Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Děti malují pověsti a legendy z Beskyd

https://youtu.be/cDxxtC1CdNY

Výtvarná soutěž - Jaro s domácími zvířaty

Šesťáci na Obecním úřadu

Ve čtvrtek 24. března 2022 nás velmi mile přijali na obecním úřadu. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o fungování a hlavních úkolech úřadu, děti také zaujalo hledání fotografií z jejich vítání občánků.

Děkujeme paní starostce, panu místostarostovi a paní matrikářce za to, že se nám věnovali.

Alena Charbuláková

Malí indiáni

V březnu na nás v pracovním sešitu matematiky v 1. třídě čekala kapitola Indiánské počítání. Téma je dětem blízké, tak se indiánské počítání stalo součástí dvoudenního projektového vyučování, v němž nás téma Indiáni provázelo ve všech předmětech a děti se na dva dny staly malými indiány.

Nejdříve jsme si v prvouce povídali o životě indiánů, o jejich hodnotách i smutném osudu, o tom, jak žili v souladu s přírodou, na dětské obrázkové mapě jsme si ukázali, kde žili a stále ještě žijí.

Ve čtení jsme si přečetli indiánskou pohádku a také jsme vymýšleli indiánská jména. Děti je pak měly poskládat z jednotlivých písmenek a nalepit. Pracovaly také ve skupinách (více hlav víc ví :) ), kdy měly z nastříhaných slov poskládat věty. I přesto, že děti ještě neumí číst všechna písmenka, vzájemně si poradily a s malou radou p. učitelky to všichni zvládli.

Víte, že čokoláda, kakao, tobogán, kánoe, jaguár, panter, ananas, avokádo, papája, iglú aj. jsou indiánská slova? Některá z těchto slov děti psaly v psaní.

V matematice na ně čekalo indiánské počítání. Za vypočítané příklady děti získaly 5 peříček na čelenku pro malého indiána.

V tělocviku děti zdolávaly na indiánské stezce různé překážky, houpaly se na laně, ve výtvarce si vyrobily svoji čelenku a v pracovních činnostech si z papírových ruliček poskládaly a pomalovaly vlastní totem.

Na závěr projektu jsme se po indiánském divočení uklidnili při poslechu a zpěvu krásné indiánské ukolébavky Ho ho watanay.

Děkuji p. asistentce Stašicové za pomoc s přípravou projektu.

Leona Píchová

Čtení pomáhá

Už i naše ČTENÍ POMÁHÁ

Každé dva měsíce si žáci 3. A mají za úkol přečíst knihu podle vlastního výběru. V lednu a únoru ale stála před třeťáky nová výzva, vybrat si a přečíst knihu zařazenou do projektu Čtení pomáhá.

S pomocí rodičů, kteří dohlíželi, aby děti knížky skutečně poctivě přečetly, za což jim patří velký dík, se podařilo tuto výzvu splnit všem 18 žákům naší třídy.

Po přečtení knihy a registraci na stránkách www.ctenipomaha.cz čekalo třeťáky ověření, zda knížku skutečně přečetli, formou krátkého online testu. Po jeho úspěšném vyplnění jim byl připsán kredit 50 Kč, který však nezískali pro sebe, ale věnovali na vybranou nadaci pro děti, dospělé nebo zvířata v nouzi.

A protože dobrý pocit z dobrého skutku zřejmě motivuje, několik dětí ze třídy se rozhodlo v dobročinném čtení pokračovat.

Některé knihy zapojené do projektu Čtení pomáhá máme v třídní knihovničce. Ale spoustu si jich, nejen třeťáci, mohou zapůjčit ve školní nebo obecní knihovně.

Domnívám se, že tento projekt děti nejen rozvíjí ve čtení, ale také je učí pomáhat druhým.

Tak kdo se k nám přidá?

 

Ivona Hrubišová

Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha