Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Písmenka netradičně

Prvňáčci s chutí poznávají nová písmenka, která spojují do slabik, slov i jednoduchých vět. Jsou moc šikovní a proto jsme mohli zkusit jejich procvičení trošku netradičně - mimo školní lavici. Na jednu vyučovací hodinu čtení a psaní jsme si odskočili do tělocvičny, kde je více prostoru a tak jsme se mohli pořádně odvázat.

Děti si poskládaly skutečnou ŽIVOU ABECEDU a zároveň se při tom pořádně protáhly. Poskládaly samy sebe do jednotlivých písmenek i slov. Poznáte je?

Při psaní do mouky si děti vybraly své oblíbené písmenko, které už umí napsat i do písanky.

I v družině se děti formou hry vracejí k probranému učivu - s paní vychovatelkou čtou pohádkovou knížku Veselá písmenka a nová písmenka si modelují z plastelíny.

Určitě by zvládly poskládat, napsat nebo vymodelovat i některá další písmenka, ale ta zase příště.

Leona Píchová

JABLKOBRANÍ našich prvňáčků

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko a dokoulelo se až do naší družinky, kde jsme si s ním my, Včelky, celý říjen náramně užily. Povídali jsme si o nejrůznějších způsobech zpracování jablíček a také o tom, co všechno z nich můžeme udělat. Ochutnávali jsme je ke svačince a vzájemně hodnotili jejich tvar, velikost, vůni a chuť. Jablka jsme si nakreslili a vyrobili z papíru a bavlnky. Aby nám šla práce lépe od ruky, pustili jsme si pohádku Josefa Lady O zázračném jablíčku. 

Taky jsme s nimi soutěžili a užili jsme si při tom spoustu legrace - přenášeli jsme jablka na lžíci nebo jsme chodili s jablkem na hlavě tak, aby nám nespadlo.

Nejdůležitější a zároveň nejnáročnější pro nás bylo pečení jablkového závinu. Sami jsme těsto rozváleli a naplnili vlastnoručně oloupanými a nastrouhanými jablky. Nakonec jsme také záviny, a nebylo jich zrovna málo :), zavinuli. V naší školní cvičné kuchyňce je paní vychovatelka dala do trouby a netrpělivě jsme čekali na výsledek naší práce. Vše se povedlo a krásně upečené záviny provoněly celou naši družinku i třídu. Všem nám moc chutnalo.

K Jablkobraní jsme se připojili i během výuky ve třídě. V hodině hudební výchovy jsme se naučili písničku Koulelo se, koulelo, v matematice jsme se nemohli dopočítat při písničce Měla babka čtyři jabka, ve výtvarné výchově jsme zavařili “kompot” pomocí otisků jablíček a v pracovních činnostech jsme navlékali korálky z nakrájených brambor a jablíček.

Byl to bohatý a vydařený projekt – a hlavně společný JABLÍČKOVÝ ŘÍJEN!

Andrea Stašicová a Leona Píchová

Den s CO

V pátek 1. října proběhl na naší škole DEN s CO. I přes mnohé komplikace se vydařil. Děti nadšeně plnily zadané úkoly související s mimořádnými situacemi. Na stanovišti první pomoci, které bylo v sokolovně, se snažily zachraňovat a pomáhat raněným. Na stanovišti u Penzionu Krkoška řešily nenadálé situace a povídaly si, jak se při nich chovat a jak nejlépe pomoci ostatním. Využity při tomto způsobu výuky byly moderní metody kritického myšlení.  U školy si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a hod na cíl. Kilometry nasbírané při přesunu k jednotlivým stanovištím děti věnovaly Nadaci Terezy Maxové – Hýbejte se s TERIBEAREM, do které se jednotlivé třídy přihlásily a vybraly, komu svou pomoc věnují.

 

„Uč se hrou s DoprApkou!“

Vážení rodiče, milé děti, ne vždy musí být mobil v ruce jen pro zábavu. O tom, že umí poutavou formou také vzdělávat, vás může přesvědčit aplikace DoprApka, která je určená žákům 1. až 9. tříd ZŠ.

DoprApka je mobilní výuková aplikace pro výuku dopravní výchovy na základních školách. Je navržena tak, aby si žáci pravidelným opakováním dopravních témat zafixovali a zautomatizovali správné chování v silničním provozu.

Aplikace je koncipována jako hra s příběhem, jejíž obtížnost se přizpůsobuje věku žáka. Celkem má 16 misí. Po úspěšném splnění mise se další „odemkne“ za 14 dní. Každý školní rok přinese nový herní příběh.

Naše škola získala unikátní kód, pomocí kterého se mohou žáci propojit se školním účtem a nahranými body přispět do celkového skóre školy.

Rodiče mohou dětem pomoci nejen při instalaci do telefonu, ale především tím, že si spolu aplikaci vyzkouší a podpoří své děti v bezpečném pohybu v dopravním prostředí.

Podrobnější informace, stejně jako kód pro přihlášení do aplikace, visí na nástěnce ve vestibulu školy nebo vám jej poskytnou třídní učitelé.

                                                                                                                      Ivona Hrubišová

Dopravní výchova v 1. třídě

Děti jsou také účastníky silničního provozu - jako cestující v autě, jako cyklisté a jako chodci. Proto potřebují znát důležitá pravidla, kterými se musí řídit ve všech těchto "rolích". Dne 9. září navštívila 1. třídu dopravní policistka, aby děti s těmito pravidly seznámila.

Vysvětlila jim, proč a jak se musí v autě správně připoutat, ukázala dětem, jak vypadá vybavené kolo a správně nasazená cyklistická helma, vysvětlila jim, co znamenají některé dopravní značky a proč i při přecházení přechodu pro chodce musíme být pozorní a opatrní. Děti ji překvapily znalostí důležitých telefonních čísel, na která by v naléhavém případě telefonovaly a také si takový telefonický rozhovor vyzkoušely. Ve skupinkách si zahrály hry s dopravní tematikou a poskládaly různé puzzle a jiné skládačky.

Na závěr dostaly za odměnu od paní policistky drobný dárek.

 

 

Podkategorie