Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Dopravní situace a přístavba školy

Omlouváme se za dopravní komplikace a potíže s parkováním po dobu výstavby školy. Věříme, že tato opatření najdou pochopení u řidičů a zejména rodičů. Věříme, že se běžný provoz podaří zvládnout… Výstavbu provádí společnost KVAZAR a.s., Ostrava. Stavba byla zahájena 16.7.2018. V roce 2018 bude zahájena hrubá stavba a postaven výtah. V roce 2019 bude stavba dokončena. Předpokládaný termín dokončení díla je srpen 2019.
Provoz školy zůstane neomezen, ale je potřeba učinit mnohá opatření (např. náhradní vstup do tělocvičny, náhradní šatny pro TV…)

DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍHO AREÁLU. NÁHRADNÍ VJEZD SE ZAČNE BUDOVAT PO DOKONČENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ