Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Rotační výuka od 12 .4. 2021

Vážení rodiče.

Na základě informací MŠMT č.j. MSMT-6329/2021-10  začne probíhat od 12. 4. 2021 na naší škole rotační výuka na 1.stupni ZŠ a docházka pro předškolní děti MŠ. Dětem rodičů vybraných profesí IZS bude v týdnu distanční výuky jejich třídy umožněna přítomnost ve škole i v MŠ viz. dále.

Jak jsme již zveřejnili, tak první týden od 12. 4. 2021 nastoupí třídy 1.A, 2.A a 2.B.

Od 19. 4. 2021 nastoupí na prezenční výuku 3.A, 4.A, 4.B a 5.A.

Do té doby u těchto tříd pokračuje distanční výuka beze změny. Žáci 2.stupně ZŠ pokračují v distanční výuce a mají navíc možnost požádat prostřednictvím svého vyučujícího daného předmětu o prezenční konzultaci.

Ráno 12. 4. 2021 od 6:15 hodin bude zajištěn dohled nad žáky do začátku vyučování. Žáci, kteří se dostaví mezi 6:15 – 7:25 hodin se budou v přízemí pod dohledem zaměstnanců školy  ve dnech pondělí a čtvrtek testovat. Pokud jejich test bude negativní půjdou do své kmenové třídy.

Ostatní žáci, kteří budou přicházet do školy od 7:25 hodin se přesunou do své kmenové třídy a v 1. vyučovací hodině proběhne u nich společné testování. Pokud u někoho bude test pozitivní, bude kontaktován zákonný zástupce a jeho dítě mu bude předáno s potvrzením o pozitivitě u hlavního vchodu školy. Žáci, kteří se dostaví do školy v jiné dny než pondělí a čtvrtek, budou testováni individuálně. Další testování proběhne ve čtvrtky a v tomto případě, pokud bude zjištěn ve třídě pozitivní žák (žáci), odchází neprodleně celá třída do karantény. Vše bude řešeno s KHS a tato třída přechází následující den na distanční výuku.

Pokud žák nebude testován,  nesmí být přítomen na prezenční  výuce. Žák se eviduje jako nepřítomen (nemocný).

Po vyučování bude zajištěna školní družina do 16:30 hodin, kde homogenita tříd zůstane zachována. ŠD se netýká žáků 5.ročníku, kromě dětí rodičů IZS.

Žáci jsou povinni používat zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd, ČSN EN 14683+AC (chirurgická rouška), kterou zajistí zákonní zástupci.

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

 Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd umožněna celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Zde škola zajistí jejich distanční výuku a mezi tím kreativní aktivity vztahující se k předmětům výchov a mimoškolního vzdělávání od 6:15 – 16:30 hodin, vč. oběda.

Pokud bude zájem ze strany rodičů vybraných profesí, tak v případě žáků ZŠ kontaktujte e-mailem ředitele školy nebo zástupce ředitele školy, v případě MŠ kontaktujte e-mailem vedoucí učitelku paní Klimešovou nebo na telefon 732 768 625. Děti MŠ rodičů IZS budou zařazeny dle možností kapacity a pokud to nebude možné i zařazeny do jiné než kmenové třídy budovy MŠ. Vedení školy i MŠ se pokusí zajistit přítomnost vašich dětí na základě Vaší žádosti od pondělí 12.4. 21. Bude však záležet, kdy obdržíme Vaši žádost s potvrzením od zaměstnavatele, že patříte k vybraným profesím.

Všichni žáci prezenční výuky daného týdne jsou automaticky přihlášeni ke stravování, pokud nebudou přítomni ve škole, musí si stravu odhlásit jako v běžném režimu školy. Rodiče dětí IZS jsou povinni si přihlásit stravu obvyklým způsobem u vedoucí ŠJ nejpozději do 12. 4. 2021 do 7:00 hodin.

Žáci na distanční výuce mohou odebírat stravu do jídlonosičů dle pokynů vedoucí školní jídelny. Žáci v karanténě nemají nárok na odběr stravy ani do jídlonosičů.

  

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Vedení školy