Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Výstava „Pověsti a legendy z Beskyd“ v Galerii Karla Svolinského

Vyhlášení veřejné soutěže pro děti v malování mělo za cíl zvýšit povědomí o dávných pověstech a legendách beskydského regionu. Děti malovaly obrázky na základě vyslechnutí pověsti z obce, ve které žijí nebo kde chodí do školy. Po ukončení soutěže Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí uspořádalo putovní výstavu vybraných obrázků žáků jednotlivých škol. Putovní výstava, která proběhla na přelomu března a dubna v Galerii Karla Svolinského se vydařila a návštěvníků přišlo opravdu hodně. Do soutěže se zapojilo celkem 13 škol (obcí) a také polské město Bielsko-Biala. Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem byla vybrána místní pověst “O čertově stole“. Každý návštěvník dostal u vstupu barevný žeton, kterým dal hlas obrázkům, které se mu líbily. Soutěžní obrázky byly rozvěšeny na kovových panelech a doplněny rekvizitami vyjadřujícími obsah pověstí z jednotlivých obcí. Prohlédnout jste si mohli také spoustu dalších obrázků dětí z naší školy, které se do soutěže zapojily. Přišli návštěvníci různých věkových kategorií. K dispozici pro ně byla návštěvnická kniha, do které mohli zapsat své pocity a dojmy. Výstavu můžete zhlédnout i v dalších beskydských obcích, bude ještě probíhat na sedmi školách, prohlédnou si ji můžete do konce října.

Veronika Bojková a Simona Válková, průvodkyně výstavy

Seznam přijatých žáků

Čtenářská soutěž

I v letošním školním roce na naší škole proběhla na I. stupni čtenářská soutěž. Téma znělo – Moje nejoblíbenější knížka. Děti si mohly vybrat tu svoji nej…knihu, která je oslovila svým obsahem. Zapojilo se do ní mnoho žáků, kteří zpracovali přečtenou knihu velmi zajímavě, poutavě a dotvořili ji i nádhernými ilustracemi. Jsme rádi, že zájem o čtení u dětí je. Porota vyhodnotila práce takto:

Prvňáčci v muzeu – za symboly Velikonoc

Dne 6. dubna jsme se vypravili za trochu jinou výukou – tentokrát do muzea. Navštívili jsme Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, které připravuje pro školáky zajímavé výukové lekce na různá témata. Tentokrát se děti dozvěděly mnoho zajímavostí o původu a významu symbolů Velikonoc – zajíc, beránek, kraslice, májíček, řehtačka nebo pomlázka. Děti zaujal dávný způsob barvení kraslic - ze slupek cibule, sazí, červené řepy nebo dubové kůry. Všichni si také zapamatovali, jaký význam mají jednotlivé barvy stužek, kterými děvčata zdobila chlapcům jejich pomlázky - červená stuha znamená náklonnost a lásku, modrá naději, zelená sympatie a žlutá odmítnutí.

Na závěr si děti ve výtvarné dílně vyrobily velikonoční ozdobu.

Děvčata, připravte si ty správné stužky, kraslice, upečte beránka  a všichni si užijte ŠŤASTNÉ A VESELÉ VELIKONOCE!

Leona Píchová

Loutnička 2022

V úterý 29. 3. proběhlo v naší škole školní kolo pěvecké soutěže Loutnička. Po dvou letech přestávky se konečně mohli nadšení zpěváci z 1. stupně ZŠ setkat a společně si nejen zazpívat, ale i zasoutěžit ve zpěvu písní dle svého výběru. Akce probíhala ve školní galerii, kde právě probíhá putovní výstava žákovských prací na téma Pověsti a legendy z Beskyd. V úvodu si všichni společně zazpívali  známé písně z našeho kraje, a tím v tomto uměleckém  prostoru navodili  nádhernou tvůrčí atmosféru. Žáci byli rozděleni podle tříd do tří kategorií. Překonávali svou trému, drželi si palce, snažili se podat co nejlepší výkon. Byla to nádhera! Soutěžní odpoledne jsme si krásně užili.

 Baňková B.