MIKROKLIMA VE ŠKOLE

 

                        Tímto názvem byl pojmenován celoroční projekt, který probíhal na naší škole. Do projektu byli zapojeni převážně žáci druhého stupně, ale zapojili se i žáci z pátého ročníku. Žáci se účastnili měření, která byla prováděna nejen v 1., 5., 7. a 9. třídě, ale i na chodbách I. a II. stupně a také ve školní jídelně. Pracovali s čidly a netbooky, které naše škola získala ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rámci projektu „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách”.

 

A co jsme vlastně měřili? Ve třídách nás zajímaly změny teploty, vlhkosti, množství kyslíku a oxidu uhličitého. Na chodbách a ve školní jídelně byl hlavní měřenou veličinou hluk. Venku jsme měřili teplotu a vlhkost.

A co jsme zjistili? Například, že již během první hodiny se zvýšila teplota ve všech třídách o 2 až 3 °C. Zajímavé bylo zjištění, že množství kyslíku se ve třídách příliš nemění. Porovnávali jsme hluk na chodbách, a výrazně vyšších hodnot dosahoval hluk na chodbě I. stupně. Všechny naměřené údaje žákyně 8. ročníku zpracovávaly do tabulek, grafů a vytvářely fotodokumentaci. Úplnou zprávu o našem projektu a jeho výsledcích najdete na webu školy.

A co jsme se naučili? Pracovat ve skupinách, spoléhat na ostatní, vytrvat, dokončit započatý úkol, pracovat s počítačem, ukládat data, zpracovat je do tabulek, zažít něco jiného než běžnou výuku, výsledky své práce prezentovat ostatním …

                                               Blanka Zemánková (koordinátor projektu)