Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Fantasy říše v 7. A

V rámci výuky literatury se žáci třídy 7. A seznámili s žánry fantasy a sci-fi, které dlouhodobě patří mezi oblíbené čtivo zejm. mladých čtenářů. Na závěr bylo jejich úkolem vytvořit ve čtyřech skupinkách vlastní fantasy říši. Její součástí byla mapa, bestiář, rodokmen vládnoucího rodu, hlavní hrdina či hrdinka, návrh obálky a anotace knihy. Žáci pracovali na projektu pilně a s nadšením 8 hodin literatury a prokázali velkou představivost a kreativitu. Vymysleli létající ostrov, vlastní písmo, neobvyklé tvory, zajímavé příběhy, neotřelé literární postavy a mnoho dalšího. Na ukázky jejich výtvorů se můžete podívat na fotografiích, práce jsou vystaveny na chodbě na 2. stupni.

Mgr. Denisa Magdoňová

S deváťáky ve Velkém světě techniky v Ostravě

Ve čtvrtek 12. května jsme s žáky 9. třídy navštívili vzdělávací program s názvem Žít normálně. Cílem bylo přiblížit žákům různé druhy hendikepů, jejich možnosti a omezení v současném světě. Na úvod proběhla beseda s lidmi, kteří s hendikepy žijí - mladý muž na vozíčku s diagnózou svalové atrofie a jeho dlouholetý asistent pracující v sociálních službách se zaměřením na duševní a mentální hendikepy klientů. Jejich vyprávění bylo poutavé a zajímavé, dalo nám nahlédnout do problémů, se kterými si musí tito lidé v běžném životě poradit a které nám připadají samozřejmé, například plánování a realizace cesty ke známému apod. Poté následovala interaktivní expozice, kde si žáci vyzkoušeli, jaké to je žít s hendikepem - jízdu na vozíčku přes různé bariéry, jízdu na handbiku, orientaci pomocí hmatu, různé hry pro nevidomé, střelbu naslepo na terč a mnoho dalších aktivit. Program byl hrazen z projektu Moravskoslezského kraje.

Další foto naleznete ve fotogalerii.

Alena Charbuláková, Blanka Zemánková

VÝLET do SVĚTA TECHNIKY v OSTRAVĚ

Ve čtvrtek 12. května 2022 žáci třetích tříd společně navštívili Dolní oblast Vítkovic.

Nejprve obě třídy absolvovaly vybraný vzdělávací modul a pak už na ně čekala expozice Velkého světa techniky, kterou mohli nadšení třeťáci prozkoumávat doslova všemi smysly.

Program ROBOT OZOBOT přiblížil dětem z 3. B základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Získaly také znalosti s využitím tohoto typu robotů v praxi.

Program MALÝ ANTROPOLOG žákům z 3. A umožnil prozkoumat modely lidských kostí. Vyzkoušeli si poskládat kostru lidského těla a společně pak soutěžili v získaných vědomostech o odznak odborníka na lidské tělo - Malého antropologa.

Tento náš skvělý vzdělávací výlet byl navíc dětem plně hrazen, včetně dopravy, z projektu OKAP II. - odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Třeťáci odjížděli plni nových informací, dojmů, nadšení a s odhodláním se sem zase někdy vrátit.

Mgr. Ivona Hrubišová, Mgr. Jarmila Mecová, uč. 3. tříd

Další foto naleznete ve fotogalerii.

Vybíjená

V úterý 10. května jsme se zúčastnili okrskového kola turnaje ve vybíjené. Po covidové pauze se děti ze 4. a 5 tříd opravdu těšily na hru. Po velkém boji jsme obsadili krásné 2. místo, ale do dalšího kola postupoval jen vítěz. Věřím, že dnešní čtvrťáci, kterých byla v týmu většina, příštím rokem opět zabojují a možná se stanou vítězi. Všem jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kunčický ovál 2022