Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Informujeme žáky a zákonné zástupce, že hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 bude probíhat podle Vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Znění této vyhlášky naleznete na webu školy http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs

                                                                                                                            Jaroslav Goj

                                                                                                                            ředitel školy