Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Malí výtvarníci opět zažívají úspěch

Hned dva výtvarné úspěchy najednou – Centrum ekologické výchovy VIANA Litvínov pořádala soutěž „Malujeme jaro“. Nádherné 2. místo se svým výtvarným dílkem – „ Jarní hry dětí“ - obsadila Magdaléna Klepáčová z  I. B.

Ve výtvarné soutěži DDM Damián Lanškroun na téma – „ Obydlí pod vodou“ se umístil Šimon Mičulka z I. B.

                                                                        Oběma žákům gratulujeme, Eva Halatová.

 

Terezín 2016 - výtvarné úspěchy

Každoročně se zapojujeme do výtvarné soutěže v Terezíně. Téma tohoto ročníku umělecké soutěže Památníku Terezín znělo – „ Vyučování bylo přísně zakázáno“. Děti se dlouho zamýšlely nad tématem, srovnávaly podmínky vzdělání tenkrát v Terezíně a nyní v současné škole a objevily hodnotu získaných vědomostí.

A vyhodnocení výtvarných prací bylo pro nás velmi radostné – v I. kategoriižáci 1. až 5. ročníku – 1. místo získal Petr Vykrut.

Předání cen proběhne 8. 6. 2016 v kině Muzea ghetta.

                                                                             Gratulujeme, Eva Halatová

PŘEHAZOVANÁ

V úterý 26.4.2016 jsme se s děvčaty zúčastnily  okrskového  kola v přehazované  ve Frýdlantě nad Ostravicí. Děvčat z šesté třídy, pro které je turnaj určen, bylo málo, proto s námi jela i Nikola Stašicová z 5. třídy. Byla výraznou posilou družstva. Děvčata skončila na 5. místě, ale ve všech zápasech bojovala a nic nedala soupeři zadarmo.

 

Školu reprezentovali : Lucie Chovančíková, Anna Janasová, Monika Maroszová, Nikola Nevřalová, Nikola Stašicová, Monika Šigutová, Isabela Štefková.

 

 

 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 2016

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Žáci naší základní školy mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužku Mladý zdravotník. Český červený kříž pořádá každoročně pro děti oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Hlídky soutěží v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravě postižených a obvazové technice. Letos tvořila hlídku pětice žáků 5. třídy ve složení Karolína Toflová (velitel) a členové Matyáš Kadúch, Marek Strnadel, Štěpán Šebela a Adam Závodný. Děti musely na soutěži projít cekem čtyřmi stanovišti a prokázat své znalosti a dovednosti. Prvním úkolem bylo předvést dovednosti v obvazové technice a dopravě postižených, na dalším stanovišti, na figurantovi padnoucího z kola, poskytovaly děti první pomoc při krvácení z nosu a obou krvácejících loktech, dále ošetřovaly úraz obličeje a vybitý zub a upadnutí do bezvědomí. Hlídka pracovala téměř bezchybně, až při posledním úkolu ztratila větší počet bodů, ale přesto získala krásné 2. místo z celkového počtu osmi hlídek. Blahopřeji dětem k úspěchu a rodičům děkuji za pomoc s dopravou dětí ze soutěže domů.

Eva Sladká, vedoucí kroužku Mladý zdravotník

Výstava v Galerii Karla Svolinského

V Galerii Karla Svolinského v kunčické škole byla 22. dubna slavnostně otevřena výstava výtvarných prací s názvem Sonáta hlubokého lesa. Autorka výstavy paní Šárka Kolaříková je rodačkou z Čeladné a zároveň absolventkou naší školy. Po studiích na SUPŠ v Praze a PF UP v Olomouci se kromě vlastní tvorby, která zasahuje do oblasti ilustrátorské (např. encyklopedie pro děti s vadami řeči), návrhářské (navrhla celou řadu obalů na potravinářské výrobky), věnuje také přípravě mladých výtvarníků na Střední umělecké škole v Ostravě. Pracuje rovněž v oblasti kaligrafie a písmoterapie.

Autorku i její tvorbu návštěvníkům přiblížil pan Aleš Molata, který zavzpomínal na úplné začátky v tvorbě výtvarnice i na pedagogy, kteří její talent odhalili a pomohli rozvíjet.

Pěkné odpoledne se snažili vytvořit žáci naší školy, kteří vystoupili s krátkým pěveckým programem. Diváci si poslechli také operní árie v podání p. uč. Marie Kahánkové. Galerii tentokrát navštívil velký počet hostů, což svědčí o zájmu veřejnosti nejen o výtvarné umění, ale i o dění v kunčické škole.

Paní Šárce Kolaříkové přejeme mnoho radosti z vlastní tvorby a v práci se studenty mnoho pedagogických úspěchů.

Výstava potrvá do konce května.

                                                                                                                Markéta Jurková, správce galerie