu v naší škole zase rádi přivítáme.

M. Kahánková, H. Hantkeová, L. Píchová

 

Příběhy z Koločavy-projektová výuka 9. třídy

V kraji loupežníků a polonin na Podkarpatské Ukrajině žijí dva bratři-Saša (23) a Oleg (28). Prostředí zdejších hor je sice na pohled krásné, ale život je těžký -není moc způsobů, jak se uživit. Firmy zde nepodnikají, turistů zde jezdí málo a zemědělství je omezeno na políčko každého usedlíka pro svou obživu. Saša a Oleg se rozhodnou jít za prací do zahraničí, do ČR, kde si vydělají mnohem víc peněz. Nejsou zdaleka jediní, takto se rozhoduje v obcích jako je Koločava až 60% dospělých mužů. Vše to však nyní ještě k horšímu změnila válka.

Žáci se rozdělili do dvojic, kdy jeden představoval Sašu a jeden Olega a střídali se na cestě pro přivýdělek. Jeden vždy zůstával doma na Ukrajině. Po návratu se vystřídali, a jelikož se jen míjeli, alespoň si napsali vždy zprávu či krátký dopis, co je v zahraničí potkalo a trochu se tak i podporovali.

Zde je jeden z příběhů, které si žáci -bratři alespoň takto „odžili“ :

Ukrajina – projektová výuka

Cílem projektové výuky bylo přiblížit všem žákům tuto dnes tak zkoušenou zemi. Děti se seznámily například s historií, zeměpisnými a kulturními zajímavostmi Ukrajiny nebo s významnými a populárními osobnostmi. Pokusily se zjistit a vyzkoušet si i ukrajinskou kuchyni. Použitím ukrajinských národních barev - modré a žluté -  jsme alespoň symbolicky podpořili tuto zemi.

Dětem se povedly různé a nejen výtvarné práce na toto aktuální téma, můžete si je prohlédnout na fotografiích.

Všechny najdete ve fotogalerii.