Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Informace k platbě za ŠD na období leden – červen 2021

Vážení rodiče, obvyklá platba za ŠD na období leden - červen činí 600,- Kč.

Vzhledem k tomu, že byla činnost školní družiny z nařízení vlády v uplynulém období přerušena, ředitel školy nařídil jako kompenzaci  ponížit platbu na období  leden - červen o poměrnou část.

-žákům tříd    1.A,  2. A,  2. B je částka ponížena o 100,- Kč, platba tedy  činí 500,-

-žákům tříd    3.A,  4.A,   4.B je částka ponížena o 125,-Kč-, platba činí 475,-

-žákům 5. třídy o 200,- Kč, platba činí 400,-

(Rodiče žáků  4.A, 4.B,  kteří na naši výzvu v minulém období své dítě do ŠD neposílali, si mohou   písemně zažádat o ponížení  úplaty namísto 125,-Kč  o 200,- Kč)

Termín úhrady  je do 29. 1. 2021. Upřednostňujeme platbu převodem na číslo účtu: 105943961/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte: družina, jméno a příjmení dítěte, třída

V případě opětovného přerušení činnosti družiny bude přeplatek za tuto dobu na konci školního roku vyúčtován a  vrácen na Váš účet.     

I. Myslikovjanová

ved. vychovatelka ŠD