Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Krizové opatření od 30. 11. 2020

Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že dne 30. 11. 2020 dle sdělení MŠMT se otevírají další ročníky základní školy, zasíláme Vám tyto informace.

Informujeme Vás, že kromě tříd 1. A, 2. A, 2. B se do škol vrátí třídy 3. A, 4. A, 4. B a 5. A prvního stupně k prezenční výuce. Na 2. stupeň ZŠ se vrátí na prezenční výuku 6. A, 7. A a 9. A.

V týdnu od 30. 11. – 4. 12. 2020 zůstává na distanční výuce doma třída 6. B a 8. A (jedná se o rotační výuku,  kdy se v týdnu od 7. 12.-11. 12. vymění ve škole s třídou 6. A a 7. A)

Vzhledem k tomu, že nebude vyučována tělesná a hudební výchova, bude přizpůsobena organizace stravování epidemiologickým podmínkám, dojde k úpravám v rozvrhu hodin, které najdete na www.onlineskola.cz pro daný týden.

Žákům, kteří navštěvují ranní školní družinu na 1. stupni ZŠ bude umožněn vstup do budovy školy od 6:15 hodin. Nad těmito žáky bude zajištěn dohled v jejich kmenových třídách do začátku vyučování. Do školy se dostanou, když zazvoní na zvonek s nápisem vrátnice.

Odpolední školní družina proběhne rozdělena na jednotlivé ročníky nejdéle do 16:30 hodin. O zajištění školní družiny pro 5. A jednáme s rodiči těchto žáků prostřednictvím e-mailu.

Žáci všech ročníků, kromě 6. B a 8. A mají automaticky od 30. 11. 2020 přihlášenou stravu. V případě nenastoupení dítěte do školy se strava musí předem a včas odhlásit běžnými způsoby.

Vedení školy spolu s vedením školní jídelny zajišťuje stravování tak, aby v co možná nejmenší míře docházelo při stravování ke kontaktům jednotlivých skupin žáků.

Všichni žáci jsou povinni nosit během celého pobytu ve škole ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor), a proto je povinnost vybavit žáka každý den 2 ks čistých roušek nebo respirátorů.  

Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali aktuální informace na našich webových stránkách, www.skolaonline.cz nebo osobní e-mailové schránce, kde se mohou objevit další aktuální informace dle měnící se epidemiologické situace.

Provoz MŠ zůstává beze změny.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                         

Ředitel školy